Kinderrechtentour over Inclusie

Hoe ervaren kinderen inclusie, welke betekenis geven zij aan het woord en hoe ziet een inclusieve wereld er volgens hen uit? In het najaar van 2022 vroegen we het ze zelf tijdens de indrukwekkende Kinderrechtentour.

JIJ + IK = WIJ - Samenleven doe je zo!

We vieren de Kinderrechten en brengen kinderen, jongerenwerkers, beleidsmakers en wethouders in de regio Hart van Brabant bij elkaar. We luisteren écht luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben en duiken in hun belevingswereld.

Kinderrechtentour regio Hart van Brabant
De Kinderrechtentour 2022 stond in het teken van Inclusie. Aanjager Jongerenparticipatie Eva Saeboe vertelt erover: 'Inclusie is een woord dat in de afgelopen jaren steeds vaker zijn weerklank vindt in onze samenleving. Ook kinderen komen in hun dagelijks leven in aanraking met de praktijk en woorden als diversiteit & inclusie. Denk aan diversiteitsfactoren als financiële status (toenemende armoede), gender, sekse en seksualiteit (LHBTIQA+) en uiterlijke kenmerken (Black Lives Matter). Maar wat is eigenlijk hun kijk hierop? Dat onderzoeken we tijdens deze Kinderrechtentour.'

Tijdens vier verschillende creatieve onderdelen zijn de (in totaal 120!) kinderen en volwassenen uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan. De verschillende onderdelen werden bedacht door studenten Pedagogiek van Fontys. Een mooie manier om theorie, onderzoek en praktijk aan elkaar te verbinden.

Jongerenparticipatie-Samen met de Jeugd (SMDJ) jaagt het proces aan. Eva: 'Jaarlijks dagen we volwassenen in onze regio daarom uit om in de leefwereld van de jeugd te stappen en herinneren we hen aan het belang van kinderparticipatie. Want alleen door het van een kind/kinderen zelf te horen, weten wij of voorzieningen en bescherming voor hen toereikend zijn. En of wij handelen in het belang van kinderen.'

De Kinderrechtentour is afgetrapt met een Masterclass over Inclusie, door Halima Özen

Luisteren naar jongeren
Het is essentieel voor duurzame en betekenisvolle participatie om kinderen van jongs af aan, op natuurlijke wijze te laten ontdekken dat ze een stem hebben. Eva legt uit: 'We moeten hen de nodige tools geven en vooral ook veel oefenen met participatie. Tegelijkertijd is het van belang om volwassenen met invloed op het leven van kinderen te laten oefenen in het aansluiten op de belevingswereld van kinderen. De beste manier om dit te doen is door in gesprek te gaan mét de kinderen zelf. Om zo met aandacht te luisteren naar wat kinderen te vertellen hebben, en dit mee te nemen bij het ontwikkelen van beleid en plannen.'


Resultaten Kinderrechtentour

Op 14 februari 2023 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd door Fontys Pedagogiek, tijdens de ondertekening van het samenwerkingsconvenant met het Innovatienetwerk Jeugd. Zo is de Kinderrechtentour niet alleen een viering van de kinderrechten, een opening tot gesprek tussen jong en ouder, een verdieping op het thema inclusie, maar ook een manier om onderzoek te faciliteren.

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk ze hier!


Innovatienetwerk Jeugd | Jongerenparticipatie – Samen met de Jeugd, ContourdeTwern/R-Newt Kids, het Lectoraat - Opvoeden voor de Toekomst en studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek organiseerden samen de Kinderrechtentour. In de 4-daagse tour bezochten zij de 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant.

Meer over de tour, kinderrechten en jongerenparticipatie ontdek je op: Samen met de Jeugd | Kinderrechten en natuurlijk via de socials!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden