Innovatielunch 9 september

Tijdens de innovatielunch op maandag 9 september lichtte Pleun van Riemsdijk (secretaris bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant) de samenwerking in de regio en het uitvoeringsprogramma 'Samen met de Jeugd' toe.

Pleun van Riemsdijk deelde enthousiast haar kennis met initiatiefnemers uit het innovatienetwerk. “Het doel is om samen mét de jeugd invulling te geven aan de missie om kinderen en jongeren in de regio Hart van Brabant maximaal kansen te bieden om gezond, veilig en prettig op te groeien. Daar doen we het voor! Heel concreet betekent dit dat we met 9 gemeenten samenwerken binnen de Regio Hart van Brabant onder het programma ‘Mens en Samenleving’. Daar is vorig jaar de koers ‘Samen met de jeugd’ vastgesteld. Deze koers is nadrukkelijk in dialoog met kinderen, ouders, cliëntenraden en ambassadeurs vormgegeven."

Wie doet wat?

"De bestuurscommissie zet de kaders uit. Hierin zijn alle wethouders Jeugd van de regiogemeenten vertegenwoordigd. Vervolgens is er een kartrekkers overleg, waar een aantal wethouders afgevaardigd zijn die besluiten mogen nemen. Als laatste is er het ambtelijke overleg dat over de uitvoering gaat." In de nieuwe koers 'Samen met de Jeugd' staan de ambities voor de jaren 2018 en verder. “Niet de systeemwereld, maar juist het dagelijkse leven van het kind staat centraal. De richting is duidelijk, maar afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de vraag hoe we hier samen uitvoering aan kunnen geven. Dat is best nog een zoektocht geweest. Hoe maak je het praktisch? Juist niet door veel te praten of dikke beleidsstukken te maken, maar door te doen én ervan te leren! Als eerste stap is gekozen om de ambities te concretiseren in een gezamenlijke uitvoeringsprogramma. Ook hier willen we weer samen met betrokken het programma vormgeven, waarbij we vooral ook aansluiting zoeken bij de goede dingen die al in gang zijn gezet.”

Inhoudelijke thema’s

In de koers vind je vijf bouwstenen terug: het kind echt zien - aandacht voor de omgeving van een kind - erbij zijn, op die plek waar een kind is - in verbinding werken - veiligheid voorop. Maar het bleek lastig om alles wat er gebeurd voor de jeugd te herleiden naar één van die bouwstenen. “Daarom is gekozen om voor een verdere verdieping in de vorm van thema’s, die allemaal bijdragen aan de missie om kinderen en jongeren maximaal kansen te bieden om gezond, veilig en prettig op te groeien.”

De vier thema's:

  • Wonen doe je thuis
  • Snel op de juiste plek
  • Ieder kind groeit veilig op
  • Ieder kind voelt zich thuis op school

Praatplaten

De thema’s geven richting om met elkaar het gesprek aan te gaan en doelen te stellen. Dit gebeurd met behulp van praatplaten. “We zien dat er al veel gebeurd, maar ontdekken nu ook de gaten. We willen verdiepend in gesprek met de betrokkenen bij de koers, maar ook met het werkveld en initiatiefnemers van het innovatienetwerk. We moeten samen de thema’s vullen, wat gebeurt er al en waar zitten gaten. Die gaten vullen is belangrijk. Zo lopen we samen stap voor stap de goede richting op!"

De samenvatting van de presentatie vind je in de bijlage bovenaan deze pagina!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden