Saarisnietgek: ‘Jouw gevoel mag er zijn!’

Wat is eigenlijk stress? Wat is angst? Hoe ga je ermee om? Wat jij voelt, ervaart en denkt: dat is normaal. Dat heeft een ander soms ook of zelfs vaak. Dus je bent wel uniek, maar niet alleen of anders. Dát is de boodschap die Stichting Saarisnietgek met haar magazine overbrengt aan kinderen (10-12)

Boos op je ouders, stress op school, onzeker over je uiterlijk: al in groep 7 of 8 beginnen kinderen te worstelen met allerlei emoties. ‘Soms is dat de start van milde mentale klachten. Daar willen we iets aan doen. Om verergering te voorkomen’, vertelt José Kuysters. Ze is orthopedagoog en een van de vier bestuurders van Stichting Saarisnietgek.

Laagdrempelig bespreekbaar
‘Samen willen we mentale gezondheid onder kinderen en jongeren heel laagdrempelig bespreekbaar maken’, vertelt José. De aanleiding is een persoonlijke: de stichting is genoemd naar Sara Kuysters, het nichtje van José. Zij overleed op 17-jarige leeftijd aan zelfdoding. ‘Sara was bij leven bezig met een project mentale gezondheid jongeren. Ze vertelde dat ze zelf al op haar tiende worstelde met haar gedachten en emoties, net als de jongeren die ze hierover interviewde. De mentale klachten komen pas rond het veertiende jaar naar buiten blijkt uit onderzoek, zo ook bij Sara. Dan ben je dus te laat. Dat inspireerde ons om na te denken over preventie van mentale gezondheid bij kinderen. We weten uit onderzoeken dat kinderen van groep 7 en 8 de meeste stress ervaren door de mening van anderen (8%). Het is essentieel voor kinderen om te weten dat anderen deze stress ook ervaren. Het is helpend als ze leren van elkaar of met behulp van het magazine, hoe ze met de stress kunnen omgaan. Het is belangrijk voor kinderen om te weten dat ze daarin niet alleen zijn. Normaliseren van gevoelens draagt bij aan het bespreekbaar maken ervan.’

Geen methode, wel handvaten
Stichting Saarisnietgek ontwikkelde daarom een eenmalig magazine. Speciaal voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. ‘Het magazine is speels vormgegeven, laagdrempelig, bevat humor, opdrachten, strips, tips over boeken en filmpjes en nog veel meer. Het magazine kan individueel, in groepjes of klassikaal worden ingezet en sluit aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs: o.a. burgerschap, mentaal welbevinden en sociaal-emotionele redzaamheid. Er worden 11 thema’s besproken: geluk, angst, boos, verdriet, vriendschap, stress, zelfvertrouwen, verlies, hoogsensitief, veerkracht en zelfzorg. Het magazine sluit inhoudelijk naadloos aan bij iedere sociaal emotionele methode. In de handleiding voor de leerkracht staan suggesties hoe het magazine ook ingezet kan worden bij kringgesprekken, taallessen, biologielessen en handvaardigheid. Een groot voordeel van dit magazine is dat het geen methode is en verhoogt dus niet de werkdruk voor leerkrachten.’

Onderbouwd en gesubsidieerd
Bij de ontwikkeling van het magazine ging de stichting niet over één nacht ijs, vertelt José. ‘We hebben veel literatuuronderzoek gedaan om te ontdekken hoe we mentale gezondheid het beste bespreekbaar konden maken, welke elementen moeten dan aan bod komen. Het magazine met deze thema’s en werkvormen is de uitkomst. Alle teksten hebben we zelf geschreven en daar ook filmpjes bij gezocht. Gaat het in het magazine over ergens bij horen? Dan vind je daarover ook een link naar een filmpje. Het meelezen van de door ons geschreven teksten kostte de nodig tijd: we hebben alles voorgelegd aan een klankbordgroep van leerkrachten, orthopedagogen en een psychiater. Daarnaast waren er vormgevings- en drukkosten. Gelukkig kregen we een flinke subsidie van de gemeente Oosterhout. Als tegenprestatie hebben we het magazine geïntroduceerd op vijf scholen, totaal negen klassen, in Oosterhout. Ook de ouders hebben voor thuis een exemplaar. Het magazine kan aangeschaft worden door scholen en schoolbesturen. En dat gebeurt ook al.’

Binnenkort ook in de regio Hart van Brabant!
José is blij dat het magazine zo aanslaat. ‘We krijgen veel aanvragen. Zo wil een schoolbestuur het magazine structureel gaan inzetten op al haar scholen in groep 7 en 8. Het voelt als een bevestiging dat we op de goede weg zijn en het motiveert ons om onze lat hoog te leggen. Onze droom? Het magazine bij alle kinderen van 10-12 jaar, liefst via elke school in Nederland. Dit was voor ons dan ook de reden om mee te doen aan de Meet Up van het Innovatienetwerk Jeugd begin 2023. Geweldig dat de jury besloot om ons het supportticket voor de aanjaagsubsidie toe te kennen. Hiermee gaan we het magazine de komende periode verder uitrollen in de regio Hart van Brabant! En het liefst ook bij GGZ-preventie, GGD, professionals Jeugd en Gezondheid en zelfs ouders. Zodat kinderen al jong leren en weten: over je gevoelens praten is normaal!’


Benieuwd naar het magazine? Je bekijkt hem hier online. Meer over het initiatief en de uitdagingen voor de komende tijd lees je op onze website. Hier vind je ook contactgegevens om in contact te komen met Stichting Saarisnietgek.

 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden