Duurzame Sport

Gertde Jonge

Gert de Jonge

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: In het verkenningstraject
    Bedrijfsnaam: Proxus

Mijn vraag

Ik ben op zoek naar sportverenigingen die aan de slag willen met het verbeteren van de pedagogische kwaliteiten van hun trainers/coaches.

Ik kan helpen!

Jeugd die extra aandacht nodig heeft kan - blijven - mee doen in sportverenigingen.

Probleem constatering: Het aantal jeugdleden dat extra aandacht nodig heeft (denk aan kinderen met ADHD, een vorm van autisme, gedragsproblemen, een leerachterstand, een beperking etc.) van trainers/coaches neemt toe. Trainers/coaches zijn veelal bereidwillige ouders die dit in hun vrije tijd doen. De meeste van hen beschikken niet over de benodigde pedagogische en didactische vaardigheden die deze doelgroep nodig heeft. Dit leidt er o.a. toe dat kinderen die extra aandacht nodig hebben, maar niet krijgen vroegtijdig de (sport)vereniging verlaten. Er zijn voorbeelden van kinderen die meerdere (sport)verenigingen hebben geprobeerd, maar uiteindelijk niet meer sporten.
Een ander effect is dat er trainers/coaches zijn die – op het punt komen dat ze er over denken om te - stoppen omdat ze onvoldoende toekomen aan het geven van training (sporttechnisch). Vanuit mijn sportnetwerk komen dezelfde signalen. Uit gesprekken met trainers/coaches komt ook naar voren dat zij in hun team signalen opvangen van – vermoedelijke - problematiek, maar dat zij deze signalen nergens kwijt kunnen.

Mijn betrokkenheid: De afgelopen 30 jaar heb ik de nodige bestuurlijke en uitvoerende (trainer/coach) ervaring opgedaan binnen sportverenigingen. Momenteel ben ik als vrijwilliger o.a. actief als verenigingsmanager bij een voetbalvereniging, in deze functie houd ik me bezig met de maatschappelijke kant van sport. Zowel strategisch, beleidsmatig als coördinerend. Binnen deze vereniging heb ik bijvoorbeeld de pedagogische ondersteuning van trainers/coaches (door een extern pedagogisch bureau) vorm gegeven van idee tot en met financiering.
Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief als lid van de technische commissie bij een handbalvereniging. Deze commissie houdt zich niet enkel bezig met handbal technische zaken, maar juist ook met de sociaal/pedagogische kant van sport. Thema’s als sportief coachen en ondersteuning van de trainers/coaches op pedagogisch vlak (o.a. door extern bureau en workshops) krijgen hier meer en meer vorm. Inzet is een cultuur waarbij ontwikkelen het doel is en winnen een gevolg van een goede ontwikkeling.

Mijn idee: De pedagogische kwaliteiten van trainers/coaches verbeteren, zonder dat zij specialist worden. Het organiseren van pedagogische begeleiding voor trainers/coaches om hun pedagogische kwaliteiten te verbeteren. Inclusief het aanvullen van het technisch jeugdbeleidsplan met pedagogisch beleid. Daarnaast het vorm geven van de vroegtijdige signaleringsfunctie van (sport)verenigingen en als derde het realiseren van integrale behandelplannen jeugdzorg, onderwijs en sport.
Aanvullend het toepassen van impactmanagement, waarmee we de focus leggen op de (te verwachten en daadwerkelijke) effecten van de activiteiten. Dit maakt het mogelijk om te sturen op effecten in plaats van op activiteiten. Tot slot het verbinden van het bedrijfsleven als co-financier van bovenstaande interventies.

Betrokken personen: Op dit moment heb ik een gesprek gehad met Richard Derks van het Innovatie netwerk en Melissa Kolhorn, beleidsmedewerker sport van de gemeente Tilburg. Samen gaan we de stakeholders in beeld brengen en benaderen.

De uitdaging: 1. Kunnen we bij een x-tal sportverenigingen de pedagogische kwaliteiten van – een deel van – de jeugdtrainers verbeteren, zodat zij in staat zijn om kinderen die extra aandacht nodig hebben een goede plek te bieden.
2. De vroegtijdige signaleringsfunctie goed vorm geven bij een x-aantal sportverenigingen.
3. Het realiseren van een samenwerking tussen jeugdzorgorganisaties en sportverenigingen met integrale behandelplannen als resultaat.

alle initiatieven

Partners

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden