Stichting Boilrs Hub

Nicole Peeters

Nicole Peeters

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Stichting Boilrs Hub

Wij geloven in passies en groei van talent. Wij geloven dat iedereen waardevol is en met zijn unieke set aan talenten een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Dat is een belangrijke basis voor een gevoel van welzijn.
Veel jongeren geloven niet in zichzelf, kampen met angsten, depressie, het gevoel niets te kunnen. Recent onderzoek door MIND laat zien dat 43% van de jongeren last heeft van psychische klachten. Teveel jongeren vallen daardoor uit van school of werk, voelen zich eenzaam en zitten in een neerwaartse spiraal van faalervaringen. Zij verdienen een Groei omgeving waar ze vanuit rust en motivatie weer geloof in zichzelf krijgen. Waar ze erbij horen en vanuit passies hun talenten kunnen ontdekken, waar ze een Growth mindset kunnen ontwikkelen en ervaren dat leren leuk is! Dat je altijd keuzes kunt maken in wie je wilt zijn en wat je wil doen. Dit is erg belangrijk in een wereld die altijd in beweging is en die sneller verandert dan ooit. En waar kennis overal toegankelijk is. Wij helpen deze jongeren talenten, vaardigheden en veerkracht ontwikkelen, zodat zij als next generation onze maatschappij kunnen dragen.

Website Facebook pagina

Mijn vraag

Wil jij ons helpen? Wij zoeken:
Onderwijs en zorginstellingen die samen met ons in partnership arrangementen willen ontwikkelen en aanbieden.
Mensen die ons kunnen helpen met het realiseren van de ideale locatie.
Mensen die tijd, middelen of geld willen investeren in Boilrs Hub!

Ik kan helpen!

Wij geloven in passies en groei van talent. Wij geloven dat iedereen waardevol is en met zijn unieke set aan talenten een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Dat is een belangrijke basis voor welzijn.

Probleem constatering: Er veel jongeren die niet geloven in zichzelf, kampen met angsten, depressie, het gevoel niets te kunnen. Recent onderzoek door MIND laat zien dat 43% van de jongeren last heeft van psychische klachten. Teveel jongeren vallen daardoor uit van school of werk, voelen zich eenzaam en zitten in een neerwaartse spiraal van faalervaringen

Mijn betrokkenheid: Ik heb ervaren wat het met mijn dochter deed, toen zij uitviel van school met een depressie waar later de diagnose ASS aan werd toegevoegd. De schoolomgeving matchte niet met mijn dochter. Dat veroorzaakte stress en uiteindelijk de depressie. Door het wegnemen van druk kwam ze in eerste instantie weer tot rust. Maar door het thuis zijn, kwam ze in een sociaal isolement, ze kreeg het gevoel niks te kunnen, dat ze er niet toe deed, angsten over de toekomst: opleiding, werk, zelfstandig wonen. Ze kreeg therapie, 1 keer in de week 1 uur naar een psycholoog en maar dat was gericht op het verminderen van klachten, niet op het vinden van haar passies en versterken van haar talenten. Langzaam zag ik haar vuurtje weer doven. Ik ging op zoek naar een plek waar ze overdag naar toe kon om weer geloof in zichzelf en de toekomst te krijgen, passies te vinden en talenten te ontwikkelen. Waar ze weer controle over haar leven zou kunnen ervaren en weer in contact kon komen met andere jongeren; erbij horen en er toe doen. Toen ik deze plek niet kon vinden en merkte dat mijn dochter niet de enige jongere was, in deze situatie, besloot ik om deze plek te creëren.

Mijn idee: Boilrs Hub is een talentontwikkelcenter wat jongeren helpt om zich waardevol te voelen en hun grootste bezit: mogelijkheden en talenten, tot waarde te maken en te verbinden aan de maatschappij.
Wat maakt Boilrs Hub uniek:
● Het Groei programma: de combinatie van persoonsgerichte talentontwikkeling met meditatie, beweging, rust, voeding en muziek. Gebaseerd op wetenschappelijke, neuropsychologische onderzoeken die aantonen dat deze elementen neurogenese stimuleren en daarmee bijdragen aan persoonlijke groei.
● We gebruiken Virtual Reality en serious gaming in ontdekken van talenten en ontwikkelen van vaardigheden
● We bieden een veilige, inspirerende, multifunctionele locatie om uitvoering te geven aan het Groei programma en creëren daarmee een plek voor jongeren om elkaar te ontmoeten (verbinding), zich te kunnen ontwikkelen (competentie) en regie te voeren (autonomie).
● Ervaringsdeskundige jongeren en met specialistische begeleiders worden ingezet in het Groei programma voor (dreigende) thuiszittende jongeren.
● We bieden een Start Up programma aan op basis van ambities en talenten.

Betrokken personen: We zijn een concept van verbinding en werken samen in arrangementen met lokale organisaties zoals onderwijs, zorg en opleidings-arbeidstoeleiders en uiteraard ouders/begeleiders(supportgroep)

De uitdaging: De komende 150 dagen gaan wij, samen met jongeren, op onze proeflocatie ons programma en aannames toetsen volgens de probeer & leer aanpak.
We vinden de definitieve locatie die voldoet aan de eisen van ons programma.
Officiële opening van Boilrs Hub in april 2018!

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden