April 2017: Innovatielab Bureaucratie

Terugblik op Innovatielab Bureaucratie 19 april 2017, met dank aan Roos van der Horst en Sophie Asveld, studenten Business Creation

Download & bekijk:

Infographic

Conclusie in een notendop

We hebben de detailstappen benoemd, en steeds de knelpunten aangegeven. Het doorakkeren van het proces was verhelderend en maakte duidelijk dat het proces op zichzelf redelijk lean en mean is. De knelpunten liggen vooral in de uitvoering van het proces. In de infographic (zie button rechts) lees je de knelpunten en de ideeën om de praktijk te verbeteren.

Geconstateerde knelpunten

In willekeurige volgorde:

 1. Wachtlijsten bij aanbieders en wachtlijsten bij toegangsteams.
 2. Aanbieder ontvangt diverse beschikkingen tegelijkertijd of een beschikking zonder dat er contact over was.
 3. Inconsequent wanneer aanbieders bij verwijzing via medisch domein wel en geen contact hebben met toegangsteams,
  zowel bij aanbieders als bij toegangsteams.
 4. Voor een analyse is tijd nodig (ook aan kant ouders), maar dat kan op verschillende manieren, en waar nodig moet ter
  overbrugging hulp geboden worden: gesprek moet gevoerd worden of het wel kan wachten. Dit gebeurt niet overal.
  Informatie voor bijvoorbeeld een herbeschikking levert een aanbieder nogal eens (te) laat aan, bijvoorbeeld omdat die
  toestemming moet vragen aan de ouder.
 5. Schoolmaatschappelijk Werk verwijst ouders nogal eens naar de huisarts in plaats van naar de toegang.
 6. Vindbaarheid en bereikbaarheid van Tilburgse toegangsteams is niet goed geregeld, voor aanbieders, voor inwoners,
  voor medisch domein en andere samenwerkingspartners.
 7. Toegangsteams werken met verschillende werkwijzen en systemen, hoe gewerkt wordt en welke kwaliteit geleverd
  wordt is zeer persoonsafhankelijk.
 8. Ook bij aanbieders en onder andere professionals worden grote verschillen tussen personen ervaren:
  in kwaliteit en werkwijze.
 9. Het komt voor dat aanbieders niet openstaan voor het geven van (vrijblijvende) info aan ouders of jongeren.
  Keuzevrijheid vinden we in de regio belangrijk: ouders en jongeren moeten die kans wel krijgen.
 10. Bij herindicatie hebben clienten onnodig vaak een nieuw contactpersoon binnen de toegang.
 11. Kwaliteit, begrijpelijkheid en leesbaarheid van beschikkingen kan beter (oogpunt cliënt).
 12. De status van formulieren/instrumenten is niet altijd eenduidig: wie moet bijvoorbeeld nu wat ondertekenen:
  ook hiermee wordt verschillend omgegaan.
 13. Het is niet voor iedereen duidelijk hoe het nu zit met de privacyregels, en hoe je daar mee om kunt gaan
  (veilig documenten kunt delen, wat je met de cliënt afspreekt etc.).
 14. Elkaar feedback geven, leren van wat er niet lekker of ronduit niet goed gaat wordt erg lastig gevonden en gebeurt
  veel te weinig. Ook blinde vlekken blijven te vaak en onnodig lang bestaan.

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden