November 2017: Pitchbijeenkomst

Step Forward, Start...!

Kom uit je comfortzone en begin vandaag. 8 innovators durfden dit aan, en pakten het podium om over hun idee te vertellen wat er beter kan voor en met de jeugd en in de jeugdhulp.

Nieuwsgierig? Klik op de download button voor het gehele verslag.

Download & bekijk:

Verslag Pitch bijeenkomst

Pitch 1: BE Challenged 013+

BE Challenged 013+ vraagt steun zodat er over 150 dagen een getrainde, dynamische pool van peercoaches is, er een voortraject is doorlopen dat inzoomt op ‘wie ben ik?’ en er is een registratietool tot een volwaardige, werkbare tool ontwikkeld. Een traject met als belangrijk uitgangspunt: VOOR én DOOR jongeren.

BE Challenged ontving een duidelijke JA van het publiek en de vakjury. Zij gaan de komende 150 dagen verder ontwikkelen.

Picht 2: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Dit initiatief vraagt om support voor de ontwikkelfase zodat zij verder kunnen gaan met het ontwikkelen van expertise en een werkmethode. Het ontwikkelen van een methode met tips en tricks om jongeren met gelijksoortige ervaringen te ondersteunen en hen van kwetsbaarheid naar eigen kracht te ontwikkelen. Een ander doel is om over dit thema in gesprek te komen of blijven met ouders, onderwijs- en professionals en hen te prikkelen via verschillende vormen en creatieve uitingen.
Een plek waar kennis en ervaring komt, waar je serieus wordt genomen en waar naar je wordt geluisterd.

Helaas ontving dit initiatief niet voldoende stemmen om het ontwikkeltraject in te gaan. De initiatiefnemers gaan aan de slag met de feedback en oriënteren zich op een nieuwe pitch.

Pitch 3: Samenwijs, passende zorg voor 0-13 jarigen

Deze initiatiefneemsters hebben ervaren dat er binnen de zorgstructuur voor de kinderopvang (0 tot 4 jaar) nog te weinig mogelijkheden zijn om kinderen met leerproblematiek vroegtijdig te onderkennen en te begeleiden. Zij signaleren binnen de kinderopvang hiaten, waardoor de communicatie en de slagvaardigheid om een kind gericht te ondersteunen nog onvoldoende mogelijk zijn. In de verkenningsfase willen zij graag het volgende onderzoeken: Hoe de sociale zorgstructuur te vergroten, zodat er tot 1 passend zorg-opvang-onderwijs netwerk kan worden gekomen? Mee te denken of een zorgregisseur de beste oplossing is om adequaat en tijdig maatwerk voor elk kind te bieden. Is dit iemand die een oogje in het zeil houdt voor de beste oplossing? Te helpen om het vertrouwen van medewerkers en ouders te vergroten in het bieden van de beste zorgstructuur voor 0-13 jarigen.

De intiatiefnemers ontvingen onvoldoende steun van het publiek en de vakjury en gaan zonder het Innovatienetwerk Jeugd verder met hun plannen.

Pitch 4: Verdien je ticket

Verdien je Ticket matcht skills en interesses van kwetsbare jongeren met het invullen van een baan bij een festival. Verdien je Ticket wil ervoor gaan zorgen dat organisatoren, productiemedewerkers en begeleiders, jongeren gaan helpen om hun skills nog beter in beeld te krijgen en deze verder te ontwikkelen.  In een brainstorm met risicojongeren bij V39, jongerencentrum in Tilburg, bleek er veel enthousiasme te bestaan voor dit idee. Meer kansen op zinvol werk, daarmee meer motivatie, meer leren en meer persoonlijke groei. De komende tijd minimaal 30 jongeren aan het werk zetten is de pilot. Dit in samenwerking met R-Newt, Poppodium 013 en met Event Talent. Er wordt een coachprofiel opgesteld om jongeren op te kunnenleiden. Naast het gebruikelijke festivalseizoen wordt er ook naar mogelijkheden gezocht bij indoor festivals gedurende de herfst- en winterperiode. Een onderzoeksvraag is onder meer het in kaart brengen van de festivals die voor de jongeren
geschikt zijn. Er worden partners gezocht zodat het initiatief binnen 3 jaar subsidieloos kan voortbestaan.

Het publiek en de vakjury waren het met elkaar eens, dit initiatief verdient steun van het Innovatienetwerk Jeugd

Pitch 5: De Toekomstacademie

In de toekomstacademie krijgen (ex)vluchtelingen jongeren tussen de 15-29 jaar een leertraject van 12 weken aangeboden waarin ze met verschillende modules aan de slag gaan binnen oa de zorg/welzijnssector of andere sectoren (afhankelijk waar de jongere interesse in heeft). Tijdens deze lessen doen de jongeren nieuwe ervaringen op, krijgen nieuwe kennis en vaardigheden aangereikt en bouwen alvast een netwerk op binnen de sector waarin ze willen gaan werken. Daarnaast worden de jongeren aan een maatje gekoppeld uit het werkveld die hen kan helpen. De toekomstacademie sprint in het gat tussen het Schakelcollege (taalonderwijs) en het ROC Tilburg, en zorgt ervoor dat jongeren beter kunnen doorstromen in een richting die past bij hun interesse en talenten.

Abubakarr wist het publiek en de vakjury overtuigend voor zich te winnen en kreeg een dikke JA voor de verdere verkenning van zijn traject

Pitch 6: Ontmoeten en zo!

Diana en Marjolein werken bij zorgorganisatie Amarant en zetten zich in voor kinderen met een intensieve zorgvraag en hun gezin. Hun droom is dat kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand zich maximaal kunnen ontwikkelen en thuis kunnen wonen bij hun gezin dat in balans is. De verhouding draagkracht versus draaglast is vaak uit balans. De helft van de ouders geeft aan dat de andere kinderen in het gezin minder aandacht krijgen en zestig procent heeft last van relatie- en burn out klachten. Bijna twee derde van de ouders heeft vooral behoefte aan het delen van gevoelens en ervaringen met lotgenoten. Marjolein en Diana onderzochten wat de voordelen van lotgenotencontact zijn en welke vormen er al
bestaan. Duidelijk werd dat lotgenotencontact onder andere een beter gevoel van eigenwaarde oplevert en zorgt voor een preventieve werking op de balans draagkracht - draaglast.

De vakjury en publiek gaven niet voldoende stemmen weg om dit initiatief binnen het Innovatienetwerk Jeugd een plek te geven. Ondanks dat timmeren Diana en Marjolein natuurlijk hard aan de weg om hun ideeën een stap vooruit te brengen.

Pitch 7: Samen voorbij verslaving

Anneleen en Irene willen een cultuuromslag bereiken en een taboe doorbreken, wat leidt tot minder gebruik en meer motivatie. Er moet voor de verslaving iets anders in de plaats komen en daar zijn een aantal dingen voor nodig. Allereerst het bespreekbaar maken van de verslaving, zoeken naar wat nóg meer motiveert dan dat lekkere gevoel van drugs en ervaring met gezonde interesses kweken. Zij adviseren om een ervaringsdeskundige binnen een professioneel team in te zetten.
En de drempels tussen jeugdzorg en verslavingszorg te verlagen. Zorg voor een versnelde toegang als hulpverleners of cliënten de noodzaak daartoe aangeven. De inzet van een ervaringsdeskundige als rolmodel werkt als een spiegel en laat zien dat er hoop is.

Het publiek en de vakjury waren het erover eens, dit initiatief is waardevol en moet verder ontwikkeld worden.

Pitch 8: Boirls Hub

Dit is een initiatief dat zich richt op jongeren met internaliserend gedrag tussen 16-27 jaar die uitvallen of dreigen uit te vallen van school of werk, of vroegtijdig school verlaten. Boilrs Hub is een talentontwikkelcenter wat een programma (non-formal learning) biedt  wat bijdraagt aan het verminderen van stress, het stimuleren van ontwikkeling en verbinding, en het brengt structuur in het dagelijks leven van de jongere. Boilrs Hub is ontworpen voor en door mensen met internaliserend gedrag. De locatie biedt de volgende faciliteiten: Relaxroom, Gym, Musicroom, Gaming/computerroom, Workplace, Meeting-area, Kitchen, Outdoor space. De jongere wordt naar een passende opleiding, baan, start up of dagbesteding begeleid. Binnen het initiatief wordt er gewerkt met jongeren met ervaringsdeskundigheid en met experts op het gebied van talent-coaching, onderwijs en psychologie.

Ook Boirls Hub kreeg een GO en gaat de komende 150 dagen weer hard aan het werk.

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden