Innovatieve oplossingen voor dak- en thuisloosheid

Net als in 2023 was er ook dit jaar weer een Eindpresentatie van de Schakelmodule Toekomstmakers. Dit keer in het kader van de zorgen om dak- en thuisloosheid van de jeugd in de regio Hart van Hart. De resultaten zijn 1 februari gepresenteerd in de centrale hal van het Stadhuis in Tilburg.

De derde editie van de Schakelmodule Toekomstmakers, bij de opleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle aan de Fontys Academy for the Creative Economy, is afgerond. Vanuit R-Newt is dit vraagstuk met recht op de kaart gezet en aangevlogen door projectleider Jolijn van der Grinten (linking pin jongerenwerk). Ook Jongerennetwerk - Samen met de Jeugd was betrokken. 

“Hoe kunnen we dak- en thuisloosheid onder jongeren in Nederland voorkomen of verminderen?” Tien middelbare scholieren bedachten innovatieve oplossingen voor dit actuele urgente vraagstuk. Zij deden dit in opdracht van de regio Hart van Brabant en volgden hiervoor de Schakelmodule Toekomstmakers bij bacheloropleiding Trend Research & Concept Creation in Lifestyle.

Tijdens het "pre" hbo-programma ontdekten de scholieren alles over creatieve brainstormtechnieken. Ze gingen in gesprek met een dakloze jongere en deden eigen research om zich verder in de doelgroep en het vraagstuk te verdiepen. 

Innovatieve oplossingen voor dak- en thuisloze jongeren 
Verschillende creatieve en innovatieve oplossingen werden bedacht: van tiny houses en een HoopHerberg café (waar dak- en thuisloze jongeren kunnen werken, maar elkaar ook kunnen ontmoeten) tot aan (ruil)kasten met vers eten en kleding. Maar ook een voorlichtingsprogramma voor middelbare scholen over dak- en thuisloosheid om stereotypering en aannames rondom dit thema te veranderen en taboes te doorbreken. Aan creativiteit ontbrak het niet: er waren eigen gemaakte posters, maquettes en zelfs een volledige website. De ontzettend enthousiaste en gemotiveerde leerlingen hebben de module dan ook allen succesvol behaald. Gefeliciteerd!

Docenten Lotte van Oosterhout en Maud Donga begeleiden het traject vanuit Fontys. Jolijn van der Grinten was nauw betrokken vanuit R-Newt en Eva Saeboe vanuit Innovatienetwerk Jeugd | Jongerennetwerk Samen met de Jeugd. 


Wil je ook graag de stem van jongeren in jouw beleid? Het innovatienetwerk Jeugd | Jongerennetwerk – Samen met de Jeugd denkt graag met je mee! Voor meer info mail naar info@samenmetdejeugd.nl.  

Lees hier ook over de Schakelmodule Toekomstmakers in 2022.

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden