Stichting Saarisnietgek

Elsbeth Kuysters

Elsbeth Kuysters

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Aanjaagsubsidie
    Bedrijfsnaam: Stichting Saarisnietgek

Mentale gezondheid jeugd is een hot topic. Wij hebben een laagdrempelig eenmalig magazine gemaakt voor kinderen 10-12 jaar, dat op verschillende manieren ingezet kan worden: preventief, eenvoudig inzetbaar en sluit aan bij de doelgroep. Hoe eerder kinderen kennis hebben van emoties en gevoelens, hoe meer er genormaliseerd word en het logisch is om erover te spreken, zodat dingen niet groter worden in het hoofd.

Website

Mijn vraag

Naar kennis en ervaring om interventie meer draagvlak te geven. Ook naar middelen om die bekendheid te genereren.

Ik kan helpen!

Mentale gezondheid laagdrempelig, preventief en normaliserend bespreekbaar maken bij kinderen 10-12 jaar

Probleem constatering: Toename mentale klachten bij jongerenl Vanaf veertiende jaar komen psychische klachten naar buiten, vaak al in ernstige vorm. Van belang om al op jongere leeftijd te spreken over emoties en gevoelens en daar kennis van te hebben.

Mijn idee: Als stichting Saarisnietgek hebben we als doel de mentale gezondheid laagdrempelig bepsreekbaar te maken bij kinderen 10-12 jaar. In orientatiefase gesproken met onderwijs en jeugdzorg. Gekozen voor laagdrempelige inteventie 'eenmalig magazine' voor scholen, laaagdrempelige jeugdhulp en ouders thuis

Betrokken personen: Stichting Saarisnietgek, gemeenten, ggd West-Brabant, Praktijkondersteuners Jeugd ZORROO, MIND Us, Centrum Jeugd en Gezin, schoolbesturen

De uitdaging: Het magazine Saarisnietgek is 17 november 2022 gelanceerd. Het is beschikbaar voor kinderen en ouders, We willen graag draagvlak verbreden en meer bekendheid genereren over onze laagdrempelige interventie. Er is al aantal schoolbesturen dat er structureel mee gaat werken, ook ouders krijgen exemplaar. Hoe kunnen we deze interventie, die relatief weinig kost, breder inzetten, zodat we meer kinderen van 10-12 jaar gaan bereiken en ze met elkaar gaan bespreken/delen.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden