Saarisnietgek nu ook in Hart van Brabant dankzij aanjaagsubsidie

In juni 2023 ontving Stichting Saarisnietgek een aanjaagsubsidie vanuit het Innovatienetwerk Jeugd. Inmiddels is het subsidietraject afgerond en zijn er 11 scholen in Hart van Brabant aan de slag met het magazine! Wat heeft Elsbeth Kuysters geleerd en welke uitdagingen liggen er voor de toekomst?

Stichting Saarisnietgek heeft de afgelopen periode mooie stappen gezet. Er zijn kansen gegrepen en er is podium gepakt om de boodschap ‘Jouw gevoel mag er zijn!’ over te brengen. In totaal zijn er al 42 scholen aan de slag met het magazine, waaronder ook 11 basisscholen in de regio Hart van Brabant. Hoe dat ging? We kijken terug op de afgelopen periode met initiatiefneemster Elsbeth Kuysters.


Lees hier meer over magazine Saarisnietgek, in een artikel dat we eerder deelden


Wat heeft de aanjaagsubsidie jullie opgeleverd?  

“Wij hebben een flinke stap richting professionaliteit gemaakt. Bovendien zijn de eerste scholen én jeugdprofessionals in de regio Hart van Brabant gestart met ons magazine. We willen hiermee de leerkracht faciliteren i.p.v. een extra taaklast geven om in groep 7 en 8 mentale gezondheid makkelijk (preventief) bespreekbaar te maken.

Primair lag de focus in het jaar 2022 op het maken van het magazine. Dankzij de aanjaagsubsidie konden we er, na de succesvolle pilot in het voorjaar van 2023, nu ook mee naar buiten treden. Zo werkten we afgelopen periode aan het verkrijgen van bekendheid over wie we zijn en waar we voor staan. De subsidie heeft ons enorm geholpen in de overgangsfase om te komen tot een professionele website en profielen op sociale media. De eenmalige kosten hiervoor zijn door de subsidie gedekt. We zijn daardoor enorm ontzorgd en hebben een stevig fundament gelegd onder de stichting waarop we verder kunnen bouwen!”  

“Als jonge stichting zijn we trots op wat we hebben bereikt. Het was tot nu toe enorm arbeidsintensief om de beweging op gang te krijgen. Met soms een mooie versnelling en soms meer stroperigheid. Het is een missie met een lange aanloop die een lange adem vergt.” 

Ontdekkingsreis 2023 – ervaringen en leerpunten 

  • De grootste uitdaging voor Saarisnietgek was (en is nog steeds) om binnen te komen bij de gemeenten en scholen in de regio Hart van Brabant. Hier wilde Elsbeth graag verbinding maken en bekendheid geven aan de stichting en het magazine. Dit bleek best een grote uitdaging. En nog steeds is Elsbeth zoekende om voet aan de grond te krijgen en het magazine op álle scholen in de regio te laten landen. “Het is enorm belangrijk om de driehoek van gemeenten, onderwijs en laagdrempelige ondersteuning te bereiken. Elk punt van de driehoek is voor ons een startpunt om in gesprek te komen. We moeten blijven prikkelen!" 
  • Het blijft een uitdaging om de juiste persoon te vinden die mentale gezondheid als aandachtsgebied heeft binnen o.a. de GGD. De persoon die de schakel kan zijn in de contacten met gemeenten en scholen. 
  • Saarisnietgek heeft volop podium gepakt vanuit het Innovatienetwerk Jeugd, o.a. tijdens FIX IT FEST, Kinderrechtendag ‘Kids Fest Mentaal Gezond’ en de gastles aan Fontys studenten. “Deelname aan deze events was heel positief en is met groot enthousiasme ontvangen. De kids vonden het geweldig en hebben veel gedeeld, maar we hebben er ook leerpunten opgedaan. We weten nu dat we bij een volgende Kinderrechtendag nog interactiever aan de slag kunnen gaan met de kinderen. Ook gaf Saarisnietgek een lezing tijdens de landelijke VoordeJeugddag in Zaandam. Hierbij waren Aaron en Yordi vanuit de Jeugdwelzijnsraad aanwezig. Zij deelden hun ervaringen met de toehoorders. Zeer waardevol.”  

Uitdagingen 2024+ 

  • De ambitie om landelijk op te schalen blijft, maar de praktijk leert dat bekendheid en draagvlak verloopt via warme contacten. En dat kost tijd. De focus blijft liggen op o.a. de regio Hart van Brabant en het uitbouwen van de contacten die er zijn in andere regio’s.
  • De stichting wil nog meer investeren in warme contacten en bijvoorbeeld gaan werken met een ambassadeursmodel. “Het onderhouden van het netwerken ligt nu bij mij. Naast het geven van lezingen, congressen en ga zo maar door. Dit is te kwetsbaar, daarom is er nu ook contact met iemand in Zeeland die actief is bij het buurtteam. Deze persoon kan de contacten voor Saarisnietgek oppakken vanuit het eigen lokale netwerk. Deze inzet van lokale ambassadeurs zal zeker bijdragen aan het bereik/bekendheid van het magazine. Het zou mooi zijn als er ook zo’n lokale ambassadeur komt in de regio Hart van Brabant!”
  • Saarisnietgek wil ook andere doelgroepen aanspreken. Bijvoorbeeld door aansluiting te vinden bij de Gezonde school. "We gaan dat in 2024 onderzoeken. Het moet voor deze doelgroep makkelijker worden om het magazine te gebruiken. Ook losse projecten, zoals bij Prinsheerlijk, waar een maatwerk magazine kan worden gemaakt voor meer aansluiting bij de doelgroep is iets dat we gaan onderzoeken.”
  • Saarisnietgek wil blijven aanhaken bij passende events en daar podium pakken. Bijvoorbeeld met de betrokkenheid bij de voorstelling “Laat het licht aan”, dat interventies heeft op middelbare school en met Saarisnietgek op de basisschool. Hierbij is Elsbeth gevraagd namens Saarisnietgek om de inleiding te doen. Dit zijn mooie samenwerkingen die Elsbeth graag omarmt, want: "samen versterken we elkaar." 

“We moeten dichtbij onszelf blijven en bij de missie: maak mentale gezondheid en emoties eerder bespreekbaar bij kinderen tussen 10 en 12 jaar oud! Het is belangrijk om deze boodschap op een zuivere manier te brengen. Het magazine is daarbij een hulpmiddel.” 


Het Innovatienetwerk Jeugd wenst Stichting Saarisnietgek veel succes met de verdere uitrol van het magazine en behalen van de missie. Meer over het initiatief en contactgegevens vind je op de website van Stichting Saarisnietgek.  

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden