Over het Innovatienetwerk Jeugd

Het Innovatienetwerk Jeugd ondersteunt sinds 2014 slimme ideeën voor de jeugd(hulp). En we blijven werken aan onze missie om innovaties te verkennen, te ontwikkelen en duurzaam te realiseren. Alleen zo kunnen we bijdragen aan de transformatieopgave van het jeugddomein.

 
Het Innovatienetwerk Jeugd is een initiatief van de Regio Hart van Brabant. Lees meer hierover!

Waarom het Innovatienetwerk Jeugd?

Hoe kunnen jongeren hun talenten ontdekken? En hoe kunnen zij meer eigen regie nemen? Is het mogelijk om hulp aan kinderen, jongeren en ouders sneller, dichterbij, effectiever en goedkoper te maken? Hoe pakken we met elkaar problemen eerder op en zorgen we voor maatwerkoplossingen? Kortom, hoe stappen we vaker in de leefwereld van de jeugd? Dit vraagt om een aanpak dwars door het bestaande Jeugdstelsel heen, samen met alle betrokkenen bij de jeugd, én vooral ook met de jeugd zelf. En dat is precies wat het Innovatienetwerk jeugd aanjaagt.
 

Kinderen en jongeren moeten goed worden ondersteund. Zij hebben het recht om te participeren als het gaat om beslissingen die invloed hebben op hun leven. Het Innovatienetwerk Jeugd draagt daarom bij aan de verbetering en vernieuwing van jeugdhulp. Ook wordt breed ingezet op jeugd- en jongerenparticipatie binnen regionale en lokale beleidsvorming. Zo maken we samen maatschappelijke impact met een duurzaam karakter!

Het Innovatienetwerk Jeugd…
  • Snijdt belangrijke thema’s aan
  • Denkt in kansen
  • Kijkt en luistert, samen met jongeren
  • Is nieuwsgierig, creatief en heeft lef
  • Probeert en leert
  • Verbindt en deelt
Binnen het Innovatienetwerk Jeugd krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar idee te presenteren en de steun te vinden die nodig is om de innovatie op gang te brengen.

 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden