ZiZho

JeroenFranssen

Jeroen Franssen

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond

Veel jongeren erkennen het onderliggend metaal gevoel als eenzaamheid, overprikkelt, gestrest of depressie niet vanuit diverse redenen alleen pas als er echte klachten zijn. Vroegere signaleren voorkomt erger! Veel initiatieven bereiken de doelgroep niet vroegtijdig.

Vanuit veerkracht tijdig kwetsbare jongeren liften door jongeren onder elkaar. Preventieve werking voor een beter welzijn & gezondheid om te voorkomen dat men in het mentale hulp traject komt. Dat is de beoogde impact van ZiZho.

Website Facebook pagina

Mijn vraag

ZiZho wil een technisch ontwerp realiseren met ZiZho.com, als quiz/game mobiel/platform/app. Algemene interesses content en mentale vraagstellingen samenstellen en daarmee de database vullen. Samenwerking opzetten met o.a. game platformen, leuke jongeren initiatieven, Social Media, RTV en Print media. Maatschappelijke en hulp professionals mee linken en afspraken maken. Strategisch marketing en communicatie plan uitwerken voor de uitrol. Testen in een pilot omgeving in Tilburg en omgeving en na evaluatie groter uitrollen en opschalen.

Ik kan helpen!

ZiZho.com is een leuke quiz/game op interesse, voor alle jongeren. Een effectieve methode om mentaal kwetsbare jongeren tussen de massa te herkennen via algoritmes en deze te matchen met andere krachtigere, positievere jongeren.

Probleem constatering: Trimbos onderzoek en de roep vanuit vele psychologen en media geeft men aan er zijn veel jongeren momenteel eenzaamheid, overprikkelt, gestrest of depressief. De Corona maatregelen zorgen voor minimaal beperkt sociaal fysiek contact vanwege sluiting van scholen, winkels (baantjes), horeca, evenementen en sport faciliteiten versterkt dit negatieve mentale gevoel. Zo voelt 25% van alle jongeren zich eenzaam e zijn er helaas 15% meer zelfdodingen onder jongeren in 2021. Fysiek contact is essentieel voor de ontwikkeling voor 13 t/m 25 jarige jongeren. Veel interventies fysiek en digitaal bereiken de doelgroepen niet en floppen. Reden men denkt altijd vanuit de mentale klacht, jammer zo bereik je een klein deel, denk vanuit hun belevingswereld.

Mijn idee: ZiZho.com is er voor de doelgroep zijn alle jongeren vanaf 13 t/m 25 jaar. Het is een effectieve methode als quiz/game op interesses onder alle jongeren de mentaal kwetsbare jongeren door het systeem te herkennen en via algoritmes matchen met andere krachtigere, positievere jongeren om tijdig mentale veerkracht te creëren zonder dat men het door heeft. Dit resulteert in een beter welzijn en preventie van klachten. Bij klachten wordt er online informatie geboden of gelinkt naar jeugd- instanties. ZiZho.com

De uitdaging: Doel tussen de grote mooie groep jongeren, het herkennen van jongeren met eenzaamheid, overprikkeling, stress of depressiviteit. Deze kwetsbare groep in beeld te krijgen en deze direct veerkracht van andere jongeren of indirect naar professionele hulp door linken of verwijzen.

We komen graag in contact met jeugd instanties, onderwijs met de juiste personen en financiële ondersteuning om ZiZho.com daadwerkelijk te ontwikkelen en uit te rollen in de regio Tilburg.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden