Terugblik Meet Up ‘’Mentale Gezondheid’’

Je gevoelens durven delen, post voor het hele gezin voor een goed gesprek, matchen op smaak en het verbinden van jongeren rondom schokkende gebeurtenissen. Het zijn zomaar een aantal nieuwe oplossingen voor de jeugd die in 2023 de support van het Innovatienetwerk Jeugd ontvangen.

Tijdens de Meet Up Mentale Gezondheid op woensdag 14 december, in Theater De Leest in Waalwijk was het spannend. En inspirerend. Verschillende professionals uit het jeugdzorgnetwerk, betrokkenen uit de regio gemeenten en de partners van het Innovatienetwerk Jeugd kwamen bij elkaar. De kritische vak- en jongerenjury was er. Ook jongeren van de jongerenraad en Jeugdwelzijnsraad zaten in de zaal. En natuurlijk de initiatieven die kwamen pitchen.

7 pitches, 5 Supporttickets

In totaal ontvingen 5 van de 7 initiatieven het befaamde supportticket voor ondersteuning vanuit het Innovatienetwerk Jeugd. We stellen ze graag even voor!

Klasseverhaal: ontwikkelsubsidie

Klasseverhaal doorliep in de eerste helft van 2022 de verkenningsfase, na een succesvolle pitch in januari. Nu is het initiatief klaar om verder te ontwikkelen. Zana Heijstek vertelde over de reis die de wenshuisjes van Klasseverhaal hebben afgelegd en welke weg er nog te gaan is tijdens de ontwikkelfase.

Smaakmatch: aanjaagsubsidie

Eenzaamheid onder jongeren en gezonde voeding als uitdaging. SmaakMatch combineert deze twee zaken en stimuleert ontmoeting. Lennard van der Poel vertelde er alles over in zijn pitch.

Post met Hartjes: stimuleringssubsidie

Kelsey Damen, Chantal Vulders en Julia Janssen presenteerden Post met Hartjes. Een initiatief voor meer liefde, verbinding en aandacht binnen het gezin. Wie zal er binnenkort post ontvangen?

Delen is Helen: aanjaagsubsidie

Het actief verbinden van jongeren rondom schokkende gebeurtenissen versterkt hun onderlinge sociale relaties. Dat is belangrijk om emotionele eenzaamheid te voorkomen. Deze methode van Delen is Helen geeft handvatten om jongeren bijeen te brengen. Irene Kersten vertelde over de aanpak.

Take Charge: verkenningssubsidie

Level Up 365 heeft een actief programma ontwikkeld: Take Charge. Een tweejarig programma dat wordt uitgevoerd door professionele begeleiders en rolmodellen die aansluit bij de behoeften en leefwereld van jongeren. Joshua Daniel pitchte het idee voor verdere verkenning en ontwikkeling van dit initiatief.

Helaas werden de subsidies aan Poppie en ZiZho niet door de jury toegekend. Toch zijn ook dit zeker veelbelovende initiatieven voor de jeugd!

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Om mentale gezondheid bespreekbaar te maken gingen we tijdens de Meet Up ook met elkaar in gesprek. Er werden volop vragen gesteld aan de initiatieven en er was een indrukwekkend verhaal van trainer en coach Jip Dijcks. Hij gaf vanuit RIBW Brabant een inkijk in het belang en toepassen van ervaringsdeskundigheid in de praktijk en bij beleidsvorming. Vanuit zijn eigen herstelverhaal sprak Jip het publiek aan. En daarbij werd het stil. Met voldoende stof tot nadenken over het belang van mentale gezondheid werd de avond afgesloten. Het is duidelijk: we hebben allemaal een rol als het gaat over het omarmen en laten zien van onze eigen kwetsbaarheid!

"Ik was boos op de wereld. Op de pijn, het leed en het onrecht. Tot ik besefte dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is om een prettig en fijn leven te creëren, ondanks mijn aandoeningen, pijn en leed. Niet door ervoor weg te rennen, maar door mijn kwetsbaarheden te omarmen en elke dag te streven naar het beste.' - Jip Dijcks

Wil je op de hoogte blijven van de initiatieven en wat zij de komende tijd ontdekken en leren? Houd onze website in de gaten. En wil je in 2023 jouw idee pitchen? Laat het ons weten!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden