Minister van Kinderen

Nicky Schijvens en Cees Hoefnagel

Nicky Schijvens en Cees Hoefnagel

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond

Een Minister van Kinderen zorgt ervoor dat de belangen van kinderen in Den Haag en de rest van Nederland serieus worden genomen!

Website Facebook pagina Instagram pagina

Een Minister van Kinderen zorgt ervoor dat de belangen van kinderen in Den Haag en de rest van Nederland serieus worden genomen!

Probleem constatering: Jaar in jaar uit, kabinet na kabinet, neemt de politiek de belangen van kinderen niet serieus. Er wordt niet naar kinderen geluisterd, er wordt nauwelijks met kinderen gepraat over belangrijke onderwerpen die hen aangaan. Of het nou gaat om corona maatregelen, het klimaat, de Toeslagenaffaire; armoede, kindermishandeling, wachtlijsten. Nederland heeft het Kinderrechten verdrag heeft getekend maar schendt hun rechten elke dag.

Mijn idee: Het komende kabinet maakt daar een eind aan door een Minister van Kinderen in haar midden op te nemen. Daarvoor vragen wij kinderen o.a. een functieomschrijving van deze Minister te maken en gaan wij 22 juni 2021 een koffer vol functieomschrijvingen aan ‘Den Haag’ aanbieden. In deze innovatie kunnen kinderen hun kinderrecht op participatie uitoefenen. Hierin wordt hun belang zoals door kinderen zelf ervaren en verwoord, kenbaar gemaakt aan de regering en Tweede Kamer, bewindslieden in Den Haag. Na een les waarin zij leren over het democratisch bestel kunnen kinderen hun bijdrage aan democratisch bestel beoefenen. In deze innovatie faciliteren wij hun stem in woord en gebaar.

Betrokken personen: Dit initiatief is uiteindelijk bedoeld voor alle kinderen in Nederland, van 0-18 jaar. Maar dit initiatief het richt zich op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en gemeentelijke Kinderraden (vergelijkbare leeftijd). Het start in Hart van Brabant.

De uitdaging: - Een regionaal podium voor je initiatief: het startschot van deze gehele campagne vond plaats op 8 juni 2021 in de gehele Regio Hart van Brabant. Het zou fantastisch zijn als de Regio het initiatief ook breed ‘omarmt’ en samen met ons de pers actief wil benaderen.

- Netwerk/ expertise: toegang krijgen tot, en beschikbaar zijn van een breed, divers en deskundig netwerk. De ‘grote mensen’ petitie dient qua aantal ondertekeningen nog minstens vertienvoudigd te worden. Het netwerk zou ondersteuning kunnen bieden bij het vergaren van ondertekeningen. Daarnaast is eventuele expertise welkom voor het ontwikkelen van een lessenreeks over kinderrechten.

- Financiering: financiële ondersteuning om het idee uit te werken en uit te voeren. Wat nodig is voor de uitvoering van de activiteiten is geld voor de reproductie van de materialen en garantie voor porti kosten (voor kinderen/scholen die dit niet zelf kunnen betalen), en mogelijk ook voor het maken van lessen door Nieuwsbegrip om deze in 7400 scholen in Nederland te kunnen geven. Het lespakket is uit eigen middelen ontwikkeld en betaald.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden