‘De toekomstdromen van jongeren waarmaken kunnen we echt alleen samen’

"Dat allerlei organisaties écht samenwerken om mij te ondersteunen om het zelf te kunnen." Dat is één van de toekomstdromen van jongeren als het gaat om mentale gezondheid. Precies daarom organiseren we FIX IT FEST,' zegt coördinator Innovatienetwerk Jeugd Jacqueline van Zwieten.

Aan ons allemaal de uitdaging om de toekomstdroom van de jeugd waar te maken’ - Coördinator Innovatienetwerk Jeugd Jacqueline van Zwieten.

Waarom mag je FIX IT FEST niet missen? 
‘Allereerst omdat je daar ontdekt wat de toekomstdroom is van jongeren op het gebied van mentale gezondheid. Op het FEST laten we namelijk de resultaten zien van de sessies die we daarover met jongeren hadden. Jongeren komen zelf aan het woord, maar er zijn ook informatiekramen, praktijkvoorbeelden en workshops. Verder is het natuurlijk dé gelegenheid om andere partijen binnen en buiten de jeugdhulpverlening te ontmoeten. En met elkaar als welzijnsorganisaties, overheden, GGD, zorgaanbieders, onderwijs en anderen stappen te zetten naar een betere samenwerking.’

Waarom is dat zo hard nodig? 
‘Je zou kunnen zeggen: omdat jongeren zelf aangeven dat ze er behoefte aan hebben. Maar natuurlijk ook omdat we weten dat samenwerking beter kan en moet. De laatste jaren is de druk op jongeren veel groter geworden. De mentale gezondheid van jongeren was altijd al een belangrijk thema, maar dat is de laatste jaren nog eens extra gegroeid. Ze maken zich zorgen op verschillende niveaus. Over de prestatiedruk en de gevolgen van de coronapandemie voor henzelf. Maar ook over maatschappelijke issues als de woningnood, de klimaatveranderingen of de diverse oorlogen. ‘We worden bijna bestempeld als de verloren generatie, op een gegeven moment ga je dat ook zo voelen’. Dat zeggen jongeren zelf. Dat gevoel moeten we wegnemen.’

Daar zijn al veel partijen heel intensief mee bezig. Wat moet daaraan veranderen dan? 
‘Het klopt dat er al heel veel inzet, betrokkenheid en aanbod is voor jongeren. En iedereen heeft het beste voor ogen. Toch komt het regelmatig voor dat hulp en aanbod niet goed matchen. Dat het aanbod niet voldoende aansluit. Dat er gaten vallen. Dat we elkaar niet weten te vinden en de kennis en ervaring niet vanzelfsprekend uitwisselen of bundelen. Dat kan echt beter. En volgens ons is het daarbij de kunst om écht met jongeren in gesprek te gaan. Waar heb je behoefte aan? Wat heb je nodig om beter in je vel te zitten en mentaal goed in balans te komen? Hoe kun je leren met tegenslagen om te gaan? Precies die vragen hebben we in onze sessies gesteld. En de antwoorden zie je dus op FIX IT FEST. We hopen dat het de handvaten zijn voor de toekomst.’

Niet voorkauwen dus, maar samendoen… 
‘Daar geloven wij als Innovatienetwerk Jeugd inderdaad sterk in. Alleen als je goed weet wat de behoefte is onder jongeren, kun je het juiste aanbod samenstellen. Natuurlijk kunnen we daarbij leren van wat we in het verleden hebben gedaan: wat werkt wel en wat werkt niet. Tegelijkertijd moeten we goed beseffen dat dit een andere generatie is, met andere wensen, dromen en ideeën. Jongeren van nu vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat entertainment wordt ingezet voor de acceptatie van mentale problemen. Ze zien ook kansen in de inzet van augmented en virtual reality. Wij hebben de jongeren echt nodig om samen te ontdekken én te ontwikkelen wat voor hen het beste werkt. En dat willen ze ook: gezien, gehoord en serieus genomen worden. 
 
Wanneer is voor jou FIX IT FEST geslaagd? 
‘Als we kunnen afspreken dat we dit met elkaar gaan fiksen en dat we in de toekomst niets doen zonder er de jongeren zelf bij te betrekken. Ik heb daar heel veel vertrouwen in, want in onze regio is iedereen enorm gemotiveerd om samen te werken. We willen de krachten bundelen en de jongeren centraal zetten. En ik hoop dat we op dit festival die actiebereidheid kunnen omzetten naar de echte wij-vorm. Daarom ook willen we op het festival een samenwerkingsmanifest laten ondertekenen. Als bevestiging dat we samen dit gezamenlijke pad gaan creëren. Om daarmee de toekomstdromen van jongeren waar te maken.’


Maak jij ook een vuist voor de mentale gezondheid van jongeren? En wil je initiatieven ontmoeten die creatieve expressie inzetten voor de jeugd? Meld je dan aan voor FIX IT FEST!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden