Koningin Máxima aanwezig bij startbijeenkomst ‘Leading Locals’ van MIND Us

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagochtend 7 november vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en jongeren ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag voor de start van het netwerk ‘Leading Locals’ van MIND Us. Het Innovatienetwerk Jeugd was ook present!

Leading Locals’ is het leernetwerk van MIND Us waarin gemeenten goede voorbeelden kunnen uitwisselen over de aanpak van mentale problemen van jongeren in hun stad of dorp. Zo kunnen gemeenten elkaar inspireren en toewerken naar een integrale aanpak om jongeren te ondersteunen in hun mentaal welzijn. Tijdens de bijeenkomst bij paleis Noordeinde sprak bestuurslid van MIND Us en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma over de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben om de mentale gezondheid van jongeren mee te nemen in hun beleid. Ook ging zij in op het belang van het betrekken van jongeren bij het formuleren en uitdragen hiervan. 

MIND Us richt zich op de leefwereld van jongeren zelf; hun wijk met sportclubs en verenigingen, hun school of college en hun sociale media.

Koningin Máxima, erevoorzitter van MIND Us 
Koningin Máxima nam samen met diverse wethouders, beleidsmakers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en jongeren deel aan workshops over de kracht van rolmodellen om jongeren te bereiken en het belang van jongerenparticipatie in de formulering en uitwerking van gemeentelijk beleid. Daarnaast presenteerde MIND Us een stappenplan voor het opzetten van een inloopvoorziening in de wijk waar jongeren met beginnende mentale klachten anoniem terecht kunnen. Inloopvoorzieningen zijn een bewezen effectief middel om jongeren op laagdrempelige wijze te ondersteunen. Het plan is ontwikkeld samen met de Alliantie Inloopvoorzieningen. Tot slot sprak Koningin Máxima met de wethouders van de tien aanwezige gemeenten over hun aanpak om de mentale gezondheid van jongeren te versterken en de plannen voor de toekomst van het ‘Leading Locals’ netwerk.

Gemeente Tilburg wordt als één van de koplopers gezien. Wethouder Marcelle Hendrickx, aanjager jongerenparticipatie Eva Saeboe en Tilburgse jongeren Aaron en Kelly waren aanwezig en gingen in gesprek met koningin Máxima over de activiteiten vanuit het Innovatienetwerk Jeugd en de specifieke aanpak in Tilburg.   

Aanpak mentale gezondheid jeugd in de regio Hart van Brabant
Het Innovatienetwerk Jeugd maakt zich er sterk voor dat kinderen en jongeren in de regio Hart van Brabant maximale kansen krijgen om gezond, veilig en prettig op te groeien. Marcelle Hendrickx, wethouder jeugdzorg: Het is heel normaal dat jongeren zich niet altijd gelukkig voelen. Een hoge schooldruk en druk van buitenaf zoals sociale media, ouders en leeftijdsgenoten vragen veel van jongeren. Het is oké als het een dag wat minder goed gaat of je wat minder lekker in je vel zit. Dat overkomt iedereen. Het is belangrijk dat jongeren voldoende veerkracht hebben om hier mee om te kunnen gaan én dat jongeren hulp durven en kunnen vragen in hun eigen omgeving.' 

De mentale gezondheid van kinderen en jongeren staat onder druk. Ongeveer 840.000 jongeren in Nederland ervaren mentale uitdagingen en/of klachten. Daarom maakt het Innovatienetwerk Jeugd zich sterk voor de mentale gezondheid van jongeren. Ook komt de gemeente Tilburg met een actieplan Mentale Gezondheid voor álle jongeren.  

Jongerenparticipatie   
Om de mentale gezondheid voor jongeren te verbeteren, moeten we beginnen bij de jongeren zelf.  Marcelle: Door ze serieus te nemen en ze zelf een stem te geven. Een mooi praktijkvoorbeeld was het FCKD GEN FEST. Opgezet met en voor jongeren, waarin ze met elkaar spraken over mentale gezondheid en de impact daarvan. Een geslaagd event met meer dan 180 jongeren. Aaron is al jaren betrokken bij het Innovatienetwerk Jeugd en organiseerde samen met andere jongeren dit event. Waarom hij zich zo graag inzet: 'Hier kan ik echt iets bijdragen. Hier kan ik eraan meehelpen dat een ander kind of jongere niet hoeft te missen wat ik zelf als kind en jeugdige moest missen.’ Ook FIX IT FEST vormde dit jaar het podium voor de mentale gezondheid van de jeugd. Hier werd de stem van de jongeren doorgegeven aan betrokkenen en partners vanuit het Innovatienetwerk Jeugd. Zij sloegen hierop de handen in elkaar middels het MANIfest Weg met het taboe, gebaseerd op de toekomstdroom van de jeugd.

Actieplan Mentale Gezondheid voor álle jongeren in Tilburg
Het actieplan Mentale Gezondheid van gemeente Tilburg is ook tot stand gekomen samen met jongeren, via het Innovatienetwerk Jeugd en partners in de stad. Het meerjarig plan richt zich op het versterken van de veerkracht van kinderen en jongeren om te leren omgaan met uitdagingen die ze tegenkomen. Samen met de partners hebben we de verantwoordelijkheid om een stevig fundament te creëren en om vroegtijdig te signaleren als het minder goed gaat. Dan willen we de juiste steun en ondersteuning kunnen bieden. Het is daarbij belangrijk dat jongeren zelf weten waar ze terecht kunnen, zoals bij een leraar op school of de GGD. En het open gesprek durven aangaan met leeftijdsgenoten, ouders of anderen in hun omgeving. In het actieplan staan verschillende interventies; van een kamp voor jongeren, een inloopvoorziening voor studenten en extra inzet en ondersteuning op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.     

Ontmoeting, steun en ondersteuning. Het actieplan richt zich op elkaar ontmoeten, steunen en het open gesprek dat je je wel eens minder oké voelt. En dat je zo nodig de weg weet te vinden naar ondersteuning. Het actieplan is hiermee een voorbeeld van hoe we inzetten op preventie, (positieve) gezondheid en het voorkomen van verzwaring van problemen en specialistische jeugdhulp.    

Stichting MIND Us, Innovatienetwerk Jeugd en gemeente Tilburg werken samen aan de verbetering van de mentale gezondheid van jongeren. Via het actieplan, het MANIfest en het leernetwerk willen we dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Het is geweldig dat dit landelijk onder de aandacht komt, zelfs op Paleis Noordeinde! 


Foto’s: © Robin Utrecht | MIND Us

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden