‘Iemand die écht naar je luistert: dat maakt alles anders’

Aaron Jansen is al jaren betrokken bij het Innovatienetwerk Jeugd | Jongerennetwerk Samen met de Jeugd. Hij vindt het enorm belangrijk dat de stem van jongeren wordt gehoord. Daarover sprak hij voluit tijdens FIX IT FEST, een event dat volgens hem keihard nodig was.

Aaron zit in het Inspiratie Café, de Jeugdwelzijnsraad (JWR) en Level Up van Jongerennetwerk | Samen met de Jeugd. Hij organiseerde mede het FCKD GEN FEST, sprak openlijk tijdens FIX IT FEST en deelt regelmatig zijn ervaringsverhaal. Afgelopen voorjaar nog via Omroep Brabant.  

Hoe ben jij bij het Innovatienetwerk Jeugd terechtgekomen? 
‘Ik zat in mijn jeugd een tijd in Sterk Huis, een hulpinstantie. Daar ben ik bij de jongerenraad gegaan, een half jaar later was ik voorzitter. We kregen regelmatig vragen om bij andere projecten aan te sluiten. Het Inspiratie Café leek me heel interessant en dat was ook zo. Ik merkte dat er door de organisatoren heel goed werd geluisterd naar de aanwezige jongeren. Ik heb me ingeschreven en ontdekte daarna dat er ook echt iets met de input van de jongeren wordt gedaan.’

Hoe merk je dat? 
‘We kregen altijd feedback van de organisaties die ons vragen stelden tijdens het Café, dat vond ik al heel prettig. Maar wat me echt is bijgebleven is dat mijn uitspraak ‘jongeren zijn geen nummers, we zijn mensen en allemaal uniek’ werd opgepakt door de bestuurscommissie Jeugd van deze regio. Daaruit ontstond het idee om een Jeugdwelzijnsraad op te zetten. Die is er sinds 2019 en ik ben daar heel blij mee. We kunnen vanuit de JWR echt onderwerpen op de agenda zetten en dingen organiseren.’

Kun je daar een voorbeeld van geven? 
‘In de JWR bespraken we een aantal onderwerpen waar we heel graag verbeteringen in zien. Eén daarvan is de mentale gezondheid van jongeren. Daar moeten we echt aan werken, want de problemen worden steeds groter. Daarom hebben we samen met het Innovatienetwerk Jeugd en T*Agency een plan gemaakt om jongeren de kans te geven hun mening over dit onderwerp te laten horen. Ik heb me aangemeld om het mede te organiseren. In een aantal sessies bespraken we allerlei problemen. Van het gevoel er niet bij te horen tot aan bang zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering. Ook organiseerden we op 30 mei het FCKD GEN FEST waarin we jongeren informatie gaven over bijvoorbeeld hulpverlening, maar waarin we ook veel informatie ophaalden. Al deze input hebben we via het FIX IT FEST op 29 september graag teruggeven aan wethouders, raadsleden, jeugdprofessionals en andere betrokkenen.’ 

Hoe ging dat tijdens FIX IT FEST? 
‘Je hoorde er niet alleen wat jongeren willen en nodig hebben, maar het was ook dé plek waar alles en iedereen rondom dit thema aan elkaar verbonden werd. Van jongere tot aan jeugdwerker en wethouders. Maar ook mensen die in instellingen als Sterk Huis werken. Dat vind ik zo belangrijk. Want we moeten echt samenkomen om het beter te maken voor jongeren. Wij kunnen zelf het beste aangeven wat nodig is. En dat is elke generatie weer anders, dus iedereen moet blijven luisteren. En kijken ook; naar de groep die zich minder of niet kan laten horen. Dat mogen we niet vergeten vind ik: dat er altijd jongeren zijn die iets anders nodig hebben dan de meerderheid.’

Hoe voelt het voor jou om hierbij betrokken te zijn? 
‘Heel goed, het geeft me energie. Een tijdje ging het niet zo goed met mij, maar ik kom er toch elke keer weer bij terug dat ik me voor dit werk wil inzetten. Hier kan ik echt iets bijdragen. Hier kan ik eraan meehelpen dat een ander kind of jongere niet hoeft te missen wat ik zelf als kind en jeugdige moest missen. Wat precies? Nou vooral dat er iemand écht naar je luistert en je serieus neemt. Volwassenen onderschatten wat kinderen weten. Terwijl ze vaak meer weten dan de volwassene, zeker in de jeugdzorg. Iemand die naar je luistert en daar iets mee doet: dat maakt alles anders.’


De jeugd mentaal gezond. Dat wil toch iedereen? Om deze droom te verwezenlijken organiseerde het Innovatienetwerk Jeugd FIX IT FEST. Een festival waar we elkaar inspireerden, ontmoetten én een gezamenlijke vuist maakten voor de jeugd! Hier lees je er meer over, ontdek je de toekomstdroom 20230 van de jeugd en bekijk je het maniFEST mentaal gezond. Samen mentaal sterker!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden