Primeur: lokale aanjager jongerenparticipatie

Representeer jij de stem van jongeren? En help jij hen bij het realiseren van hun ideeën? Dat is de oproep van de gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en Rijen in hun zoektocht naar een lokale jongerenaanjager. Uniek in de regio!

In de regio Hart van Brabant wordt veel waarde gehecht aan het in gesprek gaan met jongeren en inwoners. In gesprek met jongere Eline Wierken en Beleidsadviseur Sociaal Domein Yvette Smeets ontdekten we al snel de toegevoegde waarde van de lokale jongerenaanjager.

"Door met jongeren in gesprek te gaan kunnen we nog beter aansluiten bij hun leefwereld en wat zij nodig hebben. We kunnen nagaan wat hen daadwerkelijk helpt en daar samen invulling aan geven. Zo creëren we meer eigenaarschap bij de jongeren voor de toekomst."

‘Een jongerenaanjager geeft handen en voeten aan jongerenparticipatie. Deze persoon komt in dienst van de ABG-organisatie en zal nauwe contacten onderhouden met jongeren binnen de gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en Rijen en het netwerk aan professionals en vrijwilligers hieromheen. En precies daar is behoefte aan’, legt Yvette uit. Samen met Manon van Helmond was zij nauw betrokken bij de zoektocht naar de lokale jongerenaanjager

Lokale jongerenaanjager
‘Er is grote behoefte bij jongeren om meer inspraak en invloed
te hebben in hun gemeente', zegt Yvette. ‘De jongeren ervaren vaak een hoge drempel in de communicatie naar de gemeenten. Dat moet anders. Er moet één aanspreekpunt komen voor de jeugd. Hoe die persoon/functie er precies uitziet? Daar werkten we met elkaar in meerdere sessie naartoe.’ Eline uit Rijen was hierbij van de partij. Zij vertelt: ‘Ik was met wat jongeren bezig om een skatepark te realiseren en werd door een R-Newt jongerenwerker gevraagd mee te denken over het verbeteren van mijn gemeente. Dit was al in juni 2021, maar vanwege onder andere corona en andere zaken heeft het wat lang geduurd voordat de sessies steeds concreter werden. Inmiddels hebben we met een vaste groep van 10-15 jongeren meegedacht en is er een functieprofiel en vacature voor de jongerenaanjager opgesteld. Echt superleuk dat we hier zoveel inspraak in hebben gehad! Bovendien heel leerzaam om met elkaar na te denken over wat iemand voor onze gemeenten zou kunnen betekenen. Er is erg goed naar ons geluisterd en we worden zelfs betrokken bij de sollicitaties.’

Oren en ogen van de gemeente vóór de jeugd
‘De jongeren hebben onze ogen geopend', vertelt Yvette. ‘Om als gemeente in contact te komen en blijven met de jeugd is een vast aanspreekpunt gewoon keihard nodig. Het gros van de jongeren is voor de gemeente “onzichtbaar”, maar loopt wellicht toch rond met potentieel zorgelijke zaken. Dus om preventiever te werk te gaan, moeten we meer horen van de jeugd. Signalen die een jongerenaanjager voor ons kan opvangen, als oren en ogen van de gemeente vóór de jeugd. En niet alleen voor de jeugd is het een welkome contactpersoon, ook voor ons als ambtenaren is dit dé persoon waarbij wij te raden kunnen gaan als het gaat om het welzijn en betrekken van de jeugd.’

In de vacature staat geen opleidingsprofiel, dat was al snel duidelijk. ‘Echt een keus van de jongeren', vertelt Yvette. ‘Wel moet de jongerenaanjager de taal van de jongeren spreken en competent zijn.  

Eline verwacht dat de jongerenaanjager straks veel kan betekenen voor de jeugd in Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. ‘Ik hoop dat we deze persoon kunnen Whatsappen of via de socials kunnen benaderen. Heel toegankelijk, in onze eigen taal. Iemand die snapt waar we mee zitten of wat we nodig hebben en dit kan inbrengen bij de gemeente. Het is fijn als er iemand is die zich vanuit de gemeente inzet voor de jeugd!’


In de regio Hart van Brabant is Eva Saeboe al jaren aan de slag als aanjager jongerenparticipatie, vanuit het Innovatienetwerk Jeugd | Jongerennetwerk Samen met de Jeugd. Zij werd ingevlogen om haar advies op de divisie sociaal domein te geven in de zoektocht naar het lokale aanspreekpunt voor jongeren. Eva: ‘Het is hoog tijd dat er lokaal opvolging gegeven wordt aan jongerenparticipatie. De stem van jongeren kan gevraagd en ongevraagd zoveel impact maken. Dat moeten we aanjagen met elkaar om jongerenparticipatie betekenisvol en structureel te borgen binnen beleid en uitvoering!’ 


 Check hier de vacature!


 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden