Coalitieakkoord: eindelijk een Minister van Kinderen?

Het Innovatienetwerk Jeugd ondersteunt Minister van Kinderen met de Aanjaagsubsidie voor het initiatief ‘’Minister van Kinderen, beleidsmatige eindverantwoordelijkheid voor de toekomst van Nederland’’. Hoe staat het ervoor?

'Met de aanjaagsubsidie heeft Het Innovatienetwerk Jeugd ons goed op weg geholpen. Dankzij de subsidie konden we onze activiteiten voor kinderen in de regio Hart van Brabant mogelijk maken, maar ook daarbuiten.'

Over Minister van Kinderen

Een deel van de uitvoering voor de activiteiten van Minister van Kinderen is gepland rondom de verjaardag van de vaststelling van het IVRK: de week tegen kindermishandeling in november 2022. Een van deze activiteiten is de reflectiemiddag op 22 november in de Nieuwspoort (Den Haag). ‘Hier willen we nagaan wat het Ministerschap Jeugd en Gezin geleid door Minister Rouvoet de rechten van kinderen vooruit geholpen heeft. Voor ons is het van belang dat we de succesfactoren en factoren die niet gewerkt hebben in kaart brengen om mee te nemen in onze huidige oproep voor een Minister van Kinderen,’ vertelt initiatiefnemer Nicky Schijvens.

De Actiegroep van Minister van Kinderen bepleit een Minister van Kinderen in het nieuwe kabinet. Een Minister van Kinderen moet volgens de gelijknamige actiegroep het mandaat krijgen om erop toe te zien dat kinderrechten nageleefd worden en in te grijpen als dat niet gebeurt. En aangezien Nederland het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft getekend, zou het komende kabinet vanzelfsprekend deze rechten moeten naleven. In dit kinderrechten-verdrag staat dat de Staat de plicht heeft erop toe te zien dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind de eerste overweging vormen. Maar niets is minder waar!

Omvang kindermishandeling

De enorme omvang van kindermishandeling in Nederland vermindert niet, een effectief gebleken preventieprogramma wordt veel te weinig ingezet. Initiatiefnemer Cees Hoefnagel legt uit: ‘Kinderen in hoge psychische nood leren dag in dag uit dat er voor hen geen hulp is, maar de wachtlijst hun plaats is. Kinderen in Nederland kennen geen andere overheid dan een overheid die hen tot op heden geen stem heeft gegeven of een vertegenwoordiger die namens hen deel kan nemen aan de politieke besluitvorming. Als de eerste hoofdlijn van elk komend regeerakkoord de toekomst is, die ons verbindt, dan zijn dat onze kinderen. Daarom heeft de actiegroep zich tot de formerende partijen gericht in een brief en vraagt o.a. om een benoeming van een Minister van Kinderen in het nieuwe kabinet.’

Pleidooi

Op verkiezingsavond is het initiatief ‘Minister van Kinderen’ gestart en heeft de actiegroep samen met een groep van 70 personen een pleidooi geschreven over waarom er in Nederland een Minister van Kinderen nodig is. Daarom heeft de actiegroep zich tot de formerende partijen gericht in een brief en vroeg:

  • Dat het nieuwe kabinet haar diepgemeende excuses aanbiedt aan kinderen die het slachtoffer zijn van de Toeslagaffaire;
  • De benoeming in het nieuwe kabinet van een Minister van Kinderen;
  • Dat deze nieuwe Minister de regie kan nemen in de jeugdhulp en jeugdzorg, en de obstakels (zoals regeldruk) weg neemt zodat het jeugdhulpverleners kunnen doen wat nodig is;
  • Dat in overleg met kinderen de nieuwe Minister zorgt voor armoedebestrijding onder kinderen, zodat de plaats waar het wiegje heeft gestaan geen verschil meer maakt voor iemands kansen in het leven, gezondheid en veiligheid;
  • Een bestuurscultuur waarin kinderen een vanzelfsprekende plaats innemen, en zorgt voor Kinderrechteneducatie van kinderen, volwassenen, (jeugd-)professionals, beleidsmakers en bewindslieden, zodat alle partijen (bijv. kinderen hun leerkracht of de minister, ouders hun kinderen, ambtenaren verenigingen en scholen) in staat zijn elkaar te herinneren aan het bepaalde in dit Verdrag. Waardoor het vanaf de eerste dag van haar aantreden in ‘Den Haag’ een komen en gaan van kinderen zal zijn die met bewindslieden spreken over alle levensgebieden die kinderen raken. Een kabinet met bewindslieden die niet anders willen dan zich laten voeden door het perspectief van kinderen; op alle domeinen van hun leven.

Medewerking

‘Voormalig Minister Rouvoet heeft zijn medewerking toegezegd en hij zal daarover worden geïnterviewd on-stage,’ vervolgt Cees. ‘Wij hebben ook een lid van de Raad van Openbaar bestuur (tevens voorzitter van het kinderrechten collectief) gevraagd te spreken, evenals een oud directielid van dit voormalige Ministerie (in november 2022 zal hij werken bij de VNG). Verder hebben wij de Minister of Children uit Ierland en IJsland gevraagd te rapporteren over de meerwaarde van een Minister van Kinderen in deze landen. De Ierse Minister heeft zijn deelname al toegezegd. Daarna zijn enkele experts, te weten Prof. Arne Popma (kinderpsychiater) en Lars Westra (de 15 jarige oprichter van de organisatie Visie Van Kinderen) hun deelname toegezegd en worden de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx en enkele Tweede Kamerleden met Jeugd in hun portefeuille uitgenodigd om in het panel te zitten.’

Verdere ontwikkelingen

Een andere activiteit die Minister van Kinderen overweegt is de organisatie van een Kinderrechtenconferentie in de Regio Hart van Brabant, naar het model dat nu in Amsterdam wordt voorbereid. Nicky: ‘In deze opzet zijn eerste en tweede jaar studenten van de Hogeschool van Amsterdam en een ROC in the lead. Ons idee is dan ook dat tijdens deze conferentie, naar Amsterdams voorbeeld, een afgevaardigde vanuit onze Regio de oproep doet -om in de vorm van een canon- deze bijeenkomst te vervolgen in andere gemeenten. Daarnaast willen we de komende periode het door ons ontwikkelde lespakket met bijbehorende challenge aanpassen en deze in Hart van Brabant uitrollen. Hiermee willen we de kinderen de mogelijkheid van educatie aanbieden over hun Rechten. Eerst in onze regio, maar vervolgens ook naar gemeenten buiten onze regio. Om zo zaadjes te planten die leiden tot het wortel schieten van een kinderrechtenboom van de rijksoverheid!’

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden