Post met Hartjes

Kelsey Damen, Chantal Vulders en Julia Janssen

Kelsey Damen, Chantal Vulders en Julia Janssen

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Aanjaagsubsidie
    Bedrijfsnaam: Post met Hartjes

Meer liefde, verbinding en aandacht binnen het gezin? Post met Hartjes stuurt elke maand een pakketje kaartjes met opdrachten de deur uit. De opdrachten op de kaartjes stimuleren de interacties binnen het gezin. Post met Hartjes is een mooi, laagdrempelig product dat een bijdrage kan leveren aan gezinnen om over bepaalde onderwerpen na te denken als ouder, maar ook samen met je kinderen en partner.

Mijn vraag

Wij zoeken mensen die ons kunnen ondersteunen bij het onderzoeken van ons bestaansrecht. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit kennis verkrijgen en de toegang tot financiële middelen om een grootschalig onderzoek uit te zetten en te analyseren.

Ik kan helpen!

Post met leuke opdrachten voor het hele gezin om liefde, verbinding en aandacht voor elkaar binnen het gezin te stimuleren. Post met Hartjes wil daarmee een bijdrage leveren aan het veilig opgroeien van kinderen.

Probleem constatering: In de huidige maatschappij wordt er meer aandacht besteed aan het oplossen van problemen in plaats van het voorkomen ervan. Post met Hartjes is ervan overtuigd dat preventieve ondersteuning net zo veel waard is.

Tevens verandert de maatschappij voortdurend en is er een enorm stijgende digitalisering te zien. Hierdoor is er in gezinnen veel aandacht voor de telefoon, iPad en tv en kan oprechte aandacht snel verloren gaan in deze snelle, digitale maatschappij. Daarnaast is de Nederlandse cultuur ook typerend aan het hectische leven; zoveel mogelijk doen in één dag, want tijd is geld. Daarnaast hebben gezinnen ook een drukke agenda met alle sporten, hobby’s, werk en school van elk gezinslid, waardoor aandacht voor elkaar er snel bij in schiet. Er is dus meer aandacht nodig voor het stimuleren van liefde, relaties en aandacht voor elkaar, want dat komt ten goede van de ontwikkeling van het kind.

Mijn idee: Elke maand valt er een pakketje post op de deurmat. Dit pakketje bestaat uit kaartjes, opgedeeld in vijf thema’s: liefde, relaties, normen en waarden, aandacht voor elkaar en groei. Het gezin krijgt iedere maand één kaartje uit elk thema. Op de ene kant van het kaartje staat een opdracht, bijvoorbeeld voorlezen. Op de andere kant van het kaartje staat de theoretische onderbouwing van de opdracht, waarom het voorlezen van je kind goed is voor de ontwikkeling. Deze opdrachten worden binnen het gezin in gezamenlijkheid uitgevoerd. Dit stimuleert de interactie tussen ouder en kind. Tevens zijn er opdrachten alleen voor de ouders om na te denken over bepaalde opvoed gerelateerde zaken. Er zijn ook nog kaartjes met gezellige gezinsweetjes, deze staan los van de thema's maar hebben wel te maken met de opvoeding en ontwikkeling. Hiermee worden ouders geïnformeerd over het (beginnende) ouderschap, liefde, verbinding en aandacht voor elkaar.

Post met Hartjes staat voor meer liefde, verbinding en aandacht voor elkaar binnen gezinnen met kinderen tussen de 0 en 7 jaar. Het is een product dat beoogt bij te dragen aan wat we wél willen zien. De focus wordt gelegd op het veilig opgroeien van kinderen.

De uitdaging: Heeft Post met Hartjes bestaansrecht?
Op welke manier kan de doelgroep van Post met Hartjes uitgebreid worden?

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden