Over het Innovatienetwerk Jeugd

Het Innovatienetwerk Jeugd ondersteunt sinds 2014 slimme ideeën voor de jeugd(hulp). En we blijven werken aan onze missie om innovaties te verkennen, te ontwikkelen en duurzaam te realiseren. Alleen zo kunnen we bijdragen aan de transformatieopgave van het jeugddomein.

 
Het Innovatienetwerk Jeugd is een initiatief van de Regio Hart van Brabant. Lees meer hierover!

Waarom het Innovatienetwerk Jeugd?

Hoe kunnen jongeren hun talenten ontdekken? En hoe kunnen zij meer eigen regie nemen? Is het mogelijk om hulp aan kinderen, jongeren en ouders sneller, dichterbij, effectiever en goedkoper te maken? Hoe pakken we met elkaar problemen eerder op en zorgen we voor maatwerkoplossingen? Kortom, hoe stappen we vaker in de leefwereld van de jeugd? Dit vraagt om een aanpak dwars door het bestaande Jeugdstelsel heen, samen met alle betrokkenen bij de jeugd, én vooral ook met de jeugd zelf. En dat is precies wat het Innovatienetwerk Jeugd aanjaagt.
 

ManiFEST Samen mentaal sterker.

Wat leeft er bij jongeren leeft op het gebied van mentale gezondheid in de regio Hart van Brabant? Welk aanbod sluit hier (al) op aan en wat er nodig is om de mentale gezondheid te verbeteren? Het Innovatienetwerk Jeugd onderzocht het, schetste die droom en ontwikkelde een manifest, dat werd getekend tijds FIX IT FEST. Samen met onze partners, als startpunt voor nieuwe activiteiten en samenwerkingen om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. Kortom: we beschrijven de toekomstdroom en maken samen één vuist voor de mentale gezondheid (veiligheid, gezondheid en het geluk) van jongeren in Hart van Brabant!
 

Jongeren hebben een droom. Weet jij welke? Ontdek toekomstdroom 2030!

Bekijk het manifest mentaal gezond! - ondertekend tijdens FIX IT FEST 2023.


Kinderen en jongeren moeten goed worden ondersteund. Zij hebben het recht om te participeren als het gaat om beslissingen die invloed hebben op hun leven. Het Innovatienetwerk Jeugd draagt daarom bij aan de verbetering en vernieuwing van jeugdhulp. Ook wordt breed ingezet op jeugd- en jongerenparticipatie binnen regionale en lokale beleidsvorming. Zo maken we samen maatschappelijke impact met een duurzaam karakter!
  

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden