Klasseverhaal

ZanaHeystek

Zana Heystek

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Verkenningsfase
    Bedrijfsnaam: Klasseverhaal

Klasseverhaal is een workshop waarbij kinderen een verhaal leren schrijven over angst en verlangen. In hun verhalen lees ik wat er onbewust leeft onder de kinderen: afwijzing, ziekte, geheimen maar ook wensen en ambities. Dit bracht mij op het idee van een briefkluis. Daarmee richt ik me op het individuele kind. Zij die behoefte hebben aan een luisterend oor maar liever niet in contact willen komen met een fysiek persoon kunnen gebruik maken van dit “tussenstation”. Hier kan het kind anoniem een brief posten. De vertrouwenspersoon van de school beantwoordt de brief. Zo blijft het kind ongezien en wordt het toch gehoord.

Website

Door het aanbieden van hulp met een anoniem karakter, verwacht Klasseverhaal dat kinderen die normaal gesproken niet zo makkelijk hun gevoelens delen, zich veilig voelen dit nu wel te doen. Klasseverhaal streeft naar een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling - en daarmee de schoolprestaties - van het kind.

Probleem constatering: Vanuit het huidige zorgsysteem op de basisschool is er geen mogelijkheid voor een kind om indirect en anoniem in contact te komen met een hulpverlener/vertrouwenspersoon.

Mijn idee: Klasseverhaal is een workshop waarbij kinderen een verhaal leren schrijven over angst en verlangen. Met dit initiatief wil Zana kinderen die normaal gesproken niet zo makkelijk hun gevoelens delen, zich veilig laten voelen om dit wel te doen. Met een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en daarmee de schoolprestaties van het kind.

Doelgroep: Het initiatief is uitvoerbaar voor kinderen die bekwaam zijn een brief te schrijven. Daarom richt ik mij voorlopig op kinderen uit groep 4 tot en met groep 8.

De uitdaging: Voor de uitvoering van de activiteiten is het volgende zeker nodig:
Een netwerk van partners die sociaal ondernemen in het (basis)onderwijs zou helpend zijn. De volledige verkenningssubsidie is nodig om de onderzoeken uit te kunnen voeren, de eerste briefkluis te kunnen ontwerpen, een website te bouwen en de boekhouding te kunnen bijhouden.

alle initiatieven

Partners

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden