1Samen

Jolanda van Gerwe

Jolanda van Gerwe

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Gaat pitchen
    Bedrijfsnaam: Stichting Join us

8% van de jongeren voelt zich eenzaam, voor hen is er nauwelijks aandacht. 1Samen (werktitel) geeft jongeren en hun omgeving middels een website, lessenpakket en spel informatie over eenzaamheid. De Tilburg University en Stichting Join us slaan samen met jongeren en scholen hiervoor hun handen ineen. Samen maken we eenzaamheid bespreekbaar!

Website Facebook pagina Instagram pagina Twitter

Mijn vraag

Uitnodiging
Bent u werkzaam op een middelbare school en wilt u met de Tilburg University en Stichting Join us eenzaamheid onder jongeren meer bespreekbaar maken? Doe dan mee! Samen zetten we een kennisbank met website, lessenpakket en een spel op voor jongeren rondom het thema eenzaamheid.

Ik kan helpen!

Het taboe doorbreken van eenzaamheid bij jongeren

Probleem constatering: Er is veel eenzaamheid onder jongeren, 8% van de jongeren voelt zich namelijk chronisch eenzaam.

Gevoelens van eenzaamheid hebben een signaalfunctie, ze wijzen er op dat er behoefte is aan meer contact en motiveren mensen om te investeren in hun sociale leven. Als het niet lukt om uit de eenzaamheid te ontsnappen, hebben gevoelens van eenzaamheid niet langer een signaalfunctie. Eenzaamheid kan dan zelfs chronisch worden en het contact met anderen juist belemmeren. Deze niet-functionele vorm van eenzaamheid moet worden aangepakt vanwege de ernstige gevolgen. Eenzaamheid bij jongeren hangt bijvoorbeeld samen met depressie, laag zelfvertrouwen, suïcidale gedachten, slaapproblemen, gezondheidsproblemen, overmatig alcoholgebruik en roken, lagere schoolcijfers en vroegtijdig schoolverlaten. , Eenzaamheid heeft dus grote gevolgen voor het welbevinden en de gezondheid van jongeren en voor hun maatschappelijk functioneren. Dit betekent dat het van groot belang is om jongeren te helpen om eenzaamheid aan te pakken en vroegtijdig te signaleren.

Onderzoek van het Een Vandaag jongerenpanel liet zien dat 67% van de ernstig eenzame jongeren graag de eenzaamheid wil doorbreken, maar niet weet hoe dat moet. Slechts 16% van de eenzame jongeren zoekt zelf hulp, bijvoorbeeld van een psycholoog. Dit komt mogelijk omdat er een taboe heerst op eenzaamheid bij jongeren, wat het voor jongeren moeilijk maakt om toe te geven dat ze eenzaam zijn. Dit betekent dat er een grote slag te slaan is bij de aanpak van eenzaamheid bij jongeren.

Mijn betrokkenheid: Motivatie
Drie jaar geleden ben ik begonnen met Join us, inmiddels een stichting die jongeren helpt hun eenzaamheid aan te pakken. Ik startte daarmee omdat ik als ambulant hulpverlener veel bij jongeren thuis kwam. Ik zag de eenzaamheid bij hen en samen met jongeren bedachten we dat we hier iets aan konden doen.

We zijn gestart met het organiseren van avonden, met begeleiding. Inmiddels is Join us uitgegroeid tot een interventie die op 10 plekken in Brabant wordt uitgevoerd. Join us is in gesprek met meerdere kandidaten om Join us op te starten in regio Hart van Brabant. De opgezette methodiek wordt momenteel door de Radboud Universiteit onderzocht. De kracht van de methodiek is dat jongeren op een plezierige manier bij elkaar gebracht worden en met elkaar en de begeleiding werken aan het aanpakken van de onderliggende mechanismen die eenzaamheid veroorzaken. Ofwel aan sociaal redzaam worden.

Mijn idee: Het idee
Met Stichting Join us willen we naast jongeren begeleiden ook het taboe op eenzaamheid doorbreken. Dr. Lodder van Tilburg University wil dit ook doen, daarom hebben we de handen ineen geslagen. Het idee luidt als volgt.
We zetten een kennisbank op voor jongeren die zich eenzaam voelen en mensen in hun omgeving. De kennisbank omvat een website voor jongeren, lesmateriaal voor docenten en een spel om over het thema te praten.
Het geven van informatie over eenzaamheid kan bovendien het taboe op eenzaamheid doorbreken, bijvoorbeeld door jongeren te vertellen hoe vaak eenzaamheid voorkomt, dat eenzaam zijn niet betekent dat je geen vrienden hebt, en dat er verschillende oorzaken voor eenzaamheid zijn.

Website
Door jongeren middels de website informatie te geven over eenzaamheid, een zelftest aan te bieden, tips te geven en ervaringsverhalen / video’s te geven verwachten we dat jongeren meer erkenning vinden in hun gevoel. Vervolgens kunnen zij met de gegeven adviezen gericht hulp zoeken om hun eenzaamheid aan te pakken.

Lesmateriaal
Om middelbare scholen te helpen eenzaamheid bespreekbaar te maken zal een les worden ontwikkeld die gratis zal worden aangeboden via bijvoorbeeld het gratis kanaal (“LessonUp”) van het online platform van de Respect Education Foundation.
Door deze informatie tijdens een les op school te geven worden alle jongeren bereikt, niet alleen de kleine groep jongeren die uit zichzelf op zoek gaat naar hulp. Een les biedt bovendien de mogelijkheid om met elkaar de dialoog over eenzaamheid aan te gaan. Tijdens de les worden jongeren gewezen op de website die in het kader van dit project ontwikkeld zal worden. Een belangrijk ingrediënt voor succes in de aansluiting met de jongeren is een aanprekende opzet en ontwerp.

Spel
Voor gesprekken over eenzaamheid zetten we een kaartenspel op, een soort vragenspel waarbij het thema eenzaamheid besproken wordt. Dit is vergelijkbaar met spellen als Vertellis. Op een prettige manier worden zwaardere en minder zware onderwerpen besproken. Dit spel kan in groepen en individueel worden gebruikt. Jongeren zijn bij de uitwerking betrokken, om het spel aantrekkelijk te houden voor hen.

Betrokken personen: Tot nu toe zijn naast collega’s en bestuursleden van Stichting Join us, Gerine Lodder van de Tilburg University betrokken.
Bij de verdere uitwerking van het plan willen we een werkgroep opstellen met ons, jongeren en afgevaardigden van scholen. Zodat de uitwerking gedragen wordt onder de verschillende doelgroepen. Voor de jongeren kunnen we deelnemers van Join us vragen, daarvan kennen we veel gemotiveerde jongeren die hieraan mee willen werken. Dit willen we echter pas vragen bij concretere vormgeving van het idee. Daarnaast krijgt Stichting Join us vaak vragen van studenten die een (afstudeer)onderzoek/product willen maken in het kader van eenzaamheid bij jongeren. Hen kunnen we ook vragen om in de werkgroep zitting te nemen.
De scholen hebben we nog niet benaderd, omdat we hopen dat samen te kunnen doen met het innovatienetwerk jeugd. Hiervoor willen we graag samenwerken met scholen uit de regio Tilburg, gezien de samenwerking met Tilburg University en de mogelijk startende groepen van Join us lijkt ons dit een perfecte plek.

De uitdaging: Uitdaging
Het plan kent verschillende uitdagingen, die we graag met het innovatienetwerk aan willen pakken;

Behoefte op scholen?
Is er op scholen behoefte aan een dergelijk lessenpakket? De vraag hiernaar heeft Gerine Lodder al vaak gekregen, toch zijn wij benieuwd of scholen de tijd/ruimte hebben om onderwerpen als eenzaamheid te bespreken. Daarnaast zijn we benieuwd naar de mogelijkheid van scholen om een afgevaardigde mee te laten denken in de werkgroep.

Continuïteit
Eenmalig kan dit project mogelijk gefinancierd worden uit subsidies. Om continuïteit te borgen willen we het project financieel goed opzetten. Dit doen we door inkomsten voor het project te genereren via de verkoop van het spel. Echter hopen we bij het innovatienetwerk hierbij begeleiding te ontvangen, zodat we wellicht meer kansen kunnen pakken op dit gebied.

alle initiatieven

Partners

© Copyright 2017 Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden