Klasserverhaal "Wenshuisje"

ZanaHeystek

Zana Heystek

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Ontwikkelfase
    Bedrijfsnaam: Klasseverhaal

Klasseverhaal doorliep in de eerste helft van 2022 de verkenningsfase na een succesvolle pitch tijdens de Meet Up. Nu is het initiatief klaar om verder te ontwikkelen. De wenshuisjes van Klasseverhaal zijn ontstaan vanuit een workshop waarbij kinderen groepsgewijs een verhaal schrijven over angst en verlangen. In deze verhalen lees ik wat er onbewust leeft onder de kinderen: afwijzing, ziekte, geheimen maar ook wensen en ambities. Dit bracht mij op het idee van de wenshuisjes. Daarmee richt ik me op het individuele kind. Zij die behoefte hebben aan een luisterend oor maar liever niet direct contact zoeken met een persoon, kunnen gebruik maken van dit nieuwe zorgsysteem. Hier kan het kind anoniem een briefje posten. De vertrouwenspersoon geeft respons met een nieuwe brief. Op deze manier blijft het kind ongezien en wordt het toch gehoord.

Website Facebook pagina

Mijn vraag

Om een vervolg te kunnen geven aan de eerste pilot is de ontwikkelsubsidie nodig. Hiermee kunnen er meerdere onderzoeken uitgevoerd worden en verschillende prototypes gemaakt en getest worden. Graag wil ik basisscholen van een compleet concept kunnen voorzien met een onderbouwd stappenplan en instructievideo’s. Overige doelen zijn: het laten ontwikkelen van een huisstijl met merkregistratie, website en promotiecampagne. De boekhouding en acquisitie zal ook uitbesteed worden. In deze fase zal een groot bereik/netwerk helpend zijn en sta ik open voor samenwerkingen met hogescholen om het systeem theoretisch te onderbouwen.

Ik kan helpen!

Door het aanbieden van hulp met een anoniem karakter, verwacht Klasseverhaal) dat kinderen die normaal gesproken niet zo makkelijk hun gevoelens delen, zich veilig voelen dit nu wel te doen. Klasseverhaal streeft naar een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling - en daarmee de schoolprestaties - van het kind.

Probleem constatering: Vanuit het huidige zorgsysteem op de basisschool is er geen mogelijkheid voor een kind om indirect en anoniem in contact te komen met een hulpverlener/vertrouwenspersoon.

Mijn idee: Voor kinderen met zorgen, die daar op school niet over in gesprek durven te gaan maar wél hulp zoeken, heb ik een alternatief bedacht. De wenshuisjes. Dit systeem werkt middels brievencorrespondentie tussen het kind en de vertrouwenspersoon. De briefjes mogen zowel met als zonder naam worden afgesloten. Door de vrije keuze om anoniem te blijven, wordt hulp zoeken laagdrempeliger gemaakt.

Betrokken personen: Het initiatief is uitvoerbaar voor kinderen die bekwaam zijn een brief te schrijven. Daarom richt ik mij voorlopig op kinderen uit groep 4 tot en met groep 8.

De uitdaging: Voor de verdere ontwikkeling van Klasseverhaal pitch ik graag mijn idee opnieuw voor de ontwikkelsubsidie.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden