Innovatielab Aan de slag met VR en Gamification (22 mei 2019)

Het Innovatielab op 22 mei in de prachtige LocHal in Tilburg was een mooi vervolg op het vorige lab in september waar het kennismaken met de mogelijkheden van VR en Gamification centraal stond. Deelnemers konden tijdens het Innovatielab kennis en praktische tips opdoen, maar ook concreet aan de slag met het vertalen van een idee naar een VR of game toepassing. Onder leiding van experts werd in kleine groepjes gewerkt en na afloop konden deelnemers hun idee pitchen om in aanmerking te komen voor een vervolgtraject. Drie initiatiefnemers verdienden een ticket om het idee verder uit te werken, met steun van het Innovatienetwerk Jeugd. Een inspirerende avond met innovaties waar we zeker meer van gaan horen! 

Leon Chevalking, VR-ontwikkelaar, gaf tijdens het Innovatielab een minicollege over het proces van idee naar concrete VR-toepassing. Wat komt er allemaal bij kijken? Waar moet je rekening mee houden? In het ontwerpproces maakt hij gebruik van de CeHRes roadmap. De aanpak kenmerkt zich door de nadruk op gebruikersparticipatie en procesevaluatie. “Als je een huis ontwerpt, dan begin je altijd met een maquette of prototype. Daarna ga je opschalen. Met een VR-toepassing kan dat niet. Je moet meteen bouwen en de gebruiker hierin meenemen. In dit proces wil je heel zeker zijn. Het is van essentieel belang dat je de vraag , frustratie of het probleem van je key stakeholder goed begrijpt. Je hebt in de onderzoeksfase dus veel meer te doen. Het concept dat je gaat bouwen moet aanslaan.”

Falen levert de beste leercurve op

Wouter Heine-Hadicke gaf een minicollege over gamification. Hij is expert op dit gebied en past gamification ook toe tijdens zijn lessen als docent op een middelbare school. Zijn drijfveer is kinderen gemotiveerd krijgen om te leren. Gamification, zowel online als offline, is in zijn ogen een succesvol instrument. “Belangrijk is dat een game uitnodigend is. Het spel moet ook makkelijk te begrijpen zijn. Niemand zal eerst een handboek met spelregels lezen. Productief falen werkt bij games heel goed, in tegenstelling tot het onderwijs. Daar mag je juist geen fouten maken. Terwijl falen juist de beste leercurve oplevert!”

Veel verschillende ideeën

Na deze minicolleges gingen deelnemers in kleine groepjes aan de slag met hun ideeën. Deze waren zeer divers, bijvoorbeeld een game waarmee kinderen op de basisschool leren hoe zij hun volle hoofden kunnen ‘opruimen’ of een game waarmee kinderen zich kunnen voorbereiden op het (tijdelijk) ergens anders wonen. Ook was er een idee om kinderen en jongeren door middels van een game te stimuleren om zwerfafval op te ruimen. En er ontstond spontaan een idee rondom het betrekken van jongeren bij het jubileum 75 jaar bevrijd in Hilvarenbeek. Hoe mooi zou het zijn om dit met een augmented reality tour te doen?

Drie pitches door vervolgtraject

Uiteindelijk pitchten een aantal initiatiefnemers hun idee om in aanmerking te komen voor een vervolgtraject. Drie initiatiefnemers wonnen een ticket voor een verkenningstraject binnen het Innovatienetwerk. Zo mag het onderzoeksproject ADAPT UVT van Tilburg University door. Zij willen het gesprek tussen ouders en hun kind met een depressie of burnout stimuleren door het inzetten van een game. De jury gaf als feedback dat het een relevant onderwerp is, met een serieuze aanpak. Belangrijk is wel dat zij actief jongeren en ouders betrekken bij de ontwikkeling. Sterk Huis mocht door met hun idee om kinderen die onverwachts opgevangen worden in crisisopvang met een game toepassing zich te laten oriënteren op de opvang. Ook hier vond de jury het onderwerp zeer relevant. Zij verwachten wel dat er veel inzet nodig zal zijn van andere disciplines, zoals design en technologie. Als laatste Hilvarenbeek 75 jaar bevrijd. De initiatiefnemers bedachten ter plekke het idee om een augmented reality tour door Hilvarenbeek te maken langs belangrijke plaatsen met verhalen uit de geschiedenis voor kinderen en jongeren in Hilvarenbeek. De jury vond het een leuk en sympathiek initiatief, maar wel beperkt inzetbaar door het specifiek aan 75 jaar bevrijding te koppelen. Advies om het te verbreden en goed te onderzoeken of de doelgroep hier op zit te wachten. Een mooie opbrengst van een middag Innovatielab. Dat smaakt naar meer!

Bekijk hier het videoverslag! https://youtu.be/PV0LuB2Wz5M

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden