Regionale aanjager jongerenparticipatie meets lokale jongerenaanjager

Elkaar versterken, kennis uitwisselen en vooral veel jongeren bereiken om twee werelden aan elkaar te verbinden: die van de jongeren en van de volwassenen. Dat is de uitdaging van aanjagers jongerenparticipatie Lenny Vogelzang en Julie Pakbier. De twee ontmoetten elkaar op het Stadhuis in Tilburg.

De stem van jongeren kan gevraagd en ongevraagd zoveel impact maken. Dat moeten we aanjagen met elkaar om jongerenparticipatie betekenisvol en structureel te borgen binnen beleid en uitvoering. De aanjager jongerenparticipatie representeert daarbij de stem van jongeren en helpt bij het realiseren van hun ideeën. 

Het Innovatienetwerk Jeugd | Jongerennetwerk Samen met de Jeugd is per januari 2024 versterkt met een (junior) aanjager jongerenparticipatie: Lenny. Zij maakt zich, naast aanjagers Eva en Anne, sterk voor de jongeren met de focus op het verbeteren van jeugdhulp. Maar ook lokaal is er sinds kort aandacht voor de balangen en behoeftes van jongeren. Jongerenaanjager Julie is eind 2023 gestart bij de gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Een nieuwe functie die lokaal handen en voeten geeft aan jongerenparticipatie. Wat is hun uitdaging en hoe gaat het so far? 

In contact met de jeugd 
Julie: “Het was best even zoeken. Wat wordt er precies van mij verwacht en waar kan ik iets bijdragen voor de jeugd in de gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en Rijen? Ik kom vers van de opleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle en ben afgestuurd bij R-Newt. Mijn interesse in de jongerendoelgroep kan ik als jongerenaanjager goed inzetten. Ik wil innovatiemethodieken toepassen om in contact te komen met de jeugd. Want dat is mijn opdracht: ontdekken welke behoeften zij hebben. En natuurlijk adviseren over hoe de gemeente daar vervolgens op in kan spelen.”

Voelsprieten aan 
Julie wil verbinding maken met relevante partijen en haar netwerk vergroten. “Ik kan dingen invullen voor de jongeren, maar het is vooral belangrijk om alle aannames te checken. Waar hebben zij behoefte aan? Wat missen zij of wat vinden ze juist fijn? Dit start met veel gesprekken en bezoeken aan plekken waar de jongeren samenkomen. Ik toets thema's via de socials en bezoek bijvoorbeeld middelbare scholen. Dat doe ik wekelijks samen met de lokale jongerenwerker van R-Newt. Het jongerenwerk kent de dorpen en problematieken en weet wat er speelt. We hopen samen een ingang te vinden bij de jongeren en een vertrouwd gezicht te worden in de regio. Waarna ik hun belangen bespreekbaar kan maken binnen de gemeente. Dat is belangrijk.” 

Van regionale lokale jongerenparticipatie 
Julie zet zich breed in voor alles wat de jeugd aangaat in Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Voor aanjager Lenny ligt dat net even anders. Zij richt zich vooral op jongerenparticipatie in het kader van de verbetering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Lenny: “Er liggen verschillende kansen en uitdagingen als het aankomt op het huidige en toekomstige jeugdhulpbeleid. Het is ontzettend belangrijk dat jongeren hierin een stem krijgen en betrokken worden bij het meedenken en adviseren bij plannen die van invloed zijn op hun leven.”

“Structureel jongerenparticipatie implementeren in de regio betekent de kloof tussen gemeenten en jongeren dichten. Door te luisteren naar de ervaringen, mening, visie en ideeën van jongeren werken we toe naar strategisch beleid dat aansluit op hun pijnpunten en behoeften.”- Lenny

Faciliteren en ondersteunen 
“Ook ik heb veel ervaring met doelgroeponderzoek en het toepassen van onderzoeksmethodieken, zoals creatieve brainstormsessies," vervolgt Lenny. "Met dergelijke methodieken willen we een brug slaan tussen beleidsmakers, jeugd(hulp)professionals en jongeren. Als aanjagers brengen we verschillende belangen samen, betrekken we jongeren in het gehele proces en ondersteunen de beleidsmakers bij de vertaalslag naar beleid. Wij staan naast de jongeren, faciliteren en ondersteunen hen waar nodig om samen het verschil te kunnen maken. Samen mét de Jeugd, het is tenslotte hun stem die onmisbaar is. Wij hebben hierin al veel ervaring, een stevige Jeugdwelzijnsraad en doorgewinterde Level Up samenstelling. Maar het blijft onze wens om lokaal ook zoveel mogelijk aandacht te creëren voor jongerenparticipatie breed. Daarom is het zo geweldig dat er nu ook een lokale jongerenaanjager is. En om haar goed op weg te helpen delen wij graag onze kennis. We bieden handvatten en een netwerk om elkaar in onze missie versterken: samen met en voor de jeugd!”

In de regio Hart van Brabant wordt veel waarde gehecht aan het in gesprek gaan met jongeren en inwoners. Lees in een eerder artikel over het proces en jongerenadvies voor het ontstaan van de vacature lokale jongerenaanjager.  

Julie: “Het is fijn dat ik er niet alleen voor sta in deze nieuwe functie. Ik hoop dat gemeenten door onze inspanningen steeds meer de toegevoegde waarde ervaren en daardoor vanuit ervaring inzien dat het belangrijk is om met jongeren in gesprek te gaan en hun input op te halen. Jongeren voegen namelijk een perspectief toe en zij zijn 20% van de inwoners!"


De functie van jongerenaanjager Julie is in eerste instantie een pilotfunctie voor een jaar. Julie gaat geen beleid schrijven, maar vooral haar voelsprieten aanzetten. Urgentie bepalen en doelen met elkaar bespreken. En dat in verbinding met team Samen met de Jeugd van het Innovatienetwerk Jeugd. Want, samen sta je sterk!  

Wil je in contact komen met Julie? Mail naar juliepakbier@abg.nl of volg haar op Instagram: @jongerenaanjagerjulie. 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden