Dion Dankers: ‘Alle schouders eronder!’

De droom van jongeren waarmaken. Dat kunnen we alleen samen. Daarom wordt tijdens FIX IT FEST een manifest ondertekend. Als aftrap van het samen verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren. Een van de ondertekenaars is Dion Dankers, voorzitter bestuurscommissie Jeugd regio Hart van Brabant.

‘Ik kijk enórm uit naar het FIX IT FEST!’, zegt Dion Dankers. ‘Ik doe dan ook erg mijn best om er zoveel mogelijk mensen voor te enthousiasmeren. Want voor iedereen die iets doet voor de jeugd, is het van belang. Alle schouders moeten eronder voor de jeugd!’ 

‘We moeten jongeren meer bij onze besluiten betrekken’ 
Dion kan het weten, als wethouder van de gemeente Oisterwijk en voorzitter bestuurscommissie Jeugd regio Hart van Brabant maakt hij zich hard voor meer samenwerking en commitment binnen de jeugdzorg. ‘Deze commissie komt elke maand bij elkaar en neemt namens de 11 betrokken gemeenten alle besluiten rond de jeugdzorg. We hebben dus de mogelijkheid om snel door te pakken. Tegelijkertijd geeft het ons een flinke verantwoordelijkheid. Want alle besluiten die we nemen, hebben gevolgen voor jongeren. En wij weten lang niet altijd wat zij willen. Daarom willen we hen steeds bij onze besluiten betrekken. Door naar hen te luisteren en te ontdekken wat ze willen en nodig hebben. Het Innovatienetwerk Jeugd is daar goed in en we werken dan ook nauw samen. Op FIX IT FEST laten ze heel mooi de dromen van jongeren zien als het gaat om mentale gezondheid. We hopen er veel betrokkenen bij de jeugdzorg te ontmoeten en netwerken te vergroten. Zodat we meer van elkaar gaan leren en meer gaan samenwerken.’

‘Elkaar vastpakken voor de toekomst van de jeugd’ 
Dat gebeurt nog onvoldoende, vindt Dion. ‘Er zijn veel goede initiatieven, veel partijen zetten zich met hart en ziel in voor de jeugd. Maar dat doen we te weinig in verbinding met elkaar. Op alle niveaus kan dat beter: van bestuurdersniveau tot operationeel. Iedereen moet elkaar meer vastpakken voor de toekomst van de jeugd. Dat is nodig, want als we kijken naar waar jongeren nu staan dan weten we: in het verleden hebben we het niet goed gedaan. Dat moet anders. We moeten bijvoorbeeld eindelijk eens gaan zorgen dat het normaal is dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt en gelijke kansen krijgt. We moeten ook harder werken aan innovatie. Bijvoorbeeld met de inzet van nieuwe technologieën, maar ook door buiten de kaders te denken. Ook daarvoor hebben we elkaar nodig. De een komt met een idee, de ander ontwikkelt door.’

Weg met de vrijblijvendheid…actie! 
Voor Dion is het manifest dan ook vooral een startpunt. ‘Het manifest is mooi: het geeft heldere handvatten voor gezamenlijke doelen. Maar ik wil niet alleen dat we dat papier ondertekenen, ik wil daadwerkelijk actie. Dat ga ik ook vragen van bestuurders. Ik zie graag dat we met regelmaat samen komen en laten zien welke acties we hebben ondernomen. Als we elkaar structureel ontmoeten, gaat de vrijblijvendheid eraf. Met vele schouders kunnen we deze uitdagingen aan, maar we moeten elkaar wel constant weten te vinden, kennis en ervaring delen en samen concrete stappen vooruitzetten. Zodat we een echt goed en innovatief vangnet creëren. Dat toegankelijk en bereikbaar is. Voor echt iedereen.’


Maak jij ook een vuist voor de mentale gezondheid van jongeren? En wil je initiatieven ontmoeten die zich inzetten voor de jeugd? Lees dan verder over FIX IT FEST: Samen mentaal sterker tijdens FIX IT FEST.

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden