Het supportteam

Wij zijn het supportteam dat het innovatienetwerk faciliteert. Met vragen kun je bij ons terecht! We zoeken altijd naar geïnteresseerden die willen aansluiten. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Het innovatienetwerk Jeugd wordt ondersteund door:

 Salvo D'Agata

Salvo D'Agata

beleidsmedewerker innovatie jeugdhulp

Salvo D'Agata

 Salvo D'Agata

beleidsmedewerker innovatie jeugdhulp

Het is heel bijzonder als je je in mag zetten voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Ik vind het als beleidsmedewerker innovatie jeugdhulp extra belangrijk om in verbinding te blijven staan met de mensen waar het om gaat. Mijn achtergrond ligt onder andere in professionele hulp in gezinsvormen: gezinshuizen. Wat ik in die jaren heb geleerd is: maak zoveel mogelijk gebruik van de kracht van 'het gewone leven'. Daar zet ik samen met het Innovatienetwerk Jeugd graag mijn schouders onder.

Majorie van den Berg

Majorie van den Berg

Linking pin Gezondheid

Majorie van den Berg

Majorie van den Berg

Linking pin Gezondheid

Majorie van den Berg
Samen, met elkaar, aandacht voor de gezonde jeugd. Aan de slag en met elkaar in gezamenlijkheid nadenken over innovaties in het domein jeugd en jeugdzorg met daarbij aandacht voor gezondheid.
Een interessant en mooi streven, waar ik als functionaris Gezond Opgroeien binnen de GGD Hart voor Brabant binnen het INJ supportteam graag mijn steentje aan bijdraag. Samen komen we verder!

Rogier van Luxemburg

Rogier van Luxemburg

Linkin Pin Jongerenwerk

Rogier van Luxemburg

Rogier van Luxemburg

Linkin Pin Jongerenwerk

Sinds kort heb ik me als linkin pin verbonden aan het Innovatienetwerk Jeugd. Ik zet me graag in ten behoeve van een inclusieve samenleving, waar iedereen gezien wordt, meetelt en mee kan doen. Vanuit het domein Welzijn en specifieker het Jongerenwerk hoop ik te kunnen bijdragen om gezamenlijk de zorg, ondersteuning en kansen voor de jeugd te verbeteren.
Binnen het Innovatienetwerk Jeugd wil ik dan ook graag mijn kennis, netwerk en gedrevenheid inzetten om dit te bereiken.

Ilse van den heuvel

Ilse van den heuvel

Linkin Pin Kennisnetwerk SJS

Ilse van den heuvel

Ilse van den heuvel

Linkin Pin Kennisnetwerk SJS

Samenwerken is belangrijk. Hoe meer we samenwerken, hoe fijner het is voor met name de jongeren en de gezinnen. Het innovatienetwerk staat voor vernieuwing, voor verbinding en creatieve kansen en mogelijkheden. Interessant om hier onderdeel van te zijn vanuit mijn rol als Projectleider van het Kennisnetwerk SJS (Samenwerkende JeugdzorgSpecialisten).

Dorien Huisman

Dorien Huisman

Linkin Pin Onderwijs

Dorien Huisman

Dorien Huisman

Linkin Pin Onderwijs

Het innovatienetwerk jeugd heeft mijn warme belangstelling, omdat juist dat de plek is in de regio Hart van Brabant waar allerlei initiatieven rondom jeugd en jeugdzorg een podium vinden. Ik wil voor het onderwijs binnen het INJ een verbinding vormen tussen producten die studenten maken voor hun studie en de ECHTE praktijk. Zo kunnen originele en vernieuwende producten gedeeld worden met jongeren die baat hebben bij een dergelijke innovatie. Mijn affiniteit ligt bij jongeren die op moeten groeien in kwetsbare situaties en doorgaans minder kansen zien of krijgen. Ik geef inmiddels, en nog steeds met veel plezier, 25 jaar les bij Fontys Hogeschool Pedagogiek; lessen waarin ‘jeugd’ en ‘samenleving’ altijd centraal staan.

Cees Thomassen

Cees Thomassen

Aanjager jongerenparticipatie

Cees Thomassen

Cees Thomassen

Aanjager jongerenparticipatie

Er wordt te veel over jongeren en te weinig met jongeren gepraat. Ook al zijn problemen groot en ingewikkeld; jongeren zijn in staat om daar zelf ook iets van te vinden en soms komen zij met ideeën waar niemand aan gedacht heeft. Daarom is jongerenparticipatie voor iedereen belangrijk. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd ben ik samen met Eva aanjager jongerenparticipatie. We zetten ons in voor meer inspraak, invloed en initiatief voor jongeren in het huidige en toekomstige beleid.

Yvet Paulides

Yvet Paulides

Communicatie adviseur

Yvet Paulides

Yvet Paulides

Communicatie adviseur

Ik krijg energie van ontwikkeling en vernieuwing. Samenwerken in een krachtig netwerk om innovaties mogelijk te maken die kinderen en jongeren maximaal kansen geven om gezond, veilig en prettig op te groeien. Een prachtige ambitie waar ik warm voor loop! Als freelance communicatie adviseur draag ik hier graag aan bij.

/ 06-14725591

Jacqueline van Zwieten

Jacqueline van Zwieten

Coördinator Innovatienetwerk Jeugd

Jacqueline van Zwieten

Jacqueline van Zwieten

Coördinator Innovatienetwerk Jeugd

Voor, door én met jongeren houdt een ieder scherp en zorgt ervoor dat we SAMEN het Innovatienetwerk zijn! Kinderen, jongeren en hun gezinnen een platform bieden waar zij gezien, gehoord en betrokken worden bij ontwikkelingen binnen het domein Jeugd zodat zij zeggenschap en invloed hebben en zelf regie kunnen voeren, dat is mijn drive. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd Hart van Brabant ben ik coördinator en houd ik overzicht op de inhoudelijke - en praktische afstemming van de verschillende activiteiten.


Liesbeth Faas

Liesbeth Faas

Verbinder Young professionals & beleidsmedewerker Fontys Hogescholen

Liesbeth Faas

Liesbeth Faas

Verbinder Young professionals & beleidsmedewerker Fontys Hogescholen

Wij maken mogelijk dat anderen door middel van hun innovaties het verschil voor jeugd en hun ouders kunnen maken.
Naast dat ik vind dat alles ouders en kinderen altijd de beste innovaties verdienen, vind ik het heel belangrijk om met alle betrokkenen bij jeugd bezig te zijn met vernieuwingen en zo oplossingen vanuit verschillende perspectieven te bedenken voor pedagogische vraagstukken. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat studenten al vroeg in hun carrière betrokken worden hierbij.
Wat is jouw achtergrond? Ik heb zowel werkervaring binnen diverse jeugdhulp en gehandicaptenzorg organisaties, en nu als beleidsmedewerker veel ervaring hoe het onderwijs betrokken kan worden bij mooie projecten.

Eva Saeboe

Eva Saeboe

Teamlid jongerenparticipatie

Eva Saeboe

Eva Saeboe

Teamlid jongerenparticipatie

''Wie beleid, zorg en onderwijs wil verbeteren kan niet meer om jeugdigen heen. Hun stem, hun visie en hun actieve inbreng zijn van belang om de sterke en zwakke plekken in het jeugdbeleid aan het licht te brengen en dat beleid te optimaliseren.'' Het Innovatienetwerk Jeugd is voor mij hét platform waar we deze key-points samen mét de jeugd belichten. Waar we samen durven te proberen en zo ontdekken hoe we onze samenleving kunnen optimaliseren. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd ben ik samen met Cees aanjager jongerenparticipatie. We zetten ons in voor meer inspraak, invloed en initiatief voor jongeren in het huidige en toekomstige beleid.

/ 06-25775998


Contact

Partners

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden