Terugblik INJ | SMDJ 2023

Met enorme TROTS kijken we terug op het bijzondere actieve en productieve jaar 2023! Een jaar waarin we ons hebben ingezet voor de mentale gezondheid van de jeugd in de regio. Met events, ontmoeting, steun aan initiatieven en natuurlijk de inzet van de vele jongeren. Lees erover in de terugblik!

We startten 2023 met de bevestiging van onze samenwerking met Fontys Pedagogiek en het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst door de ondertekening van het convenant. Daarna was het aan een stuk door actie! We gingen steevast aan de slag met de concretisering van de uitdaging ‘aan de slag met mentale gezondheid jongeren’ in de regio Hart van Brabant. We verzamelden informatie bij jongeren en die input hebben we verbonden aan acties en verbeteringen met onze samenwerkingspartners. 

We gingen in dialoog met jongeren over hun levensthema's: wat zijn hun ideeën tot verbetering of vernieuwing? Wat kunnen zij voor elkaar betekenen en waar hebben zij anderen bij nodig?

Samen met het jongerenplatform T*Agency van Schouwburg Concert zaal Tilburg ging een diverse groep jongeren aan de slag en is er een festival voor, door én met jongeren georganiseerd: het FCKD GEN FEST. Een succesvol festival dat door 150 jongeren is bezocht. Het was tegelijkertijd een vindplaats voor onderzoekers van het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Met gebundelde krachten van alle samen werkingspartners - samen MET de jongeren – kwam de Toekomstdroom tot stand en is het maniFEST mentale gezondheid ontwikkeld. In het daaropvolgende festival FIX IT FEST zijn deze resultaten gedeeld en vond de verbinding plaats met alle partners. De energie, maar bovenal de prioriteit en het belang om krachten te bundelen om de mentale gezondheid van alle jongeren in de regio te vergroten werd letterlijk onderschreven!

Tijdens de viering van de Kinderrechten stond het onderwerp ‘Lekker in je vel, ... hoe dan?!’ centraal voor de jongere kinderen (groep 7 en 8) uit de regio Hart van Brabant. Bij verschillende activiteiten en workshops konden zij ervaren wat er invloed kan hebben op je gemoedstoestand. Hierover gingen zij in gesprek met de wethouders en beleidsmedewerkers.

Wat zijn de onderwerpen die jeugdigen bezighouden, wat kunnen zij zelf en wat kan de omgeving voor hen hierin betekenen? Er werd volop over gesproken.

Het Supportteam van het Innovatienetwerk Jeugd liet met al deze inspanningen in 2023 zien wat zij in huis heeft aan kennis en expertise, door met vereende krachten samen te werken aan de verschillende bijeenkomsten. Daarbij zijn zij ook aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het netwerk en wat daarvoor nodig is. Dit alles in het teken van implementatie maar ook doorontwikkeling van het Innovatienetwerk Jeugd. En vooral ook met de brede vertaal slag van het maniFEST mentale gezondheid. De jongeren vanuit de Jeugdwelzijnsraad zijn steeds vaker en inhoudelijker betrokken door beleidsmakers, maar ook de wethouders Jeugd weten de samenwerking met hen vorm te geven. Kansen worden benut!

Iedere kans die wordt geboden om in verbinding te zijn met de Koers Jeugd, en gezamenlijk tot uitvoering en verbetering te komen, is aangegrepen.


In het magazine 'terugblik 2023' nemen we je mee in de diversiteit aan activiteiten die er in het afgelopen jaar zijn ondernomen. Het enthousiasme, de energie, de waarde én opbrengst van alle inzet is duidelijk zichtbaar. Wat een impact. Veel leesplezier! 

 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden