Activiteiten

Het innovatienetwerk is er voor ieder die geïnteresseerd is in vernieuwing in de jeugd(hulp) en daaraan wil bijdragen, zoals jongeren, ouders, ondernemers, beleidsmakers, onderwijzers en hulpverleners. Meedoen kun je bij de verschillende activiteiten.

Pitchsessies

Heb jij een goed idee? Ben jij er klaar voor om jouw idee te delen en om steun te vragen bij het innovatienetwerk?

InnovatieSupport

Themabijeenkomsten

Het innovatienetwerk jeugd organiseert een aantal maal per jaar een themabijeenkomst, zodat we gezamenlijk een onderwerp kunnen uitdiepen en nieuwe ideeën de ruimte kunnen geven.

Innovatielab

Heb jij een vraagstuk waar je in korte tijd een antwoord op wilt krijgen? Een antwoord dat ontstaat vanuit verschillende en verrassende invalshoeken? Waaronder die van jongeren? Verken, verdiep en los mee op!

Jongerennetwerk

'Samen MET de Jeugd' is het jongerennetwerk waar jij mee kunt doen!

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden