SmaakMatch verbindt jongeren via Wrap UPs

SmaakMatch is een initiatief dat met Wrap UPs jongeren aan elkaar verbindt, om eenzaamheid tegen te gaan en ontmoeting laagdrempelig te faciliteren. In 2023 is het concept door het INJ aangejaagd. “In deze periode zijn we als initiatief meer “volwassen” geworden en hebben we meer focus gekregen."

‘SmaakMatch is met veel enthousiasme ontvangen, we hebben fijne partners gevonden en er waren veel betrokken jongeren vanuit Fontys. We gaan dit jaar zelfs samen met R-Newt en Brabant Maatjes Wrap Ups organiseren!’, vertelt initiatiefnemer Lennard van der Poel. 

Een GO voor het aanjaagtraject. En toen?   
"We ontvingen een mooi bedrag om SmaakMatch in de regio Hart van Brabant op de kaart te zetten. Hiermee is de website doorontwikkeld en zijn er verschillende Wrap UPs georganiseerd, onder andere bij FIX IT FEST en in de Hall Of Fame in Tilburg. Er zijn ook goede samenwerkingen ontstaan voor het aanjagen en organiseren van nog meer workshops."

Verbeterde aanpak
"We hadden graag al veel meer jongeren bereikt, maar de opgedane ervaringen hebben geleid tot allerlei verbeteringen in de aanpak. Aanvankelijk lag de focus vooral op het pedagogische vraagstuk, nu verschuift dit naar PR en groei van ons concept. Het halfjaar van door ontwikkelen heeft ons veel inzicht gegeven. De deelnemers en partners met wie we hebben samengewerkt zijn positief over SmaakMatch. Er staat een basis die verder uitgebouwd kan worden."

“De aanjaagsubsidie en het netwerk van het Innovatienetwerk Jeugd hebben ons een flinke zet in de goede richting gegeven.” 

“We bereiken nu vooral de leeftijdscategorie rond de 20 jaar. Samen met onze partners gaan we bekijken hoe we ook de iets jongeren doelgroep kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door meer via social media in te zetten. En we willen volgende acties nog meer koppelen aan bestaande activiteiten van partners uit het netwerk.

Samenwerking met R-newt en Brabant Maatjes
Er zijn al concrete plannen om dit jaar samen met R-Newt en Brabant Maatjes Wrap Ups te organiseren. Een mooie wisselwerking waarbij we ruimte voor ontmoeting creëren en de jongeren ook kennis laten maken met de betrokken organisaties. De rondleiding als onderdeel van de Wrap UP bij de Hall of Fame was hiervan ook al een mooi voorbeeld.

Wat zeggen de jongeren zelf?  
● Samen eten maken werkt goed. Het maakt contact leggen laagdrempelig ● Het is leuk om te wisselen van tafel ● Eten is een goed begin van een gesprek Samen kiezen wat je op je eerste wrap doe is een goeie openng voor gesprek ● Je bent samen bezig met wraps maken, dat is een goede ijsbreker ● Super leuk, eten verbindt ● Matchen op smaak per tafel is leuk Relaxte manier om anderen te ontmoeten ● Het is leuk om door middel van dingen die je lekker vindt met mensen in contact te komen en daarover te praten 


Het Innovatienetwerk Jeugd wenst Lennard heel veel succes met de verdere uitrol van SmaakMatch in de regio Hart van Brabant. Meer over het initiatief en contactgegevens vind je op de website van SmaakMatch – www.smaakmatch.nl

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden