Kinderrechtentour over Inclusie

Hoe ervaren kinderen inclusie, welke betekenis geven zij aan het woord en hoe ziet een inclusieve wereld er volgens hen uit? In het najaar van 2022 vragen we het ze zelf tijdens de jaarlijkse Kinderrechtentour.

JIJ + IK = WIJ - Samenleven doe je zo!

We vieren de Kinderrechten en brengen kinderen, jongerenwerkers, beleidsmakers en wethouders in de regio Hart van Brabant bij elkaar. We gaan écht luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben en duiken in hun belevingswereld.

Kinderrechtentour regio Hart van Brabant
De Kinderrechtentour 2022 staat in het teken van Inclusie. Aanjager Jongerenparticipatie Eva Saeboe vertelt erover: 'Inclusie is een woord dat in de afgelopen jaren steeds vaker zijn weerklank vindt in onze samenleving. Ook kinderen komen in hun dagelijks leven in aanraking met de praktijk en woorden als diversiteit & inclusie. Denk aan diversiteitsfactoren als financiële status (toenemende armoede), gender, sekse en seksualiteit (LHBTIQA+) en uiterlijke kenmerken (Black Lives Matter). Maar wat is eigenlijk hun kijk hierop? Dat gaan we onderzoeken tijdens deze Kinderrechtentour.'

Luisteren naar jongeren
Het is essentieel voor duurzame en betekenisvolle participatie om kinderen van jongs af aan, op natuurlijke wijze te laten ontdekken dat ze een stem hebben. Eva: 'We moeten hen de nodige tools geven en vooral ook veel oefenen met participatie. Tegelijkertijd is het van belang om volwassenen met invloed op het leven van kinderen te laten oefenen in het aansluiten op de belevingswereld van kinderen. De beste manier om dit te doen is door in gesprek te gaan mét de kinderen zelf. Om zo met aandacht te luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben, en dit mee te nemen bij het ontwikkelen van beleid en plannen.'

Jongerenparticipatie-Samen met de Jeugd (SMDJ) jaagt dit proces aan. Eva: 'Jaarlijks dagen we volwassenen in onze regio uit om in de leefwereld van de jeugd te stappen en herinneren we hen aan het belang van kinderparticipatie Want alleen door het van een kind/kinderen zelf te horen, weten wij of voorzieningen en bescherming voor hen toereikend zijn. En of wij handelen in het belang van kinderen.'

Innovatienetwerk Jeugd | Jongerenparticipatie – Samen met de Jeugd, ContourdeTwern/R-Newt Kids, het Lectoraat - Opvoeden voor de Toekomst en studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek organiseren samen de Kinderrechtentour. In de 4-daagse tour bezoeken zij de 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant. Meer over de tour, kinderrechten en jongerenparticipatie ontdek je op: Samen met de Jeugd | Kinderrechten en natuurlijk via de socials!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden