Een luisterend oor voor de Jonge Mantelzorger

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is mantelzorger. Welke emoties spelen bij deze jongeren? En wat zijn ideeën om Jonge Mantelzorgers te helpen die niet lekker in hun vel zitten? We spraken erover met jongeren in Dongen en delen de uitkomsten in een infographic.

Vanuit het Innovatienetwerk Jeugd en jongerenwerk R-Newt is er aandacht voor kinderen en jongeren die mantelzorger zijn. In de gemeente Dongen gaven wij daarom in het voorjaar van 2022 gastlessen over Jonge Mantelzorgers. Met een toelichting over wat de term ‘Jonge Mantelzorger’ betekent en hoe het voor jongeren kan zijn om in deze situatie op te groeien. 

Inspirerende gastlessen

Ruim 200 leerlingen op het Cambreur College in Dongen hoorden het ervaringsverhaal van een Jonge Mantelzorger. Dat greep aan. We vertelden de jongeren waar ze terecht kunnen wanneer zij zorg verlenen, zorgen hebben of zorg missen. Ook haalden we de ervaringen en ideeën op met betrekking tot het welzijn van jonge mensen. Er ontstonden mooie gesprekken en de resultaten van de gastlessen vatten we samen in de infograhic.
 
Ruim 200 leerlingen, verdeeld over 10 klassen van vmbo, mavo, havo en vwo op het Cambreur College in Dongen, gingen in gesprek over het leven als Jonge Mantelzorger.

De Week van de Jonge Mantelzorger

Jonge mantelzorgers groeien op met iemand in hun directe omgeving die een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving heeft. Deze kinderen en jongeren verlenen zorg, hebben extra zorgen en/of missen zelf zorg en aandacht. In de Week van de Jonge Mantelzorger is hier jaarlijks speciale aandacht voor. Deze week was aanleiding voor het geven van de gastlessen.
 
Benieuwd naar de uitkomsten van de gastlessen? Bekijk de infographic met ervaringen en ontdek de ideeën van de jongeren uit Dongen!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden