Meertalig opvoeden? Zo doe je dat!

Jana Meertens

Jana Meertens

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: JEMA

Willen we taalachterstand verkleinen, dan hoeven we niet groot te denken, maar moeten we slim zijn. Een applicatie die op verschillende manier informatie biedt over het meertalig opvoeden is erg laagdrempelig en daarom gemakkelijk te gebruiken door ouders die meertalig op willen voeden.

Het doel van het initiatief is om taalachterstanden bij kinderen te verminderen door ouders een zelfvertrouwen te geven binnen het meertalig opvoeden.

Probleem constatering: Er is een grote onwetendheid onder ouders over hoe je het beste meertalig op kunt voeden. Het gevolg daarvan is dat ouders steeds vaker het meertalig opvoeden laten zitten of het niet op de juiste manier doen. Steeds meer ouders hebben hier spijt van, omdat het kind dan bijvoorbeeld niet kan communiceren met familie in het buitenland. Een ander gevolg hiervan is dat kinderen een taalachterstand op bouwen, omdat ouders niet voldoende zijn geïnformeerd over het meertalig opvoeden. Dit wordt een steeds groter probleem binnen het onderwijs, maar ook binnen de logopedie.

Mijn betrokkenheid: Vanuit onze expertise als logopedist weten wij dat kinderen met een taalachterstand geen recht hebben op logopedische behandelingen. Een kind heeft alleen recht op logopedische behandeling wanneer er sprake is van een stoornis, hier valt een taalachterstand niet onder.
Wij willen er voor zorgen dat er zo min mogelijk taalachterstanden ontstaan door het meertalig opvoeden. Daarnaast willen we er ook voor zorgen dat ouders meteen naar de juiste hulpverlener kunnen gaan.

Mijn idee: Ons idee is om een app te maken die ouders vroeg tijdens de ontwikkeling van hun kind informeert over hoe je het beste meertalig kunt op voeden. We willen de app aanbieden via consultatiebureaus omdat dit een van de eerste ontmoetingsplaatsen is van de kersverse ouders. Ook hebben de ouders nog een aantal keer contact met het consultatiebureau na de geboorten, wat ervoor zorgt dat ouders eerder aan de bel kunnen trekken wanneer er sprake is van een beginnende taalachterstand.
De app leert ouders: wat is meertalig opvoeden eigenlijk en hoe doe je dat? Daarnaast haalt de app vooroordelen onderuit. Ouders leren dat ze niet bang hoeven te zijn dat de ene taal achter blijft wanneer je er twee aanleert. En ze leren de voordelen kennen van meertalig opvoeden.
• Ze zijn sneller in het uitvoeren van bepaalde cognitieve taken.
• Ze denken sneller in aandachts-, taal-, en rekentaken.
• Ze leren makkelijker andere talen.
• Maar ook dat ze kunnen communiceren met familieleden die een andere taal spreken en ga zo maar door.
Daarnaast geeft de app ouders praktische houvast om hun kind op een verantwoorde manier meertalig op te voeden. Ze ontdekken voorleesverhalen, filmpjes en spelletjes waar ze mee aan de slag kunnen. Het forum geeft het gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

Betrokken personen: Wij als logopedisten in de dop kunnen dit niet alleen. Wij willen ook de expertise en inzichten van leerkrachten, pedagogen en GGD-medewerkers in de app verwerken, omdat een taalachterstand niet alleen iets is waar logopedisten mee te maken krijgen. Medewerkers van consultatiebureaus zijn een belangrijke schakel om de app onder de aandacht van ouders te brengen. Dus die hebben we ook nodig. Via hen willen we de app aan gaan bieden aan de ouders, elke ouder wordt gevraagd of zij van plan zijn meertalig op te voeden en indien dit het geval is, krijgen ze een kaartje mee met daarop een code voor de app. Daarnaast zoeken we app-bouwers en vertalers.

De uitdaging: De komende 150 dagen gaan wij aan de slag met het bij elkaar brengen van verschillende expertises. Met deze expertises willen we gaan kijken naar de inhoud van de applicatie en de lay-out. Daarnaast willen we via onderzoek nagaan wat de behoeften zijn van de ouders die meertalig opvoeden, we zullen enquêtes uit gaan voeren en ook in gesprek gaan met deze ouders om een zo mooi en effectief mogelijk product op de markt te zetten.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden