Delen is Helen: nazorg voor jongeren bij impactvolle gebeurtenissen

Voorkom dat een impactvolle gebeurtenis een blijvende negatieve impact heeft op het leven van jongeren. Krijg inzicht in het jongerenbrein en zet de kracht van delen in om te helen. Dat wil Delen is Helen, het initiatief ontving in 2023 steun van het Innovatienetwerk Jeugd. Hoe staat het er nu voor?

In 2023 ging Delen is Helen aan de slag om ook in de regio Hart van Brabant jongeren bij te staan na het meemaken van impactvolle gebeurtenissen. Initiatiefneemster Irene kijkt terug op een bewogen periode waarin zij veel heeft geleerd en ontdekt. We gingen erover met haar in gesprek. 

Een GO voor het aanjaagtraject. En toen? 
“De meeste tijd en energie tijdens het aanjaagtraject zijn gaan zitten in het opleiden van de – inmiddels zeven - mensen die met Delen is Helen kunnen werken. De training is positief beoordeeld en professionals die onze aanpak omarmen zijn keihard nodig. Dit blijft hard “trekken”. De erkenning van de urgentie van hulp aan jongeren die impactvolle situaties meemaken is er. Helaas komen er toch onvoldoende signalen door om op aan te haken met Delen is Helen."

"We komen nog niet voldoende in beeld als jongeren ernstige situaties meemaken.”  

Waar ligt de grootste uitdaging? 
“Het was tijdens het aanjaagtraject de bedoeling om ondersteuning te bieden bij een aantal casussen. Nu kunnen we aan de ene kant de krant niet openslaan zonder dat er een impactvolle gebeurtenis heeft plaatsgevonden met jongeren, maar in de regio Hart van Brabant konden we met Delen is Helen helaas nog geen hulp op groepsniveau aanbieden. Er zijn wel meerdere casussen geweest buiten de regio waarbij Delen is Helen ondersteuning kon bieden en we de jongeren samenbrachten om elkaar te ondersteunen.”

En hebben de jongeren baat bij jullie methode? 
“Zeker. Onze nazorgmethode is als zeer effectief ervaren, met reacties van jongeren als: ‘Ik laat mijn boosheid achter, ik voel me meer verbonden, ik heb vertrouwen in de toekomst en ik begrijp mijn eigen reacties nu beter.’ Ook ouders zijn betrokken, zij geven aan dat het een zoektocht was om de juiste hulp te vinden en dat het standaard antwoord nu vaak is dat de jongeren naar de huisarts 'moeten' om vervolgens op de wachtlijst van de psycholoog te komen. Dat is niet onze aanpak, want niet iedere jongere hoeft naar de psycholoog. Zeker niet als er op tijd aandacht is voor het probleem of de gebeurtenis. En precies daar wil Delen is Helen het verschil maken.”

Geen concrete casussen in de regio, welke stappen heb je wel kunnen zetten? 
“Inderdaad, gelukkig hebben we wel veel mooie stappen kunnen zetten. Er is een logo gemaakt en een huisstijl gecreëerd. De website is gebouwd en er is promotiemateriaal gecreëerd. Er zijn gesprekken geweest met de accountant voor het opzetten van de stichting. Want dat lijkt toch wel een noodzakelijke vorm van waaruit we kunnen voortbestaan. De werkgroep hiertoe is reeds geformeerd. Nu is het de uitdaging om de taken en rollen helder te hebben. Dit had bij nader inzien eerder moeten gebeuren, omdat Delen is Helen (ontstaan vanuit Rust na impact) nog regelmatig wordt gezien als commercieel bedrijf. Als stichting Delen is Helen is het gesprek met mogelijke partners en samenwerkingen beter te voeren, vanuit een andere positie. Daarbij willen we ook in kaart gaan brengen wat het effect van onze laagdrempelige aanpak is. Zodat we dit onderbouwd aantoonbaar kunnen maken en onze hulp wordt aangegrepen. We moeten meer gaan omdenken met het oog voor de mentale gezondheid van de jeugd. Dat vinden wij enorm belangrijk!”


Het Innovatienetwerk Jeugd wenst Irene heel veel succes met de verdere uitrol van Delen is Helen in de regio Hart van Brabant. Meer over het initiatief en contactgegevens vind je op de website van Delen is Helen - www.delenishelen.nl

 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden