Het supportteam

Wij zijn het supportteam dat het innovatienetwerk faciliteert. Met vragen kun je bij ons terecht! We zoeken altijd naar geïnteresseerden die willen aansluiten. Neem gerust contact met ons op!

Het innovatienetwerk Jeugd wordt ondersteund door:

Jacqueline van Zwieten

Jacqueline van Zwieten

Coördinator Innovatienetwerk Jeugd

Jacqueline van Zwieten

Jacqueline van Zwieten

Coördinator Innovatienetwerk Jeugd

Voor, door én met jongeren houdt een ieder scherp en zorgt ervoor dat we SAMEN het Innovatienetwerk zijn! Kinderen, jongeren en hun gezinnen een platform bieden waar zij gezien, gehoord en betrokken worden bij ontwikkelingen binnen het domein Jeugd zodat zij zeggenschap en invloed hebben en zelf regie kunnen voeren, dat is mijn drive. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd Hart van Brabant ben ik coördinator en houd ik overzicht op de inhoudelijke - en praktische afstemming van de verschillende activiteiten.

Jacqueline.van.zwieten@tilburg.nl

Lieke Hesemans

Lieke Hesemans

procesbegeleider initiatieven

Lieke Hesemans

Lieke Hesemans

procesbegeleider initiatieven

Als procesbegeleider begeleid ik nieuwe initiatieven bij het maken van stappen richting hun gewenste doelen. Ik doe dit met veel plezier en energie.

Eva Saeboe

Eva Saeboe

Aanjager jongerenparticipatie

Eva Saeboe

Eva Saeboe

Aanjager jongerenparticipatie

''Wie beleid, zorg en onderwijs wil verbeteren kan niet meer om jeugdigen heen. Hun stem, hun visie en hun actieve inbreng zijn van belang om de sterke en zwakke plekken in het jeugdbeleid aan het licht te brengen en dat beleid te optimaliseren.'' Het Innovatienetwerk Jeugd is voor mij hét platform waar we deze key-points samen mét de jeugd belichten. Waar we samen durven te proberen en zo ontdekken hoe we onze samenleving kunnen optimaliseren. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd ben ik samen met Cees aanjager jongerenparticipatie. We zetten ons in voor meer inspraak, invloed en initiatief voor jongeren in het huidige en toekomstige beleid.

eva.saeboe@tilburg.nl / 06-25775998

Manuele Mboto

Manuele Mboto

Aanjager jongerenparticipatie

Manuele Mboto

Manuele Mboto

Aanjager jongerenparticipatie

"Praat niet over jongeren, maar met hen!’’

Het Innovatienetwerk Jeugd is hét platform waar jongeren samen met professionals de mogelijkheid krijgen om verandering te brengen binnen het jeugddomein, zodat we maatwerk kunnen gaan leveren aan de next generation. Als aanjager jongerenparticipatie zet ik mijzelf vol energie en enthousiasme in, samen met mijn collega Eva Saeboe, om de stem van jongeren op te halen, te laten horen en te borgen bij de ontwikkelingen van beleid.

Denise Blom

Denise Blom

Linkin pin Jeugdzorg

Denise Blom

Denise Blom

Linkin pin Jeugdzorg

Samen aan de slag!

Wat mooi om een onderdeel te zijn van het Innovatienetwerk Jeugd en samen met andere betrokken partners te kijken hoe we het nog beter kunnen doen voor de jongeren en gezinnen. Samen zien we de kansen en mogelijkheden en zetten we net die stap extra die nodig is. Niet alleen daar waar we gevraagd worden, maar vooral waar we nodig zijn!

Sanne Abrahams

Sanne Abrahams

Innovatie facilitator

Sanne Abrahams

Sanne Abrahams

Innovatie facilitator

Ik word erg enthousiast van initiatieven die door kinderen en jongeren zelf - of samen met hen - zijn bedacht. Het liefst met een gezonde dosis onbevangenheid en naïviteit. Waar naar speelruimte wordt gezocht. Waar in mogelijkheden wordt gedacht. En waar kinderen, jongeren en de volwassenen die hen daarbij ondersteunen GEWOON DOEN! Zo komen innovaties tot stand die écht verschil maken. Binnen het innovatienetwerk faciliteer ik veranderprocessen, bijvoorbeeld door de organisatie van innovatielabs.

s.abrahams@hilvarenbeek.nl

Dominique Hopmans

Dominique Hopmans

Beleidsontwikkelaar Gemeente Tilburg

Dominique Hopmans

Dominique Hopmans

Beleidsontwikkelaar Gemeente Tilburg

Liesbeth Faas

Liesbeth Faas

Verbinder Young professionals & beleidsmedewerker Fontys Hogescholen

Liesbeth Faas

Liesbeth Faas

Verbinder Young professionals & beleidsmedewerker Fontys Hogescholen

Wij maken mogelijk dat anderen door middel van hun innovaties het verschil voor jeugd en hun ouders kunnen maken.
Naast dat ik vind dat alles ouders en kinderen altijd de beste innovaties verdienen, vind ik het heel belangrijk om met alle betrokkenen bij jeugd bezig te zijn met vernieuwingen en zo oplossingen vanuit verschillende perspectieven te bedenken voor pedagogische vraagstukken. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat studenten al vroeg in hun carrière betrokken worden hierbij.
Wat is jouw achtergrond? Ik heb zowel werkervaring binnen diverse jeugdhulp en gehandicaptenzorg organisaties, en nu als beleidsmedewerker veel ervaring hoe het onderwijs betrokken kan worden bij mooie projecten.

L.faas@fontys.nl

Rogier van Luxemburg

Rogier van Luxemburg

Linking pin Jongerenwerk

Rogier van Luxemburg

Rogier van Luxemburg

Linking pin Jongerenwerk

Sinds kort heb ik me als linkin pin verbonden aan het Innovatienetwerk Jeugd. Ik zet me graag in ten behoeve van een inclusieve samenleving, waar iedereen gezien wordt, meetelt en mee kan doen. Vanuit het domein Welzijn en specifieker het Jongerenwerk hoop ik te kunnen bijdragen om gezamenlijk de zorg, ondersteuning en kansen voor de jeugd te verbeteren.
Binnen het Innovatienetwerk Jeugd wil ik dan ook graag mijn kennis, netwerk en gedrevenheid inzetten om dit te bereiken.

Majorie van den Berg

Majorie van den Berg

Linking pin Gezondheid

Majorie van den Berg

Majorie van den Berg

Linking pin Gezondheid

Majorie van den Berg
Samen, met elkaar, aandacht voor de gezonde jeugd. Aan de slag en met elkaar in gezamenlijkheid nadenken over innovaties in het domein jeugd en jeugdzorg met daarbij aandacht voor gezondheid.
Een interessant en mooi streven, waar ik als functionaris Gezond Opgroeien binnen de GGD Hart voor Brabant binnen het INJ supportteam graag mijn steentje aan bijdraag. Samen komen we verder!
Majorie.vd.berg@ggdhvb.nl

Ilse van den heuvel

Ilse van den heuvel

Linking pin Kennisnetwerk SJS

Ilse van den heuvel

Ilse van den heuvel

Linking pin Kennisnetwerk SJS

Samenwerken is belangrijk. Hoe meer we samenwerken, hoe fijner het is voor met name de jongeren en de gezinnen. Het innovatienetwerk staat voor vernieuwing, voor verbinding en creatieve kansen en mogelijkheden. Interessant om hier onderdeel van te zijn vanuit mijn rol als Projectleider van het Kennisnetwerk SJS (Samenwerkende JeugdzorgSpecialisten).

Yvet Paulides

Yvet Paulides

Communicatie adviseur

Yvet Paulides

Yvet Paulides

Communicatie adviseur

Ik krijg energie van ontwikkeling en vernieuwing. Samenwerken in een krachtig netwerk om innovaties mogelijk te maken die kinderen en jongeren maximaal kansen geven om gezond, veilig en prettig op te groeien. Een prachtige ambitie waar ik warm voor loop! Als freelance communicatie adviseur draag ik hier graag aan bij.


Contact

Partners

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden