December 2016: Opleiden en ontwikkelen van de toekomst

Samen verder bouwen aan de nieuwe opleiding voor de jeugdprofessional van de toekomst. Wat is er nodig voor nieuwe en huidige jeugdprofessionals? Hoe ontwikkelt deze professional zich? Wat vraagt het van bestaande opleidingen?

 Droomopleiding

http://www.sjsbrabant.nl/images/verslag_inspiratie-atelier_Droom_6_december.pdf

Conclusies in een notendop

Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken over op de opleiding van de toekomst, want de weg naar de ideale jeugdprofessional vraagt om een opleiding van de toekomst. We hebben een hele (was)lijn vol ideëen opgehaald. De nieuwe opleiding van de toekomst moet professionals beter voorbereiden op organisatieoverstijgend werken, en zorgen dat de jeugdprofessional zijn taak en plek weet en waar verantwoordelijkheden belegd zijn.

Fontys Hogeschool Pedagogiek en de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS) zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een traineeprogramma. Meer weten? Nieuwsgierig? http://www.sjsbrabant.nl/thema-s/actuele-thema-s/item/397-traineeprogramma-jeugdprofessional

 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden