Innovatielab Veiligheid èn het kind voorop (4 juni 2019)

Dinsdag 4 juni 2019 organiseerden de gemeente Heusden, het Innovatienetwerk Jeugd en de Taskforce kindermishandeling Hart van Brabant in Oudheusden het ‘Innovatielab Veiligheid èn het kind voorop’.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen meer voor dan we denken. Alleen al in de gemeente Heusden werd in 2017 89 keer een melding gedaan waarbij sprake was van een vermoeden van kindermishandeling. Daar zijn dus meer dan 89 kinderen bij betrokken. Dit geweld willen we stoppen en voorkomen! Dat begint met mensen die zien dat er iets aan de hand is en die het verschil durven maken. Hoe doe je dat? Hoe vormen we met elkaar een zorgzame samenleving waarin we elkaar zien, zorgen delen en in actie komen? Zodat we de veiligheid en ontwikkeling van kinderen echt voorop stellen?

Het werd een pittige maar inspirerende bijeenkomst. Bij de start nam een vrouw met nare jeugdervaringen en de daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen richting haar zoon deel aan ‘een opstelling’. Heel dapper om jezelf zo kwetsbaar op te stellen! De werkvorm maakte heel mooi inzichtelijk hoe het netwerk rondom deze vrouw destijds heeft gehandeld. Zo werd het mogelijk om te kijken wat er echt nodig is en te kijken naar blinde vlekken. Het onderwerp bespreekbaar maken is ontzettend belangrijk. Geloof het of niet, maar veel “plegers” zijn achteraf dankbaar voor het zetje dat ze kregen om het te bespreken. Zo kregen zij de hulp die ze nodig hadden. Het kind is hier enorm mee geholpen!

In het tweede deel van het Innovatielab werd het vraagstuk verder onder de loep genomen. Hoe kunnen we het omdenken? Wat kun je een volgende keer zelf ondernemen? Welke krachten en kansen zien we? De opbrengst van de avond vind je in een mooi geïllustreerd beeldverslag door De Hoop Creatief advies.

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden