Samenwerken MET en VOOR de jeugd is FANTASTISCH

‘Ongeacht waar, met wie of in welke omstandigheden je als kind opgroeit, er moeten altijd mogelijkheden zijn om gezien, gehoord en geïnspireerd te worden.’ Dat is de droom van Erna van Happen, die vanaf juni 2024 aan de slag is als coördinator bij het Innovatienetwerk Jeugd. Wat zegt zij hierover?

‘Ik heb passie voor de jeugd omdat zij vol in ontwikkeling is, opgroeit met een eigen wereldbeeld en van nature gedreven is om zichzelf (verder) te ontwikkelen in de maatschappij.’ 

‘Iedereen wil gezien worden en meedoen. Sterker nog, ik geloof dat iedereen van waarde is om vanuit zijn perspectief, eigenheid en ervaringen bij te dragen aan een betere wereld. Door open gesprekken te voeren leren we van elkaars ervaringen, zo ontstaat er een kruisbestuiving. We bevragen elkaar kritisch bij het zien van beperkingen en werken samen door elkaar te inspireren met innovatieve ideeën. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd doen we dat samen met jongeren, via jongerennetwerk Samen met de Jeugd, en met onze partners vanuit de verschillende perspectieven van jeugdhulp, jongerenwerk, GGD, onderwijs en de gemeenten.’

‘De kijk van de jeugd is uniek. Ik ben dankbaar dat zij zichzelf willen inzetten voor het verbeteren van de jeugdhulp. Hun inbreng is van onschatbare waarde. Het inspireert, stimuleert tot leren en is helpend om zaken in beweging te krijgen.’ 

Dus: samenwerken? 
‘Zeker! Als regionaal netwerk van professionals kunnen we onze kennis en expertise - vanuit onze eigen werkvelden - met elkaar verbinden. Elkaar blijvend (er)kennen en verkennen, samenwerkingsverbanden versterken en met elkaar in gesprek blijven waarbij we accenten, trends, ontwikkelingen en actualiteiten onderzoeken, oplossingen bedenken en door ontwikkelen. We maken inzichtelijk wat er al is, wat goed gaat en wat misschien juist aandacht nodig heeft. Deze brede sterkere samenwerking vraagt om gemeenschappelijk draagvlak en concretisering van doelen om ambities en verbeteringen in gang te zetten. Het in 2023 ondertekende maniFEST - vanuit de toekomstdroom van de jongeren – is daarvan een mooi voorbeeld.’

‘Laten we perspectieven op jeugdhulp samenbrengen en nieuwe ontwikkelingen stimuleren voor de jeugd.’ 

Betere omstandigheden creëren voor de toekomstige generatie 
‘We moeten er voor de jongeren zijn, ze daadwerkelijk zien en horen en hun stem meenemen in alles wat we voor hen ontwikkelen en inrichten. Of dat nou gaat om een symposium over hoe we de jeugdzorg beter toegankelijk kunnen maken of door onze aandacht voor specifiek beleid op preventieve en geïndiceerde jeugdzorg zaken. Hierbij hebben we als netwerk de volgende uitdagingen: 1: hoe krijg je alle partners uitgedaagd om mee te blijven strijden voor en met de jeugd, met alle bezuinigingen, onderliggende beperkingen, hoge werkdruk en personeelstekorten? En 2: hoe blijven we op een nette en constructieve manier met elkaar in gesprek? Waarbij we lef tonen, buiten de lijntjes durven te kleuren en op creatieve wijze een beetje rebels zijn. De stem van de jeugd is en blijft daarbij keihard nodig om de professionele maatschappelijke ondersteuning te verbeteren. Ik vind het geweldig om dit als coördinator aan te mogen jagen met een netwerk dat een duidelijke voorbeeldfunctie heeft op het gebied van jongerenparticipatie en innovatie.’


De jeugdhulp verbeteren we samen. Samen met de jongeren, samen met onze netwerkpartners en alle betrokkenen die jeugdhulp in de 11 gemeenten van de regio Hart van Brabant helpen innoveren en verbeteren. Dat doen we vanuit een brede blik en in verbinding met elkaar.  Samen creëren we maatschappelijk draagvlak, tot concrete oplossingen en verbeteringen gerealiseerd zijn. Wil jij hierover met Erna sparren? Neem zeker even contact op! 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden