Februari 2017: Innovatielab Gamen

Terugblik op Innovatielab Gamen. Een reeks van drie bijeenkomsten van het regionaal jongerenparticipatienetwerk ‘Samen MET de Jeugd’. Jongeren, zorgprofessionals, docenten en ouders hebben samengewerkt om het stigma
rondom gamen om te buigen naar een realistisch beeld.

Download & bekijk:

Verslag

Conclusies in een notendop

De drie Innovatielabs Gamen gingen over gamen als talent. De wensen en ideeën die tijdens de Innovatielabs prioriteit hebben gekregen, zijn uitgewerkt in (meer) concrete acties, waarmee het stigma dat Gamen kent wordt verminderd; bij ouders, onderwijs en andere jeugdprofessionals. Kort na het derde Innovatielab heeft een kleine, gemixte groep deelnemers initiatief genomen voor het volgende actieplan:

1) een communicatiecampagne opstarten rondom ‘Uw kind en gaming’. Deze campagne is vooral informatief en positief, met jongeren aan het woord.

2) Ook willen we ouders ook bereiken via scholen en organiseren we een evenement (festival) waarop ouders met hun kind/kinderen informatie over games en hun gamende kinderen kunnen inwinnen (dit heeft 11 november plaatsgevonden tijdens de Zien Doen Beleven-dag op het Beatrix College, voor alle derdeklassers in de regio).

3) We maken jeugdprofessionals bewuster van het thema Gamen, tijdens een Aan Tafel-Ontbijtsessie (dit heeft in september 2017 plaatsgevonden, en was een groot succes).

Benieuwd naar meer informatie en tips klik op de button voor het gehele verslag van de bijeenkomst

 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden