SkillsLab 2021-2022

In 2021 en 2022 organiseerde het Innovatienetwerk Jeugd SkillsLab. Een (online) programma met maandelijks aandacht voor verschillende thema’s. De samenwerkingspartners van het Innovatienetwerk Jeugd geven aandacht aan actuele thema’s!

We gingen out of de box met Team Gelukt, bespraken trends vanuit de leefwereld van jongeren met Jong & Je Wil Wat. R-Newt deelde goede en slechte voorbeelden over omgaan met jongeren en we spraken over Talentologie met Fontys lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. Verder ontdekten we alles over het belang en toepassen van #jongerenparticipatie in het beleid. Ook andere partners en betrokkenen zijn van de partij, zoals GGD Hart van Brabant en Join Us met een sessie over Positieve Gezondheid, partners vanuit SJS over pubers met mentale uitdagingen en Zorgbelang Brabant | Zeeland over Impactvol werken.

Via unieke workshops gingen de deelnemers tijdens SkillsLab interactief aan de slag en deelden we lessen en trends met elkaar. Inspiratie om de jeugd(hulp) te innoveren, met ervaringsdeskundigen en jongeren zelf!

Waarom dit Kennisprogramma?

Via dit Kennisprogramma delen experts hun expertise en kennis met iedereen die werkt met én voor jongeren, maar ook met de jongeren zelf. Het Innovatienetwerk Jeugd wil zo blijven inspireren, meer samenhang met de koers jeugd creëren en jongerenparticipatie bevorderen. Dat doen we door met elkaar te experimenteren, elkaar te ontmoeten, te brainstormen en vooral innovatief te zijn!


Terugblik

19 oktober 2021: Anders Denken | Anders Doen
Door Team Gelukt (Merianka Melissen en Anne-Marie Backx)

Kom tot nieuwe inzichten in hoe je anders kunt denken en doen

Waarom doen we zo veel op de automatische piloot en wat kunnen we doen om onze gedachten te slim af te zijn? Via een interactieve presentatie kregen de deelnemers aan deze sessie praktische inzichten, technieken en tools - gekoppeld aan actuele vraagstukken. Zij leerden hoe je op een andere en creatieve manier naar je probleem kunt kijken en hoe je tot vernieuwende oplossingen komt. 


16 november 2021: Jongerentrends & Belevingswereld
Door Jong & Je Wil Wat (Teun Aarden)

Ga dieper in op de leefwereld van jongeren, op generaties & trends

Generaties: welke generaties zijn er nu? En wat betekent dat voor jouw werk? Trends: welke trends spelen er onder jongeren? Wat vinden ze belangrijk? Waar kijken/luisteren ze naar en wat doen ze zoal? Communicatiebureau Jong & Je Wil Wat is gespecialiseerd in de doelgroep jongeren van 10 tot 27 jaar. Zij ontwikkelen communicatieoplossingen waar jongeren blij van worden en namen de deelnemers mee in de wereld van jongeren.

Deze sessie terugkijken? Klik hier!


14 december 2021: Talentologie voor kinderen en jongeren
Door Fontys pedagogiek, Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst (Maike Kooijmans)

Een sociaal-pedagogisch perspectief op talentontwikkeling voor alle kinderen en jongeren

Hoe help je kinderen hun talenten en identiteit te ontwikkelen? De workshop 'Talentologie, een sociaalpedagogisch perspectief op talentontwikkeling voor alle kinderen en jongeren' gaf antwoorden. Lector Maike is naast lector ook theaterpedagoog en auteur van het boek ‘Talent van de straat’ (2016) en promoveerde hiermee als jeugdsocioloog. Zij inspireerde de deelnemers met dit interessante onderwerp. 

Deze sessie terugkijken? Klik hier!


18 januari 2022: 5 f* ups bij het motiveren van jongeren, R-Newt
Door R-Newt (Bart Lonterman)

Jongerenwerk R-Newt is expert in het motiveren van jongeren.

Bart Lonterman is een ervaren jongerenwerker en coördinator binnen het jongerenwerk van R-newt. Hij is trainer en opleider van Jongerenwerkers en andere “beroeps-” opvoeders in de omgang van jongeren. In deze sessie keken we naar Barts 5 grootste f*ck ups in het motiveren van jongeren. Hij verklaarde deze vanuit de zelfdeterminatie theorie. Zo ontdekten we welke lessen eruit te leren zijn en ook ontdekten de deelnemers meer over hun eigen uitdagingen!

Sessie terugkijken? Klik hier!  
Meer info over deze sessie? Mail naar bartlonterman@contourdetwern.nl.


15 februari 2022: Jongerenparticipatie in het beleid
Door Jongerenparticipatie - Samen met de Jeugd (Eva Saeboe, Roos Smolders en Evelyn Dekker)

Wat is dat nou eigenlijk, jongerenparticipatie? Welke vormen bestaan er en wat is de meerwaarde?

Hoe passen we jongerenparticipatie toe in de regio Hart van Brabant? In de workshop ‘Jongerenparticipatie in het beleid’ zoomde Innovatienetwerk Jeugd | Samen met de Jeugd - Jongerenparticipatie in op #Jongerenparticipatie in het beleid. Hoe bereik, betrek en begrijp je jongeren? Tijdens de interactieve sessie werden de deelnemers uitgenodigd om te leren over de mogelijkheden van jongerenparticipatie. Want hoe pas je dat toe in de praktijk? Ook jongeren uit de Jeugdwelzijnsraad (JWR) kwamen aan het woord over jongerenparticipatie op verschillende niveaus!

Sessie terugkijken? Klik hier!  
Meer info over deze sessie? Mail naar eva@samenmetdejeugd.nl.


12 april 2022: Positieve Gezondheid
Door: GGD Hart voor Brabant (Jeugdarts Dries Jansen en Jeugdverpleegkundige Iris Hollemans),
Stichting Join Us (Julian van de Moosdijk, Kwaliteitscoach en Nathalie Baas, Communitymanager)

Wat is het belang van Positieve Gezondheid op de mentale gezondheid van jongeren?

GGD Hart voor Brabant en Stichting Join Us gaven tijdens deze sessie inzicht in hoe zij positieve gezondheid toepassen in hun aanpak. Met de mentale gezondheid van jongeren centraal. GGD vertelt over het nieuwe contactmoment dat zij inzetten bij vierdeklassers op het Voortgezet Onderwijs. Hierin dagen zij jongeren uit om een inschatting te maken van de eigen gezondheid, met de handvatten voor het maken van keuzes over wat ze zelf willen verbeteren. Join us deelde hun visie op het belang van positieve gezondheid op de mentale gezondheid van jongeren. Met als voorbeeld hun eigen methode rondom het voorkomen en terugdringen van eenzaamheid: de community Join Us.

Sessie terugkijken? Klik hier!  
Meer info over deze sessie? Mail naar info@innovatienetwerkjeugd.nl.


10 mei 2022: Inzicht in Impact
Door: Zorgbelang Brabant|Zeeland (Projectleider Rosaida Broeren)

Hoe maak je impact inzichtelijk voor het maatschappelijk effect?

Kun jij jouw toegevoegde waarde voor jongeren onderbouwen? Zorgbelang Brabant | Zeeland geeft in deze workshop handvatten om de unieke meerwaarde in kaart te brengen en deze ook kenbaar te maken aan anderen. Je maakt kennis maken met het begrip ‘impactvol werken’ en krijgt inzicht in wat deze werkwijze voor jou kan betekenen. Met theoretische kennis, concrete tips en ervaringen uit het sociaal domein en de zorg zijn de deelnemers geïnspireerd om met hun impact aan de slag te gaan.

Sessie terugkijken? Klik hier!
Meer info over deze sessie? Mail naar info@zorgbelang-zeeland.nl.


8 november 2022: Leven als een puber met mentale uitdagingen
Door: Asendo (Harm-Jan Neutel en Vera Olieslagers)

Met welke mentale uitdagingen kampen jongeren? En welke hulp is nodig bij thema's als seksualiteit, autisme en ADHD? Je ontdekt het tijdens de inspiratiesessie 'Leven als een puber met mentale uitdagingen'. Voor jeugdprofessionals en iedereen die met deze jongeren te maken heeft.

Sessie terugkijken? Klik hier!
Meer info over deze sessie? Mail naar Harm-Jan.Neutel@asendocare.nl.

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden