De wenshuisjes van Klasseverhaal

Begin 2022 pitchte Zana Heystek het idee van Klasseverhaal tijdens de Meet Up van het Innovatienetwerk Jeugd. Met succes. Zana ontving het supportticket voor ondersteuning en subsidie in de verkenningsfase van dit initiatief. Hoe is dat afgelopen jaar verlopen?

Je kreeg tijdens de Meet Up in januari een GO voor de verkenningssubsidie. En toen?
‘Dankzij de verkenningssubsidie vanuit het Innovatienetwerk Jeugd heb ik een start kunnen maken met het ontwikkelen van mijn concept. Ik had een idee gepitched over een zorgsysteem met een anoniem karakter, voor in het basisonderwijs. Een systeem (een wenshuisje) waar kinderen middels brievencorrespondentie met de vertrouwenspersoon, hun dromen en zorgen kunnen delen. Het Innovatienetwerk Jeugd heeft mij geholpen met de feedback die ik ontving op deze pitch en natuurlijk de subsidie die het mogelijk maakte om mijn idee letterlijk te gaan verkennen in de praktijk. Ook hebben ze mij gekoppeld aan contacten bij o.a. Fontys Pedagogiek, die mij konden ondersteunen bij het onderzoek. Ik kon mijn idee dit jaar hierdoor uitwerken tot een eerste prototype en heb deze kunnen testen op een eerste basisschool.’

Een goede start. Hoe staat het er nu voor en wat heb je geleerd?
‘Ik heb ontzettend veel geleerd! Allereerst dat je intentie altijd sterk genoeg moet zijn om bij vraagtekens of moeilijkheden door te zetten. Ik wist heel goed wat ik wilde realiseren, maar nog niet hoe. De vraagtekens die het Innovatienetwerk Jeugd destijds had, die had ik zelf ook. Doordat ik grafisch vormgeven heb gestudeerd heb ik het voordeel dat ik goed kan visualiseren wat ik in gedachte heb. Door steeds opnieuw te schetsen en bedrijven te bellen die soortgelijke dingen doen (zoals in mijn geval bedrijven die met kluizen en sloten werken), ben ik uiteindelijk tot een eerste prototype gekomen. Inmiddels is er een tweede prototype ontwikkeld. Ik onderzoek nu opnieuw hoe ik het wenshuisje nog veiliger en gebruiksvriendelijker kan maken voor kinderen en vertrouwenspersonen. En er is al een tweede en zelfs derde testschool gevonden!’

Welke uitdagingen zijn er voor de komende periode?
‘Het wenshuisje is een product dat een theoretische onderbouwing verdient en een stappenplan voor de vertrouwenspersoon. Dit ga ik in samenwerking met Fontys Pedagogiek oppakken. Om van het prototype een eindproduct te maken verwacht ik nog veel te experimenteren met slotsystemen. Het concept moet meermaals getest worden op scholen. Het is daarbij ook nodig om te kijken hoe het wenshuisje onder de kinderen actueel blijft gedurende een heel schooljaar. Uiteindelijk moeten er nog een complete huisstijl, verpakking, handleidingen en instructiefilm gerealiseerd worden. De marketing en sales zal ik moeten uitbesteden, net als de boekhouding. Omdat ik geen achtergrond in het onderwijs heb, helpt het mij enorm dat een organisatie zoals het Innovatienetwerk jeugd mij ondersteunt met het vormen van een goed netwerk.’

Hoe draagt Klasseverhaal bij aan de mentale gezondheid van jongeren?
‘Uit de eerste pilot is gebleken dat kinderen het wenshuisje als laagdrempelig ervaren. Ik was verrast over het aantal briefjes! Kinderen schrijven over allerlei thema’s. Zorgen die leven onder kinderen worden nu inzichtelijk gemaakt en daarop kunnen we handelen/reageren met een responsbrief. Of het nu om pestgedrag gaat, thuisproblematiek, faalangst, schoolregels, seksualiteit of dat ze aangemoedigd willen worden op iets leuks of gewoon iets fijns willen delen. Het feit dát je dit ergens op school anoniem kunt delen, geeft vertrouwen. Hiermee versterken we het zelfbeeld van het kind en ik verwacht dat dit ook een positieve invloed kan hebben op de schoolresultaten en natuurlijk de mentale gezondheid in het algemeen!'

Benieuwd naar de toekomstplannen van Klasseverhaal? Zana pitcht haar idee voor verdere ontwikkeling tijdens de Meet Up op 14 december in Theater de Leest in Waalwijk. Wil je dit niet missen? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst, luister naar de pitches van Klasseverhaal en andere initiatieven met hun ideeën voor de jeugd in de regio Hart van Brabant. Raak geïnspireerd over wat we kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van Jongeren!


Meer over Klasseverhaal


Meer over de Meet Up 2022 & aanmelden


 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden