Terugblik 2019

Kinderen en jongeren in de regio Hart van Brabant moeten maximaal kansen krijgen om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. Een prachtige ambitie waar we ons in 2019 hard voor hebben gemaakt!

In 2019 zette we in op verbreding van het bestaande netwerk ( Regio Hart van Brabant gemeenten, Fontys en SJS partners) door aansluiting met R-newt, GGD en het onderwijs. Een beweging die we verder willen intensiveren, waarbij we nog zoekende zijn naar slimme manieren om elkaar te versterken. De nauwe samenwerking met het Jongerennetwerk Samen met de Jeugd zorgde ervoor dat jongeren gehoord en gezien werden. De verkennende samenwerking met de Universiteit van Tilburg smaakt naar meer voor de toekomst!

We organiseerden Meet-Ups met inhoudelijke sprekers, gecombineerd met de pitches van initiatieven. Het thema ‘Wonen doe je thuis’ uit het Uitvoeringsprogramma ‘Samen met de Jeugd’ vormde een belangrijke rode draad bij alle activiteiten van het Innovatienetwerk én het Jongerennetwerk. En we inspireerden elkaar door verschillende exemplaren van het doorgeefboek uit te reiken.

Dit jaar was ook een tijd van bezinning. Doen we de goede dingen, pakken we de juiste thema’s vast met de stakeholders die er toe doen. Verschuivingen binnen het supportteam en een verkennend onderzoek naar de doorontwikkeling van het Innovatienetwerk zorgden voor een hernieuwde focus. Dat wat werkt intensiveren we, dat wat niet meer werkt nemen we afscheid van.

Kijkend naar de toekomst willen we prille ideeën en initiatieven ondersteunen met maatwerk. Gaan we nóg meer de verbinding aan met bestaande organisaties of stichtingen, waarbij we met meerdere stakeholders rondom thema’s zoeken naar slimme innovaties. Waarbij het Innovatienetwerk aanjager en verbinder blijft. Voor de verduurzaming van initiatieven is het belangrijk te verbinden met partijen die hieraan kunnen bijdragen. Als we samen het hulpaanbod en ondersteuning voor de jeugd beter willen maken, moeten initiatieven die hieraan voldoen wel kans van slagen hebben bij bijvoorbeeld zorginkoop of samenwerking met (zorg)partijen.”

We kijken terug op energiek en inspiratievol 2019 en bedanken iedereen die een bijdrage leverde. Alleen samen komen we verder!

Download hierboven de digitale Terugbik! 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden