Écht luisteren in de jeugdhulp: dat begint al bij de inkoop

Bij welke zorgaanbieders voelen jongeren zich thuis? Wie snapt ze écht? Waar haken jongeren op af? Belangrijke vragen bij een intensief inkooptraject voor Jeugdhulp. Regio Hart van Brabant luistert daarom naar degenen die het kunnen weten: jongeren met ervaring met jeugdhulp.

De regionale Jeugdwelzijnsraad kent een bijzondere tak: Level Up. Het is een uitdagend vervolg voor meer ervaren JWR-leden. Zij participeren in hogere mate binnen projecten van het Innovatienetwerk Jeugd. De nieuwe inkoopstrategie voor regio Hart van Brabant is er een van. 

Eigen regie
JWR-leden Maaike Sweep en Karin Raaijmakers laten hun stem horen aan onder andere Erik Tenneij, strateeg Jeugd bij gemeente Tilburg. Maaike en Karin zitten allebei al een paar jaar in de JWR. Karin: ‘Net als Maaike heb ik een eigen ervaring met jeugdzorg. Ik  vind dat daarin zoveel te verbeteren is dat ik me daarvoor wil inzetten. Het is heel fijn dat ik dat in deze regio in de JWR kan doen. We praten over allerlei onderwerpen met elkaar, maar ook met bestuurders. Bijvoorbeeld tijdens beleidsdagen met wethouders en aanjagers jongerenparticipatie van de 11 gemeenten. Sommigen ken ik al best lang en daardoor gaat de samenwerking steeds makkelijker.’ Maaike: ‘In het algemeen wordt er veel over jongeren gepraat, maar niet veel met. Deze regio is daarin best bijzonder, we geven zelfs regelmatig presentaties over JWR aan andere regio’s.’

Beter beeld van de behoeften
Level Up zien Maaike en Karin als een mooie verdieping van hun inzet bij de JWR. Maaike legt uit: ‘Het is natuurlijk super vet om al in zo’n vroeg stadium inspraak te mogen hebben op een onderwerp als de nieuwe inkoopstrategie. Ik denk dat het enorm belangrijk is dat onze ervaringen daarin worden meegenomen. Dat helpt inkopers bij het maken van toch wel zware beslissingen. Want er liggen behoorlijk wat stigma’s op de jeugdzorg en hoe doe je het nu goed? Door het proces vooraf goed in te richten en het voortdurend te checken, krijg je een beter beeld van de behoeften en de aanbieders.’ Karin vult aan: ‘Wij vinden bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid heel belangrijk. Als je op een groep woont of je ouders kunnen niet voor je zorgen: wie snapt je dan echt? Alleen mensen die het zelf ook hebben meegemaakt. Het is veel makkelijker om daarmee te praten. Dat hebben we in de gesprekken dan ook flink benadrukt.’

Hoop voor de toekomst
Maaike: ‘We hadden goede gesprekken met de inkopers, ook tijdens de dialooggesprekken met zorgaanbieders. Ze stonden open voor onze input, stelden veel vragen, wilden graag weten hoe wij participatie zien. We zijn heel benieuwd naar de uitwerking daarvan. Karin: ‘Ik vind het mooi dat we hieraan mogen meewerken: we kunnen echt een verschil maken. Deze aanpak geeft me dan ook hoop voor de toekomst. Voor de nieuwe generatie die geen keuze heeft om wel of niet thuis te wonen. Of voor jongeren met ambulante hulp die nu steeds meer een stem krijgen.’ Maaike sluit af: ‘We worden serieus  genomen. Dat is een mooie nieuwe ontwikkeling en heel erg van toegevoegde waarde.’

Heldere inzichten
‘Ze worden zeker serieus genomen’, beaamt Erik Tenneij. ‘In het verleden vroegen we al wel aan JWR-leden hoe ze de hulp van aanbieders ervaren, maar nu betrekken we hen er bij de voorkant al bij. We hebben de nieuwe inkoop vooraf verdeeld in 5 segmenten. Vanuit de diverse segmenten hebben we met de JWR gesproken. Ik bijvoorbeeld voor hoog specialistische hulp, een collega voor het segment wonen. Dat heeft heel heldere inzichten gegeven. Zo is een van onze beleidspunten “wonen doe je thuis”. Dan is het verrassend om te horen dat jongeren in bepaalde woonvormen niets mogen veranderen aan hun  woonruimte. Zo kunnen ze er natuurlijk geen thuis van maken. We kregen ook suggesties over de wachttijden. Wachten is niet altijd het ergste, vertelden de jongeren, maar dan is het wel fijn als er dan wel overbruggingshulp is. Bijvoorbeeld in groepsvorm met ervaringsdeskundigen. Dat laatste vinden jongeren sowieso belangrijk vinden: hulp krijgen van iemand die ervaring heeft. Hierover hebben we met de hoog specialistische aanbieders gesproken en zij gaan hiermee de komende tijd flink aan de slag.’

Boodschap komt beter over
De dialoog was ook een eyeopener voor aanbieders, vertelt Erik. ‘Juist omdat de jongeren zélf hun verhaal doen, gaan aanbieders anders luisteren en kijken naar hun aanbod. De boodschap komt gewoon beter over. Heel boeiend, fascinerend én effectief. Daarom denken we erover om jongeren ook af en toe bij de echte contractgesprekken te betrekken. Wat mij betreft mogen ze daarbij nog meer hun eigen mening geven en samen kunnen we nog verder verdiepen. Kortom: een waardevolle, positieve én leuke samenwerking die we wat mij betreft permanent inzetten en uitbouwen.’

De jongeren-subgroep Level-Up (LUP) is onderdeel van de regionale Jeugdwelzijnsraad. Meer over deze groep jongeren lees je op samenmetdejeugd.nl. En wil je ook dat jongeren meedenken met jouw vraagstuk? Neem contact op met Eva Saeboe, Aanjager Jongerenparticipatie.

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden