1Samen

Jolanda van Gerwe

Jolanda van Gerwe

  • Initiatiefnemer
    Status initiatief: Afgerond
    Bedrijfsnaam: Stichting Join us

3 tot 14% van de jongeren voelt zich chronisch eenzaam, voor hen is er nauwelijks aandacht. En dat terwijl ernstige gevolgen zoals depressie, schooluitval, gedragsproblemen etc. op de loer liggen. Het project 1SAMEN zet zich in voor deze jongeren door eenzaamheid bespreekbaar te maken. 1SAMEN geeft jongeren en hun omgeving middels een online platform en lessenpakket informatie over eenzaamheid. Stichting Join us pakt hiermee samen met jongeren, wetenschappers en scholen eenzaamheid onder jongeren nog vroeger aan.

Website Facebook pagina Instagram pagina Twitter

Mijn vraag

Heeft u kennis en ervaring met het opzetten van een online platform waarbij ervaringsdeskundige worden ingezet om vragen van bezoekers te beantwoorden? Dan komen wij graag met u in contact. We zijn op zoek naar iemand die wil meedenken over het online platform en de inzet van ervaringsdeskundige.

Ik kan helpen!

Het taboe doorbreken van eenzaamheid bij jongeren

Probleem constatering: 3 tot 14% van de jongeren voelt zich chronisch eenzaam. Als het niet lukt om uit de eenzaamheid te ontsnappen is er een grote kans dat een jongere last krijgt van ernstige gevolgen, zoals depressie, laag zelfvertrouwen, suïcidale gedachten, slaapproblemen, gezondheidsproblemen, overmatig alcoholgebruik en roken, lagere schoolcijfers en voortijdig schoolverlaten. Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor het welbevinden en de gezondheid van jongeren en voor hun maatschappelijk functioneren. Het is daarom van groot belang om jongeren te helpen eenzaamheid aan te pakken. Door jongeren eerder te signaleren kunnen verregaande gevolgen worden beperkt.

Onderzoek van het EenVandaag jongerenpanel liet zien dat 67% van de ernstig eenzame jongeren graag de eenzaamheid wil doorbreken, maar niet weet hoe dat moet. Slechts 16% van deze jongeren zoekt hulp, bijvoorbeeld van een psycholoog. Dit komt mogelijk omdat er een taboe heerst op eenzaamheid bij jongeren, wat het voor jongeren moeilijk maakt om toe te geven dat ze eenzaam zijn. Dit betekent dat er een grote slag te slaan is bij de aanpak van eenzaamheid bij jongeren.

Mijn betrokkenheid: In 2016 is Join us opgestart door Jolanda van Gerwe. “Tijdens mijn werk als ambulant begeleidster merkte ik dat jongeren meer contact willen met elkaar, maar toch blijven hangen in bijvoorbeeld gamen. Niet wetende hoe te veranderen en meer contact te maken. In samenwerking met gemeente Meierijstad ben ik Join us gestart. Jongeren vonden het spannend, maar kwamen. En veranderden. Dat proces is keer op keer zo mooi om te zien. We zijn gestart met het organiseren van avonden, met begeleiding.”

Inmiddels is Join us uitgegroeid tot een programma dat op 15 plekken in Nederland wordt uitgevoerd. Join us is in gesprek met meerdere partners in regio Hart van Brabant. Uit een kwalitatieve studie met de Radboud Universiteit blijkt dat we met de interventie eenzaamheid bij jongeren verminderen. De kracht van de methodiek is dat jongeren op een plezierige manier bij elkaar gebracht worden en met elkaar, en de begeleiding, werken aan het aanpakken van de onderliggende mechanismen die eenzaamheid veroorzaken. Zodat ze na verloop van tijd sociaal redzaam zijn en zonder Join us in staat zijn vrienden te maken en behouden.

Mijn idee: Met Stichting Join us willen we naast jongeren begeleiden ook meer aandacht vragen voor het onderwerp. Het taboe doorbreken, zodat jongeren eerder hulp durven te vragen (of gesignaleerd worden).

Online platform
We zetten een online platform op voor jongeren die zich eenzaam voelen. Op het platform vinden jongeren informatie over eenzaamheid, ervaringsverhalen en video’s, een zelftest en een aantal praktische tips. Via een besloten deel kunnen jongeren vragen stellen aan ervaringsdeskundigen.

Met het platform willen we eenzaamheid onder jongeren normaliseren. Het geven van informatie over eenzaamheid kan het taboe doorbreken. Bijvoorbeeld door jongeren te vertellen hoe vaak eenzaamheid voorkomt, dat eenzaam zijn niet betekent dat je geen vrienden hebt, en dat er verschillende oorzaken voor eenzaamheid zijn. Ook willen we dat jongeren meer erkenning vinden voor hun gevoel. Op het platform zien ze dat ze niet de enige zijn die zich eenzaam voelen. Met de gerichte adviezen van o.a. ervaringsdeskundige kunnen jongeren hulp zoeken en hun eenzaamheid aanpakken.

Tools en trainingen voor het onderwijs
Om op het voortgezet onderwijs, en beroepsonderwijs, eenzaamheid bespreekbaar te maken wilden we een lessenpakket ontwikkelen. Gaandeweg de voorbereidingsfase ontdekten we dat er andere middelen zijn die beter aansluiten bij de werkdruk en hectiek van het onderwijs. We hebben dit deel van het project 1SAMEN bijgesteld naar tools en trainingen.

Om scholen te helpen eenzaamheid bespreekbaar te maken willen we een training ontwikkelen voor docenten en zorgcoördinatoren. Op deze manier vergroten we hun kennis over eenzaamheid en zorgen we ervoor dat ze leerlingen die zich eenzaam voelen eerder signaleren. Tijdens de training zal er ook veel aandacht zijn voor het bespreekbaar maken van eenzaamheid, en hoe je een leerling kunt helpen. Deze training kan ingekocht worden door samenwerkende gemeenten van Join us of door scholen zelf.

Aanvullend willen we online tools aanbieden die gratis te downloaden zijn via het platform en “LessonUp”. Wanneer een docent eenzaamheid in zijn klas signaleert (of preventief) kan hij of zij besluiten een coach-les te besteden aan het onderwerp. Tijdens een les bereik je de hele klas i.p.v. alleen de jongeren die zich eenzaam voelen. Bovendien biedt een les de mogelijkheid om met elkaar de dialoog over eenzaamheid aan te gaan. Tijdens de les worden jongeren ook gewezen op het online platform dat in het kader van dit project ontwikkeld wordt. Een belangrijk ingrediënt voor succes in de aansluiting met de jongeren is een aansprekende opzet en ontwerp.

Betrokken personen: Bij de ontwikkeling en uitvoering van het project 1SAMEN is het team en bestuur van Stichting Join us betrokken, waarbij Myke van Asseldonk het project coördineert. Voor de uitwerking van het plan hebben we een begeleidingsteam samengesteld met mensen uit het onderwijs, vanuit de gemeente en natuurlijk jongeren zelf. Gerine Lodder, gedragswetenschapper en verbonden aan Tilburg University, is onderdeel van dit begeleidingsteam. Om ervoor te zorgen dat 1SAMEN wordt gedragen door verschillende scholen in Tilburg e.o. willen we gebruik maken van het netwerk van het innovatienetwerk jeugd.

De uitdaging: Het plan kent verschillende uitdagingen, die we graag samen met het innovatienetwerk jeugd aan willen pakken:

• Inzet van ervaringsdeskundigen
Via het platform willen we jongeren in contact brengen met ervaringsdeskundigen. Een aantal jongeren die uitgestroomd zijn bij Join us wil als ervaringsdeskundige iets voor de stichting betekenen. Hoe zorgen we ervoor dat we deze jongeren voorbereiden op hun taak als ervaringsdeskundige op het platform? Hoe trainen we ze, en hoe begeleiden we ze op de juiste manier?

• Bekendheid van het platform en de trainingen & tools voor het onderwijs
Het onder de aandacht brengen van het platform bij jongeren is een uitdaging. Bij Join us hebben we de expertise in huis, we weten wat de doelgroep aanspreekt. Desondanks is het een uitdaging jongeren te bereiken en ze te motiveren het platform te bezoeken. Daarnaast zien we het als een uitdaging scholen in de regio Hart van Brabant te enthousiasmeren eenzaamheid bij jongeren bespreek te maken op hun school. Door trainingen, of de inzet van de online tools.

• Continuïteit
Eenmalig kan dit project mogelijk gefinancierd worden uit subsidies. Om continuïteit te borgen willen we het project financieel goed opzetten. We hopen vanuit het innovatienetwerk jeugd begeleiding te ontvangen, zodat we het financiële plan goed kunnen uitwerken en kansen kunnen pakken op dit gebied.

alle initiatieven

© Copyright Innovatienetwerk Jeugd
Alle rechten voorbehouden