Innoveren voor en mét de jeugd

Kinderen en jongeren in de regio Hart van Brabant moeten maximaal kansen krijgen om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen.

Innovaties kunnen deze kansen versterken. Of voorkomen dat ze juist verslechteren. Binnen het Innovatienetwerk Jeugd inspireren jongeren, ouders, vrijwilligers, professionals, organisaties en ondernemers elkaar om dat wat anders kan en anders moet te veranderen. En ontstaan er concrete initiatieven die de verandering in gang zetten.

Wat kan ik doen bij het Innovatienetwerk Jeugd? 

Je kunt deelnemen aan verschillende activiteiten zoals Meet-ups of Innovatielabs waarbij we concrete thema’s en vraagstukken verkennen, uitdiepen en nieuwe oplossingen ontwerpen. Of je kunt binnen het netwerk de ruimte pakken om een idee te pitchen - en de steun te vinden die nodig is om jouw initiatief op gang te brengen. Misschien wil je met een idee meedenken of andere mensen met vernieuwende ideeën ontmoeten? Binnen het netwerk kom je in contact met andere initiatiefnemers. Ben je jong en wil je invloed uitoefenen op het jeugdbeleid? Doe dan mee aan het jongerennetwerk. Daar vind je ook meer informatie over wat jongerenparticipatie voor zowel jongeren als beleidsmakers kan opleveren.

Nieuwsgierig?

Meld je aan voor een activiteit, dien je idee in of stuur een mail naar info@innovatienetwerkjeugd.nl. Tot ziens bij het Innovatienetwerk jeugd!

Ik heb een idee!

Volgende events

Meet Up 'Diversiteit'
woensdag 26 januari 2022
SkillsLab 'Jongerenparticipatie in...
dinsdag 15 februari 2022
SkillsLab 'Inzicht in Impact'
dinsdag 15 maart 2022

Agenda Terugblik

Fotogalerij

    Partners

    © Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
    Alle rechten voorbehouden