Avondje uit

JeroenHellemons

Jeroen Hellemons

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: SD Events

Er is overduidelijk een groep jongeren die weinig in contact komt met leeftijdsgenoten. Vooral bij jongeren met autisme zie je dit veel terug. Onderzoek laat zien dat eenzaamheid onder jongeren toeneemt. Normaal een avondje uit gaan is bijvoorbeeld moeilijk door sociale uitdagingen. Voor deze jongeren organiseert 'Avondje uit' periodiek leuke evenementen die afgestemd zijn op hun persoonlijke wensen en behoeften. Dit aanbod wordt gerealiseerd door met de jongeren in gesprek te gaan over wat voor hen essentiële voorwaarden zijn om vaker een avondje uit te gaan. Via deze gesprekken vorm ik een team van jongeren waar ik samen de evenementen mee ga voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Dit draagt bij een zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren met een sociale beperking

Mijn vraag

-Graag kom ik in contact met zorginstanties, onderwijsinstellingen of behandelgroepen via waar ik met jongeren uit de doelgroep in gesprek kan gaan over het idee.

-Ik wil graag een groep jongeren om mij heen vormen waarmee ik samen het evenement ga opzetten.Ik kan helpen!

Ik wil bereiken dat jongeren met autisme periodiek een avondje uit kunnen gaan en leeftijdsgenoten op een informele manier kunnen ontmoeten. Iedereen heeft recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding!

Probleem constatering: Ik heb geconstateerd dat jongeren met bijvoorbeeld autisme vaak niet bereikt worden met het huidige uitgaansaanbod. Een avond uitgaan in een kroeg, poppodium of discotheek is voor hen lastig omdat zij zich sociaal beperkt voelen. Ik heb van meerdere jongeren gehoord dat zij graag vaker een avondje uit zouden willen gaan maar dit momenteel niet doen. Ook professionals geven aan dat er behoefte is naar dergelijke vrijetijdsbesteding voor jongeren met bijvoorbeeld autisme.

Mijn betrokkenheid: Ik voel mij betrokken bij mensen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij. Ik heb heel lang fondsenwerving gedaan voor maatschappelijke stichtingen. Ook ben ik een aantal jaar maatje geweest van een jongen met autisme. Het raakte mij dat hij aangaf ook gewoon een normale avond uit te willen gaan maar keer op keer tegen teleurstellingen aanliep. Inmiddels organiseer ik al een aantal jaar uitgaans-evenementen voor jongeren in Tilburg. Helaas worden jongeren met een sociale beperking niet bereikt, Voor deze doelgroep zou ik graag iets willen betekenen.

Mijn idee: Ik wil periodiek een avondje uit aanbieden aan jongeren met een sociale beperking die niet deelnemen aan uitgaansactiviteiten maar dat wel graag zouden willen. Ik wil mij richten op jongeren die moeite hebben om in contact te komen met leeftijdsgenoten. Ik ga in gesprek met jongeren uit de doelgroep en breng in kaart waar een avondje uit voor hen aan moet voldoen. Uit die gesprekken vorm ik een team van jongeren waar ik samen de evenementen mee voorbereid, uitvoer en evalueer. Zo sluit ik goed aan op hun eigen wensen en behoeften. Doordat ik aandacht besteed aan hun specifieke wensen zullen deze jongeren vaker een 'avondje uit' gaan. Hierdoor draag ik bij aan hun kwaliteit van leven en vermindert hun sociale isolement.

Betrokken personen: Regionaal Autisme Centrum Helmond: Brengt mijn in gesprek met jongeren met autisme uit Noord-Brabant

Stichting MEE: Helpt mee met het onder de aandacht brengen van de evenementen

SD Events: Een Tilburgse organisatie die evenementen organiseert voor jongeren levert kader voor het opzetten van de evenementen

De uitdaging:  -De grootste uitdaging is het helder krijgen van de doelgroep en deze duidelijk te omschrijven / in te kaderen.

-In kaart brengen of het financieel haalbaar is om periodiek een kwalitatief evenement voor deze doelgroep te organiseren.

-Waar moet mijn aanbod aan voldoen oftewel welke criteria zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de doelgroep deelneemt aan een avondje uit en ook  periodiek deel blijft nemen.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden