Deelname traject

Heb jij een goed idee? En ben jij er klaar voor om jouw idee te delen en om steun te vragen bij het Innovatienetwerk? Lees hier hoe het precies werkt!

We beginnen met een aantal voorbereidende gesprekken. Je maakt kennis met de procesbegeleider en eventueel experts uit het netwerk en/of andere initiatiefnemers. Je oefent je pitch en krijgt tips. De pitch is een belangrijk moment om te zien of jouw idee aansprekend is én of je in staat bent dit goed voor het voetlicht te brengen.

 

Pitchen tijdens een Meet Up

Het publiek geeft feedback, zodat zowel het idee als de pitch sterker worden. Daarnaast brengen de jongeren- en vakjury hun stemmen uit. Ze kijken hierbij naar een aantal criteria, bijvoorbeeld of jouw idee een vernieuwende of toegevoegde oplossing is voor een relevant probleem. In de flyer vind je hier meer over.

Je krijgt een podium in de regio, toegang tot verschillende netwerken en experts, neemt deel aan het netwerk en ontvangt zo nodig een subsidie. Daarvoor moet je die steun wel verwerven tijdens de pitchbijeenkomst die hieraan voorafgaat.

Heb je steun ontvangen voor jouw initiatief? Gefeliciteerd! Je krijgt ondersteuning door het Innovatienetwerk via één van de volgende drie subsidies!

 

Verkenningssubsidie

Bij een verkenning subsidie gaat het vooral om het scherp krijgen van de inhoudelijke meerwaarde van het idee en daar focus in te vinden. Om deel te nemen is het belangrijk dat je jezelf aanmeldt via het contactformulier, er wordt daarna contact met je opgenomen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt samen met inhoudelijke deskundigen gekeken hoe ver je al bent met jouw idee en welke ondersteuningsbehoefte jij hebt.

Begeleiding op maat + procesbegeleider

 

Ontwikkelsubsidie

Heb je de smaak al goed te pakken? En ben je klaar om het idee verder te ontwikkelen? Na de verkenning subsidie bestaat de mogelijkheid om jouw idee verder te ontwikkelen en steun te blijven ontvangen van het innovatienetwerk. Dit doe je in het ontwikkeltraject.  

In het ontwikkeltraject gaat het er ook om, dat je via de Probeer & Leeraanpak een echte “onderneming” ontwikkelt voor jouw product, methode of dienst. Daarnaast is kenmerkend voor deze fase dat je een begeleidingsteam om je heen gaat verzamelen met wie je jouw plan verder gaat uitwerken en ontwikkelen en een financiële business-case uitwerkt.

Bij het ontwikkeltraject is het belangrijk dat er op maat afspraken worden gemaakt over monitoring en impactmeting dit gebeurt in afstemming en overleg met de procesmanager begeleider initiatieven.

Begeleiding op maat + procesbegeleider

 

Aanjaagsubsidie

Jouw idee/project is al een concrete oplossing voor een probleem of vraagstuk voor de Jeugd en past binnen de regionale Koers Jeugd. Het is al helemaal ‘ready to go’ en je bent op zoek naar een financiële impuls om nu echt aan de slag te gaan.

Deze subsidie mag je eenmalig aanvragen voor jouw idee of project en wordt samen met jongeren, kinderen of gezinnen uitgevoerd. Deze subsidie is niet te combineren of aansluitend op de verleende subsidie. Niet vanuit verkenningsubsidie en ook niet vanuit ontwikkelsubsidie.

Geen begeleiding

 

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden