Take Charge Programma

Joshua Daniel

Joshua Daniel

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Verkenningsfase
    Bedrijfsnaam: Level Up 365

Het Take Charge programma is ontwikkeld voor kwetsbare VMBO leerlingen in Brabant. Het is geen korte interventie, maar een actief programma met een doorlooptijd van 2 jaar, dat ingebed is in
de school. Het wordt uitgevoerd door professionele begeleiders/rolmodellen en sluit aan bij de behoeften en leefwereld van kwetsbare leerlingen. We streven altijd naar een optimale samenwerking tussen de school, ouders en evt andere betrokkenen en streven naar blijvende resultaten.

Website

Mijn vraag

Podiums
- Innovatienetwerk jeugd.
- Samenwerkingsverband portvolio ed.
- OMO

Netwerk en expertise
- Experts in bedrijfsplan
- Marketingdeskundige.
- Ondersteuning bouw website
- Financieel adviseur, subsidie adviseur
- Toegang tot netwerk van organisaties die werkzaam
zijn met onze doelgroep

Ik kan helpen!

Ontwikkel een sterke mindset en pak de regie over jouw leven.

Probleem constatering: Het aantal kwetsbare leerlingen in Brabant die buiten de boot dreigen te vallen groeit. Steeds meer leerlingen kampen met beginnende problematiek. Ze voelen zich niet gezien/gehoord, hebben gebrek aan motivatie, een ongezond ritme, voelen zich alleen, bezwijken onder verwachtingen/ prestatiedruk,
verliezen grip en zien vaak door de bomen het bos niet meer.

Mijn idee: Speciaal voor deze doelgroep hebben we het Take Charge Programma ontwikkeld. Geen korte interventie, maar een actief programma met een doorlooptijd van 2 jaar, dat ingebed is in
de school. Het wordt uitgevoerd door professionele begeleiders/rolmodellen en sluit aan bij de behoeften en leefwereld van kwetsbare leerlingen.

Het “Take Charge” programma omvat een motivatiedeel, een mindsetdeel en een praktisch voortgangsdeel.
Naast groepsbijeenkomsten en de individuele coachgesprekken met de leerlingen, vinden er afstemgesprekken tussen de coach, leerling, mentor, ouders/verzorgers en evt. al betrokken organisaties plaats.

Betrokken personen: Manon Nix
Joshua Daniel

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden