Het Supportteam

Wij zijn het supportteam dat het innovatienetwerk faciliteert. Met vragen kun je bij ons terecht! We zoeken altijd naar geïnteresseerden die willen aansluiten. Neem gerust contact met ons op!

Het innovatienetwerk Jeugd wordt ondersteund door:

Jacqueline van Zwieten

Jacqueline van Zwieten

Coördinator Innovatienetwerk Jeugd

Jacqueline van Zwieten

Jacqueline van Zwieten

Coördinator Innovatienetwerk Jeugd

Voor, door én met jongeren houdt een ieder scherp en zorgt ervoor dat we SAMEN het Innovatienetwerk zijn! Kinderen, jongeren en hun gezinnen een platform bieden waar zij gezien, gehoord en betrokken worden bij ontwikkelingen binnen het domein Jeugd zodat zij zeggenschap en invloed hebben en zelf regie kunnen voeren, dat is mijn drive. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd Hart van Brabant ben ik coördinator en houd ik overzicht op de inhoudelijke - en praktische afstemming van de verschillende activiteiten.

Jacqueline.van.zwieten@tilburg.nl

Eva Saeboe

Eva Saeboe

Aanjager Jongerenparticipatie

Eva Saeboe

Eva Saeboe

Aanjager Jongerenparticipatie

Wie beleid, zorg en onderwijs wil verbeteren kan niet meer om jeugdigen heen. Hun stem, hun visie en hun actieve inbreng zijn van belang om de sterke en zwakke plekken in het jeugdbeleid aan het licht te brengen en dat beleid te optimaliseren.'' Het Innovatienetwerk Jeugd is voor mij hét platform waar we deze key-points samen mét de jeugd belichten. Waar we samen durven te proberen en zo ontdekken hoe we onze samenleving kunnen optimaliseren. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd ben ik samen met Anne aanjager jongerenparticipatie. We zetten ons in voor meer inspraak, invloed en initiatief voor jongeren in het huidige en toekomstige beleid.

eva.saeboe@tilburg.nl / 06-25775998

Anne den Otter

Anne den Otter

Junior Aanjager Jongerenparticipatie

Anne den Otter

Anne den Otter

Junior Aanjager Jongerenparticipatie

Je hoeft niemand een stem te geven. Het is simpelweg een keuze om te luisteren.

Al zo lang als ik mij kan herinneren ben ik bezig met het behartigen van de belangen van personen zonder stemrecht. Mensen onder de 18 jaar, maar ook niet-mensen (andere dieren) zijn hier voorbeelden van. Daarnaast vind ik het belangrijk om zorg te dragen dat anderen niet alleen fysiek vrij kunnen zijn, maar ook mentaal. Mezelf los blijven maken van een gedragsgerichte cultuur, die graag mensen indeelt in hokjes, is hierin voor mij erg belangrijk geweest. Ik ondersteun jongeren hier ook graag bij, omdat ik denk dat dit nodig is om vanuit eigenheid en eigenaarschap van jezelf te kunnen participeren. Hiernaast is het natuurlijk belangrijk dat jongeren (en jeugdigen) dan ook gehoord worden door de personen die verantwoordelijk zijn voor het beleid. Hier hoop ik dagelijks een steentje aan bij te dragen, door groot de dromen, maar ook door kleine, bewuste acties.

Brenda Nijland

Brenda Nijland

Communicatie & Procescoördinatie

Brenda Nijland

Brenda Nijland

Communicatie & Procescoördinatie

De kracht van woorden is enorm. Daarom vind ik mijn passie in het communicatievak. Deze passie zet ik in voor het Innovatienetwerk Jeugd. Een krachtig netwerk dat goed op de kaart moet (blijven) staan om initiatieven te ondersteunen die jeugdhulp in de regio Hart van Brabant optimaliseren door te innoveren. Want dat is ontzettend belangrijk!

Denise Blom

Denise Blom

Linking pin Jeugdzorg

Denise Blom

Denise Blom

Linking pin Jeugdzorg

Samen aan de slag!

Wat mooi om een onderdeel te zijn van het Innovatienetwerk Jeugd en samen met andere betrokken partners te kijken hoe we het nog beter kunnen doen voor de jongeren en gezinnen. Samen zien we de kansen en mogelijkheden en zetten we net die stap extra die nodig is. Niet alleen daar waar we gevraagd worden, maar vooral waar we nodig zijn!

Jolijn van der Grinten

Jolijn van der Grinten

Linking pin Jongerenwerk

Jolijn van der Grinten

Jolijn van der Grinten

Linking pin Jongerenwerk

'Ik wil de weg naar passende ondersteuning vereenvoudigen, talenten ontdekken en kansen in de regio voor jongeren verbeteren.'

Vanaf 2023 mag ik mezelf als linking pin in gaan zetten voor het Innovatienetwerk Jeugd. In mijn werk bij R-Newt zet ik mij als Senior jongerenwerker in voor en met jongeren om de weg naar passende ondersteuning te vereenvoudigen, talenten te ontdekken en kansen in de regio voor jongeren te verbeteren. Ik vind het belangrijk dat jongeren hierin een stem hebben; zij zijn de expert op het gebied van wat zij nodig hebben om een positief toekomstbeeld te kunnen werken. Binnen het Innovatienetwerk jeugd wil ik mij graag inzetten om de verbindingen tussen netwerken te verstevigen, jongeren een stem te geven en samen toe te werken naar een betere ondersteuning die past.

GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant

Linking pin Jeugdgezondheidszorg

GGD Hart voor Brabant

GGD Hart voor Brabant

Linking pin Jeugdgezondheidszorg

Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hún leven te halen. Dat is onze missie. Want als mensen zich gezond voelen, helpt dit hen om actief te zijn, mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen. Dat maakt gelukkiger en zelfredzamer. Dus letterlijk: Gezond doet leven! Dit bereiken wij alleen als wij onze krachten bundelen met andere belangrijke partners in de wijk. De oplossingen voor (wijkgerichte) preventie liggen vaak op het grensvlak van het zorgdomein en het sociaal domein. In het leven van mensen lopen die in elkaar over. Het gaat dan ook vaak om samenwerking tussen zorg en welzijn, het aanpakken van complexe problemen en aanpassingen in leefstijl in combinatie met de leefomgeving. Wijkgerichte preventie doen we dus samen, en waar mogelijkheden liggen i.s.m. het Innovatienetwerk Jeugd.

Dorien Huisman

Dorien Huisman

Linking pin Onderwijs

Dorien Huisman

Dorien Huisman

Linking pin Onderwijs

Het innovatienetwerk jeugd heeft mijn warme belangstelling, omdat juist dat de plek is in de regio Hart van Brabant waar allerlei initiatieven rondom jeugd en jeugdzorg een podium vinden. Ik wil voor het onderwijs binnen het INJ een verbinding vormen tussen producten die studenten maken voor hun studie en de ECHTE praktijk. Zo kunnen originele en vernieuwende producten gedeeld worden met jongeren die baat hebben bij een dergelijke innovatie. Mijn affiniteit ligt bij jongeren die op moeten groeien in kwetsbare situaties en doorgaans minder kansen zien of krijgen. Ik geef inmiddels, en nog steeds met veel plezier, 25 jaar les bij Fontys Hogeschool Pedagogiek; lessen waarin ‘jeugd’ en ‘samenleving’ altijd centraal staan.


Contact

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden