GGD Hart voor Brabant deelt resultaten onderzoek Mentale Gezondheid

GGD Hart voor Brabant is vanuit Young Minds Matter bezig met een aantal projecten. De eerste concrete resultaten "Onderzoek Mentale Gezondheid VO jeugd Midden-Brabant" delen zij graag met het netwerk!

Rapportage n.a.v. interviews mentale gezondheid jeugd VO 2&3 – Midden-Brabant

Door onderzoekers van de GGD is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in externe omstandigheden die de drempel verlagen voor jongeren om met anderen hun ervaren psychische of mentale druk te bespreken. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Midden-Brabantse nota publieke gezondheid én vanuit de pilot Young Minds Matter. De inzichten die zijn opgedaan zijn terug te lezen in bijgevoegde rapportage. Het geeft veel inzicht in hoe jongeren en docenten aankijken tegen het bespreekbaar maken van mentale problemen. Veel van de adviezen en tips hebben we reeds meegenomen in de Young Minds Matter pilot. De YMM-scholen hebben het rapport ontvangen, maar ook voor professionals is dit rapport erg interessant om eens door te lezen!


Praten met tieners over stress, hoe doe je dat?

Bruikbare tips voor volwassenen om in gesprek te gaan met tieners over stress, voor zowel professionals, docenten als voor ouders/verzorgers. Ook bruikbaar om via een nieuwsbrief te communiceren naar ouders. De (pilot) scholen hebben deze inmiddels ook ontvangen.


Hulp jongeren mentaal welbevinden

Een overzicht van websites en apps met informatie over de hulp die jongeren kunnen krijgen om zich beter te voelen. Zowel voor jongeren zelf als voor docenten en ouders/verzorgers nuttig om weet van te hebben. De pilot scholen hebben dit overzicht ontvangen en toegelicht gekregen om o.a. te gebruiken voor in de nieuwsbrief richting ouders/verzorgers. Ook voor professionals is de informatie interessant.


Innovatienetwerk Jeugd – Jongerennetwerk Samen met de Jeugd is vanuit Jongerenparticipatie in de verkenning of Level Up een rol kan spelen in taboe doorbreken middels gastlessen a.d.h.v. ervaringsverhaal. Wij houden je op de hoogte!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden