Terugblik 2020 & 2021

Kinderen en jongeren in de regio Hart van Brabant moeten maximaal kansen krijgen om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. Een prachtige ambitie waar we ons in 2020 en 2021 hard voor hebben gemaakt!

2020 en 2021 waren bijzondere jaren. Vanwege corona ontmoette het netwerk zich vooral veel online. Toch was corona geen reden om stil te staan! Wat is er veel gebeurd. Het bestaande netwerk (Regio Hart van Brabant gemeenten, R-Newt, Fontys, GGD en SJS partners) kwam regelmatig bij elkaar om elkaar te versterken. Ook de nauwe samenwerking met het Jongerennetwerk Samen met de Jeugd is goed benut. Samen zorgden we ervoor dat jongeren gehoord en gezien worden!

We organiseerden online Meet Up's met inhoudelijke sprekers, gecombineerd met de pitches van initiatieven. We trapten af met SkillsLab. Een (online) SkillsLab met maandelijks aandacht en inspiratie voor verschillende thema’s rondom jeugd. Een programma dat ook doorloopt in 2022. Verder waren er de Kinderrechtentour, de Jeugdwelzijnsraad, de start van Level Up en natuurlijk de verschillende initiatieven die zijn geholpen door het Innovatienetwerk Jeugd. Zij maken het verschil!

We kijken terug op energiek en inspiratievol 2020 & 2021 en bedanken iedereen die een bijdrage leverde. Alleen samen komen we verder!

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden