Bijeenkomsten INJ - najaar 2022

Wil je geïnspireerd raken? Je netwerk uitbreiden? Praten met jongeren, maar ook over de mentale gesteldheid van de jongeren in de regio Hart van Brabant? Sluit dan aan bij de bijeenkomsten van het INJ, ook dit najaar ontmoeten wij je graag.

Hoe is het gesteld met de Mentale Gezondheid van jongeren in de regio Hart van Brabant? Eerder dit jaar ontwikkelde het Innovatienetwerk Jeugd al de thematische koers voor de komende tijd. Hierin ontdek je hoe wij willen bijdragen aan de verbetering van jeugd(zorg). 

Met inspiratie, innovatie en een breed netwerk zet het Innovatienetwerk Jeugd zich de komende periode in voor het vergroten van het welzijn van jongeren, want dat is en blijft hard nodig. In bijgevoegd overzicht delen we graag onze activiteiten voor het najaar. We ontmoeten je graag bij één van de bijeenkomsten!

Jongeren, ouders, vrijwilligers, professionals, organisaties en initiatiefnemers: laten we ons blijven inzetten voor de jeugd in de regio Hart van Brabant. Zij verdienen het.

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden