‘Samen met de jeugd naar een toekomst zonder zorgen’

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat is geregeld in de Jeugdwet. De 11 gemeenten in Hart van Brabant pakken deze taak op. Besluiten over regionale jeugdhulp worden genomen door de Bestuurscommissie Jeugd, met Dion Dankers als voorzitter. Wat is zijn droom voor de jeugd?

'De jeugdzorg kan én moet echt beter. Dat vinden we allemaal. Kortere wachttijden, betere aansluiting van aanbod op vraag, eenzaamheid bestrijden, medewerkers behouden. Daar werken we in Hart van Brabant hard aan met ons regionale  uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd. Daarmee lopen we voor op de landelijke hervormingsagenda Jeugd. Júist omdat we op alle vlakken de jeugd betrekken bij wat we doen. Wij vinden: als je over de jeugd beslist, dan moet je dat mét de jeugd doen. Het Innovatienetwerk Jeugd draagt daar met haar verschillende activiteiten aan bij.'

Respect voor wie ervaringen deelt
'Ik ben dus heel blij dat er vanaf dit jaar 2 extra gemeenten meedoen. Dit betekent dat het Innovatienetwerk Jeugd meer kinderen en jongeren kan bereiken en wij extra feedback krijgen. Dat geeft ons de inzichten én de motivatie om nog meer voor jongeren op te komen. Dat doen we nu als bestuurscommissie met een groep enthousiaste en echt betrokken mensen. We luisteren goed naar jongeren, staan open voor nieuwe ideeën en hebben daarmee goud in handen. Maar terwijl ik dit schrijf, bedenk ik me dat er nog geen jeugdlid bij onze commissie zit. Terwijl zij juist zoveel eyeopeners bieden. Bijvoorbeeld vorig jaar tijdens pizzasessies met de Jeugdwelzijnsraad over ons streven naar wachttijdvrije jeugdzorg in 2030. Wat jongeren met ervaringen dan vertellen, dat komt écht binnen. Ik heb dan ook diep respect voor elke jongere die zijn of haar ervaring met ons deelt en ons daarmee vooruithelpt. Datzelfde geldt voor ouders die ervaringen hebben in de jeugdzorg, ook zij verdienen een stem aan de voorkant van het beleid. Dus ik ga zeker met het Innovatienetwerk Jeugd in gesprek over hoe we dat in de toekomst kunnen realiseren. En ik weet zeker dat dit gaat lukken.'

Iedereen moet mee kunnen doen
'Ik weet zeker dat het Innovatienetwerk Jeugd een van mijn dromen deelt: dat iedere jongere die op wat voor manier hulp nodig heeft, die hulp ook krijgt. Er is zoveel onzekerheid in onze grillige samenleving, dat we het jongeren niet kwalijk kunnen nemen als ze de goede weg niet vinden. We moeten ze omarmen en op maat ondersteunen bij hun uitdagingen. Zonder te wijzen naar elkaar of in hokjes te denken. De schotten tussen onderwijs, jeugdzorg, politiek en andere organisaties moeten er tussenuit. Soms gebeurt dat al en de Kinderrechtentour vind ik daar een prachtig voorbeeld van. Het INJ dat samen met het onderwijs een thema aanraakt waar bestuurders bij worden betrokken. Dat levert zoveel moois op. Ik was erbij toen kinderen van groep 7 en 8 hun mening over inclusie met ons deelden. “Iedereen moet mee kunnen doen”, zeggen zij al. En gelijk hebben ze. Is dat moeilijk? Absoluut een uitdaging, maar er moet een stip op de horizon zijn. En laat dat dan onze missie zijn, 'een toekomst zonder zorgen'. Ik gun het ons allemaal, maar bovenal gun ik dat onze jeugd!'

Voor de Bestuurscommissie is de vastgestelde regionale Koers ‘Samen met de Jeugd’ leidend. Begin 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor er wat wisselingen zijn geweest in de Bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant.

Benieuwd naar meer? In de terugblik van het Innovatienetwerk Jeugd lees je verschillende artikelen en interviews over al onze activiteiten. Je bekijkt de totale terugblik 2022 hier!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden