Terugblik 2022

Kinderen en jongeren in de regio Hart van Brabant moeten maximaal kansen krijgen om gezond, veilig en prettig op te groeien. Daar hebben we ons ook in 2022 voor ingezet. Met volop inspiratie en aandacht voor het thema Mentale Gezondheid, steun aan initiatieven en natuurlijk jongerenparticipatie!

‘De ambitie is dat we denken vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders. Niet vanuit regels en procedures. De vorm volgt de inhoud en niet andersom. Bij alles wat we doen stellen we ons de vraag “Wordt het kind hier gelukkiger van?”’

In 2022 kozen we voor de focus op de mentale gezondheid van de jeugd in de regio Hart van Brabant. Niet voor niets, het thema Mentale Gezondheid leeft enorm bij jongeren en dat erkennen ook onze stakeholders. We gingen er met elkaar over in gesprek. Wat zijn de bevindingen van jongeren over de werkwijzen en het aanbod bij onze partners? Wat gaat er goed? Wat kan beter? Maar bovenal, wat wordt er gemist en wat kan er volgens de jongeren verbeterd worden?

Deze focus kwam uiteraard niet uit de lucht gevallen. We startten het jaar met een deels vernieuwd Supportteam. Een goed vertrekpunt om opnieuw naar onze missie als Innovatienetwerk te kijken. Want, kunnen wij als netwerkpartners deze missie uitdragen of vraagt het om aanscherping? We bekeken kritisch de Why, How en What en scherpten deze aan. Ook brachten we focus aan in onze activiteiten, gebundeld tot drie pijlers. 1: we gaan werken met jaarthema’s, zodat helder is waar wij het accent op leggen. 2: er is ruimte om in te spelen op de actualiteit, met vrije ruimte om in te spelen op ontwikkelingen vanuit initiatieven. En 3: wij organiseren vaste doelgerichte activiteiten ter inspiratie, kennisdeling en het opbouwen van het netwerk.

Vanuit deze aanscherping startten we met het ophalen van de belangrijkste thema’s die leven onder jongeren. Via Instagram maar ook bij de actieve Jeugdwelzijnsraad in de regio Hart van Brabant bleek mentale gezondheid “hot topic”. Ook haalden we thema’s op bij de Supportteamleden, onze netwerkpartners. Wederom bleek mentale Gezondheid actueel. We toetsten onze aanpak bij de bestuurders tijdens onze Bestuurlijke Denktank, de bijeenkomst met de bestuurders vanuit alle netwerkpartners. En zo werd duidelijk: we gaan met elkaar aan de slag rondom dit belangrijke thema. Naast alle kansen die wij ook zullen pakken om te blijven verbinden met de Koers Jeugd - die nog steeds actueel is - en die vraagt om samenwerking vanuit de gemeenschappelijk deler: Samen Met de Jeugd op Koers!

"We kijken terug op een energiek en inspiratievol 2022 en bedanken iedereen die een bijdrage leverde aan het Innovatienetwerk Jeugd. Alleen samen komen we verder!"
 - J
acqueline van Zwieten, coördinator Innovatienetwerk Jeugd

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden