Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

MarkJonkers

Mark Jonkers

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond

Er zijn kinderen en jongeren, die (veel) meer waarnemen dan mensen voor mogelijk houden. Voor hun leidt dat tot niet gehoord en niet begrepen voelen. Eenzaamheid en isolatie kunnen het gevolg zijn.

Mark was zo een kind. Hij vertelt zijn verhaal, nodigt anderen uit hun verhaal te vertellen en wil zo het taboe doorbreken.

Website Facebook pagina

Mijn vraag

Ben je geïnteresseerd of heb je zelf dit soort ervaringen?
Of ken je mensen met dit soort ervaringen?
Heb je toegang tot onderwijs of jeugdhulpverlening?
We willen graag ervaringen toevoegen en in contact komen met leerlingen, opvoeders, ouders, hulpverleners om ervaring op te doen met het presenteren van ons verhaal.

Ik kan helpen!

Er zijn kinderen en jongeren, die zich eenzaam en niet begrepen voelen omdat hun bijzondere ervaringen niet serieus worden genomen.
Mark (24 jaar) was zo een kind, vertelt over zijn ervaringen en wil dit grote taboe wegnemen.

Probleem constatering: Als je ervaringen en waarnemingen hebt, die anderen niet hebben, dan bestaat de kans voor fantast versleten te worden. In plaats van zo iemand serieus te nemen, blijkt het reguliere werkelijkheidsbeeld dominant en wordt die ander dus niet gehoord of zelfs geproblematiseerd, omdat "zoiets nou eenmaal niet bestaat".
Dat kan zich uiten in ernstige slaapproblemen, oververmoeidheid, angsten en eenzaamheid. In een uiterste geval kan zo een jeugdige zelfs een doodswens ontwikkelen, zeker als het begrip 'vanuit die andere kant' er wèl is.

Mijn betrokkenheid: Mark jonkers, een nuchtere en creatieve technicus uit Dongen was zo een kind en wil -samen met Paul van der Klein- dit soort ervaringen een podium geven en kinderen, jongeren en opvoeders uitleggen dat er kennelijk méér is tussen hemel. Hij doet dat zonder allerlei interpretaties en louter empirisch en op zijn eigen nuchtere manier.

Mijn idee: Met interactieve presentaties en het bieden van een podium aan dit soort ervaringen proberen Mark en Paul op een empirische en nuchtere manier ruimte te geven aan een wat bredere interpretatie van de werkelijkheid en daardoor aan het serieus nemen van concrete ervaringen van veel mensen, die daar nu nauwelijks voor uit durven komen.
Tijdens een picknick in het hartje van Dongen is er ervaring opgedaan met een veilige en relaxte manier van ervaringen uitwisselen.

Betrokken personen: Naast Paul van der Klein is er een team van Dongense jongvolwassenen en ervaringsdeskundigen actief rondom dit project. Er wordt nog aansluiting gezocht met mensen uit het onderwijs en hulpverlening. Een link met de Universiteit van Tilburg (theologie) zou mooi zijn.

De uitdaging: Hoe kunnen we interactieve presentaties zo inrichten en organiseren dat er vanuit eenzelfde sfeer van veiligheid en openheid uitgewisseld en geïnformeerd wordt en er bovendien een duurzaam podium ontstaat.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden